งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่ วิศาล เครือคล้าย. ขอ ความกรุณา พิจาณาตนเอง ท่านเป็นชาว พุทธแบบใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่ วิศาล เครือคล้าย. ขอ ความกรุณา พิจาณาตนเอง ท่านเป็นชาว พุทธแบบใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่ วิศาล เครือคล้าย

2 ขอ ความกรุณา พิจาณาตนเอง ท่านเป็นชาว พุทธแบบใด

3 พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ การดำเนินชีวิตจะเป็นไปใน ลักษณะที่ชีวิตในแต่ละวัน จะปล่อยเวลาให้หมดไป อย่างไม่มีคุณค่าต่อตนเอง และบุคคลอื่น ชีวิตมีแต่ ตัวเอง

4 พุทธในทะเบียน บ้าน การดำเนินชีวิตได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ แต่ในการประพฤติปฏิบัติตน นั้นไม่มีความชัดเจนของการดำเนินชีวิตเฮไป เฮมากับทุกเทศกาล ขาดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน

5 พุทธแบบคุณไสย ชีวิตฝากไว้กับลาภลอย คอยผล เสกน้ำมนต์ พ่นน้ำ หมาก ฤกษ์ยามดีค่อยปฏิบัติ กราบไหว้ วิงวอน อ้อน วอน บนบานศาลกล่าว

6 พุทธพาณิชย์พุทธพาณิชย์ ผ้าป่า กฐิน แจกซอง สะสมแต่วัตถุ แข่งขันใครจะทำบุญด้วยวัตถุมากกว่ากัน

7 พุทธธรรมพุทธธรรม ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักพุทธ ธรรมนำชีวิต มีมรรคมีองค์แปดเป็นวิถีชีวิต ของชาวพุทธ ฝึกฝนให้แต่ละองค์มากขึ้นๆๆ ด้วย กระบวนการของไตรสิกขามาใช้ ในการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt เป็นชาวพุทธ แบบใดกันแน่ วิศาล เครือคล้าย. ขอ ความกรุณา พิจาณาตนเอง ท่านเป็นชาว พุทธแบบใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google