งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่
วิศาล เครือคล้าย

2 ท่านเป็นชาวพุทธแบบใด
ขอ ความกรุณาพิจาณาตนเอง ท่านเป็นชาวพุทธแบบใด

3 พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ การดำเนินชีวิตจะเป็นไปในลักษณะที่ชีวิตในแต่ละวันจะปล่อยเวลาให้หมดไปอย่างไม่มีคุณค่าต่อตนเองและบุคคลอื่น ชีวิตมีแต่ตัวเอง

4 พุทธในทะเบียนบ้าน การดำเนินชีวิตได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ
แต่ในการประพฤติปฏิบัติตน นั้นไม่มีความชัดเจนของการดำเนินชีวิตเฮไป เฮมากับทุกเทศกาล ขาดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน

5 พุทธแบบคุณไสย ชีวิตฝากไว้กับลาภลอย คอยผล เสกน้ำมนต์ พ่นน้ำหมาก
ฤกษ์ยามดีค่อยปฏิบัติ กราบไหว้ วิงวอน อ้อนวอน บนบานศาลกล่าว

6 พุทธพาณิชย์ ผ้าป่า กฐิน แจกซอง สะสมแต่วัตถุ
แข่งขันใครจะทำบุญด้วยวัตถุมากกว่ากัน

7 พุทธธรรม ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิต
มีมรรคมีองค์แปดเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธ ฝึกฝนให้แต่ละองค์มากขึ้นๆๆด้วย กระบวนการของไตรสิกขามาใช้ในการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google