งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย

2

3

4

5

6

7 เลือก - กำหนดอัตโนมัติ - พิมพ์ด้วยเลขใบ ประกอบวิชาชีพ ปัญหาที่พบ - นำเลขรหัส 0001 ไปลงเป็นเลขใบ ประกอบวิชาชีพใน แฟ้มผู้ทำการตรวจ วินิจฉัย, ผู้ให้บริการ

8

9

10 กรณี จนท. สถานีอนามัยที่ยังไม่มีวุฒิด้าน การแพทย์แผนไทย

11 1 2 3

12

13

14

15 ต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPD ได้ เพิ่ม

16

17

18

19 ราคายา ราคา / หน่วย * จำนวนได้

20

21

22

23

24 การส่งรายงาน

25 หมายถึง ให้จัดเก็บข้อมูลที่ท่าน ได้ทำการบันทึกข้อมูล การให้บริการไว้ที่ drive C,D หรือ ตามที่ท่านต้องการ จัดเก็บข้อมูลก่อน ส่งออก

26 1 3 2 1 การจัดเก็บ : ให้เลือกจัดเก็บในที่ส่วนท่าน กำหนดไว้ เช่น drive C

27 3 2 1 2

28 3 2 1 4 3/1 5

29 1 3 2 3/2

30 1 3 2 4

31 5/1

32 5/2

33 5/3 1 3 2

34 6/1 1 3 2

35 6/2 1 3 2

36 6/3 1 3 2

37 สสจ. สสอ. รพศ., รพท., รพช., สอ. ทุกแห่งภายใน จังหวัดใช้ User name และ Password เดียวกัน

38 การส่งข้อมูลผ่าน www.thcc.or.th เลือกเพื่อส่ง รายงาน

39 Browse หา ข้อมูลที่ได้ จัดเก็บไว้ ต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPD ได้

40

41 การส่งข้อมูลผ่าน www.thcc.or.th คลิกดูรายงาน

42

43

44

45

46

47

48

49

50 ผู้ประสานงาน คุณสุพิญญา เกิดโถ 025902614 081- 3719027 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาฯ คุณกนกพร ชื่นใจดี 025902614 086 - 8096801 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาฯ คุณสุรกิจ มั่นใจดี 086-4404737 ผู้เขียนโปรแกรม

51 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google