งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 9 Am Modulation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 9 Am Modulation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 9 Am Modulation

2 สเปกตรัมความถี่ของคลื่นเอเอ็ม (AM Spectrum Frequency)
ความถี่พื้นฐานของคลื่นพาห์ แถบความถี่ด้านข้าง มี 2 ด้านคือ แถบความถี่ด้านข้างสูง (Upper Sideband Frequency:USB) แถบความถี่ด้านข้างต่ำ (Lower Sideband Frequency:LSB)

3 โดยที่ความกว้างของแถบความถี่ด้านข้างทั้งสองข้างรวมกัน เรียกว่าแบนด์วิดท์ (Bandwidth: BW) สามารถหาค่าได้ดังนี้

4

5 ตัวอย่าง เมื่อทำการป้อนสัญญาณเสียงความถี่ 3 kHz เข้าไปผสมกับคลื่นพาห์ความถี่ 15 MHz จงเขียนสเปกตรัมความถี่ของคลื่นนี้

6

7 เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 1MHz ทำการมอดูเลตกับ
สัญญาณเสียงความถี่ 5 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 3MHz ทำการมอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 10 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 5MHz ทำการมอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 15 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 7MHz ทำการมอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 20 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ เครื่องส่งวิทยุเอเอ็มกำหนดให้คลื่นพาห์ความถี่ 9MHz ทำการมอดูเลตกับ สัญญาณเสียงความถี่ 25 kHz จงเขียนแถบสเปกตรัมความถี่ 6. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 3.5 กิโลวัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 50% (M=0.5) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่าเท่าไร เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 990 วัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 100% (M=1) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่าเท่าไร เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 0.05เมกะวัตต์มีการมอดูเลตที่ระดับ100% (M=1) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่าเท่าไร

8 6. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 3
6. เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 3.5 กิโลวัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 50% (M=0.5) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่าเท่าไร เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 990 วัตต์ มีการมอดูเลตที่ระดับ 100% (M=1) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่าเท่าไร เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มออกอากาศด้วยกำลังงานคลื่นพาห์ 0.05เมกะวัตต์มีการมอดูเลตที่ระดับ100% (M=1) กำลังงานของความถี่ไซด์แบนด์ทั้งหมดและกำลังงานรวมของคลื่นเอเอ็มมีค่าเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 9 Am Modulation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google