งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานีเปิดบริการรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทาง Internet นอกเวลา และ นอกสถานที่ สุปาณี จ๋วงพานิช สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

2 การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทาง Internet
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 ระหว่าง 1 มกราคม – 8 เมษายน 2557 โดย การยื่นแบบกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 การยื่นแบบทาง Internet สามารถยื่นแบบได้ 1 มกราคม -8 เมษายน 2557 สิทธิพิเศษ

3 การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทาง Internet
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เปิดให้บริการรับแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต นอกสถานที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี (ศูนย์ท่ารถ บขส.) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2557 วันทำการปกติ เวลา – น. (ไม่พักเที่ยง) วันหยุดราชการ เวลา – น. (ไม่พักเที่ยง)

4 การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทาง Internet
รูปแบบการให้บริการ ให้คำแนะนำการยื่นแบบทาง Internet ให้บริการยื่นแบบทาง Internet ให้คำแนะนำวิธีการยื่นแบบประเภทอื่น (ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)

5 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google