งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านสัญญาณ เตือน คำอธิบาย ด้านการผลิต ภาคการเกษตร สาขา การเกษตร ขยายตัว พิจารณาจากมูลค่า ผลผลิตรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 17.66 สาขาปศุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านสัญญาณ เตือน คำอธิบาย ด้านการผลิต ภาคการเกษตร สาขา การเกษตร ขยายตัว พิจารณาจากมูลค่า ผลผลิตรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 17.66 สาขาปศุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด้านสัญญาณ เตือน คำอธิบาย ด้านการผลิต ภาคการเกษตร สาขา การเกษตร ขยายตัว พิจารณาจากมูลค่า ผลผลิตรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 17.66 สาขาปศุ สัตว์ ขยายตัว พิจารณาจากมูลค่า ผลผลิตรวมด้าน ปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.82 ภาคนอก การเกษตร สาขา อุตสาหกรรม ขยายตัว พิจารณาจากทุนจด ทะเบียนโรงงานตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้น จากปีก่อน สาขาการ ท่องเที่ยว ทรงตัว พิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่ ใกล้เคียงกับปีและไตรมาสก่อน

3 ด้านสัญญาณ เตือน คำอธิบาย ด้านการลงทุน ภาคเอกชน ขยายตัว พิจารณาจากทุนจด ทะเบียนกิจการ ตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้น ด้านการบริโภค ชะลอตัว พิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มและการจดทะเบียน รถยนต์ที่ชะลอตัวลง ด้านราคา ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 10.8 และดัชนีราคาผู้บริโภค ( อัตราเงิน เฟ้อ ) สูงขึ้นร้อยละ 5.9 ด้านการจ้างงาน ทรงตัว พิจารณาจากจำนวน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ ใกล้เคียงกับปีและไตรมาสก่อน ด้านการใช้จ่าย ภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการ จัดเก็บรายได้สูงกว่าปีก่อน ด้านการเงิน ขยายตัว พิจารณาจากปริมาณเงิน ฝากและสินเชื่อของธนาคาร พาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

4 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 1/2551 ขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน โดยมีปัจจัยบวก คือ สถานการณ์ การเมืองที่ชัดเจนกว่าในปีที่ผ่านมา ทำให้ความ เชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนดีขึ้น และราคา สินค้าเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนใน จังหวัดดีขึ้นกว่าปีก่อน สำหรับปัจจัยลบที่ส่งผล ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ คือ อัตราเงินเฟ้อที่ อยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี ในช่วง ไตรมาส 2/2551 จะขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยได้รับ แรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภายในจังหวัด ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่มี แนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ผนวก กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่รัฐบาล นำมาใช้ แต่ยังคงมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันและ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการ บริโภคของประชาชนในจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ด้านสัญญาณ เตือน คำอธิบาย ด้านการผลิต ภาคการเกษตร สาขา การเกษตร ขยายตัว พิจารณาจากมูลค่า ผลผลิตรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 17.66 สาขาปศุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google