งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุปาณี จ๋วง พานิช สรรพากรพื้นที่ อุทัยธานี สำนักงานสรรพากร พื้นที่อุทัยธานีเปิด บริการรับยื่นแบบ ภ. ง. ด.90,91 ทาง Internet นอกเวลา และ นอกสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุปาณี จ๋วง พานิช สรรพากรพื้นที่ อุทัยธานี สำนักงานสรรพากร พื้นที่อุทัยธานีเปิด บริการรับยื่นแบบ ภ. ง. ด.90,91 ทาง Internet นอกเวลา และ นอกสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุปาณี จ๋วง พานิช สรรพากรพื้นที่ อุทัยธานี สำนักงานสรรพากร พื้นที่อุทัยธานีเปิด บริการรับยื่นแบบ ภ. ง. ด.90,91 ทาง Internet นอกเวลา และ นอกสถานที่

2 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ปีภาษี 2556 ระหว่าง 1 มกราคม – 8 เมษายน 2557 โดย การยื่นแบบกระดาษ ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา การยื่นแบบกระดาษ ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา 1 มกราคม – 31 มีนาคม มกราคม – 31 มีนาคม 2557 การยื่นแบบทาง Internet สามารถยื่นแบบ ได้ การยื่นแบบทาง Internet สามารถยื่นแบบ ได้ 1 มกราคม -8 เมษายน มกราคม -8 เมษายน 2557 สิทธิ พิเศษ

3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เปิด ให้บริการรับแบบแสดงรายการผ่าน อินเทอร์เน็ต นอกสถานที่ ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี ( ศูนย์ท่ารถ บขส.) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2557  วันทำการปกติ เวลา – น. ( ไม่พักเที่ยง )  วันหยุดราชการ เวลา – น. ( ไม่พักเที่ยง )

4 รูปแบบการ ให้บริการ  ให้คำแนะนำการยื่นแบบทาง Internet  ให้บริการยื่นแบบทาง Internet  ให้คำแนะนำวิธีการยื่นแบบประเภท อื่น ( ภ. พ.30, ภ. ง. ด.3, ภ. ง. ด.53) ( ภ. พ.30, ภ. ง. ด.3, ภ. ง. ด.53)

5


ดาวน์โหลด ppt สุปาณี จ๋วง พานิช สรรพากรพื้นที่ อุทัยธานี สำนักงานสรรพากร พื้นที่อุทัยธานีเปิด บริการรับยื่นแบบ ภ. ง. ด.90,91 ทาง Internet นอกเวลา และ นอกสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google