งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย

2

3

4

5

6

7 เลือก - กำหนดอัตโนมัติ - พิมพ์ด้วยเลขใบ ประกอบวิชาชีพ ปัญหาที่พบ - นำเลขรหัส 0001 ไปลงเป็นเลขใบ ประกอบวิชาชีพใน แฟ้มผู้ทำการตรวจ วินิจฉัย, ผู้ให้บริการ

8

9

10 กรณี จนท. สถานีอนามัยที่ยังไม่มีวุฒิด้าน การแพทย์แผนไทย

11 1 2 3

12

13

14

15 ต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPD ได้ เพิ่ม

16

17

18

19 ราคายา ราคา / หน่วย * จำนวนได้

20

21

22

23

24 การส่งรายงาน

25 หมายถึง ให้จัดเก็บข้อมูลที่ท่าน ได้ทำการบันทึกข้อมูล การให้บริการไว้ที่ drive C,D หรือ ตามที่ท่านต้องการ จัดเก็บข้อมูลก่อน ส่งออก

26 การจัดเก็บ : ให้เลือกจัดเก็บในที่ส่วนท่าน กำหนดไว้ เช่น drive C

27

28 /1 5

29 /2

30

31 5/1

32 5/2

33 5/

34 6/

35 6/

36 6/

37 สสจ. สสอ. รพศ., รพท., รพช., สอ. ทุกแห่งภายใน จังหวัดใช้ User name และ Password เดียวกัน

38 การส่งข้อมูลผ่าน เลือกเพื่อส่ง รายงาน

39 Browse หา ข้อมูลที่ได้ จัดเก็บไว้ ต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจึงจะสามารถส่ง ข้อมูลการให้บริการ OPD / IPD ได้

40

41 การส่งข้อมูลผ่าน คลิกดูรายงาน

42

43

44

45

46

47

48

49

50 ผู้ประสานงาน คุณสุพิญญา เกิดโถ กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาฯ คุณกนกพร ชื่นใจดี กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาฯ คุณสุรกิจ มั่นใจดี ผู้เขียนโปรแกรม

51 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมรหัสข้อมูล สุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2552 รร. มิราเคิลแกนด์ กทม. สถาบัน การแพทย์แผน ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google