งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้พลังงานกับสิ่งแวดล้อม. พลังงานจากชีวมวล ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ แต่การปลูกทดแทนเพื่อทำเชื้อเพลิง นาน ไม่คุ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้พลังงานกับสิ่งแวดล้อม. พลังงานจากชีวมวล ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ แต่การปลูกทดแทนเพื่อทำเชื้อเพลิง นาน ไม่คุ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

2 พลังงานจากชีวมวล ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ แต่การปลูกทดแทนเพื่อทำเชื้อเพลิง นาน ไม่คุ้ม แต่การปลูกทดแทนเพื่อทำเชื้อเพลิง นาน ไม่คุ้ม เครื่องจักรที่ใช้เป็นแบบสันดาปภายนอก ประสิทธิภาพต่ำ เกิด แกสพิษน้อย เครื่องจักรที่ใช้เป็นแบบสันดาปภายนอก ประสิทธิภาพต่ำ เกิด แกสพิษน้อย ใช้งานไม่สะดวก ใช้งานไม่สะดวก พลังงานจากฟอสซิล น้ำมันเบนซิน ดีเซล แกสธรรมชาติ กาซหุงต้ม ฯลฯ น้ำมันเบนซิน ดีเซล แกสธรรมชาติ กาซหุงต้ม ฯลฯ ใช้แล้วหมดไป (อาจเกิดขึ้นใหม่ได้แต่ไม่น่าทันที่มนุษย์เอามา ใช้) ใช้แล้วหมดไป (อาจเกิดขึ้นใหม่ได้แต่ไม่น่าทันที่มนุษย์เอามา ใช้) เครื่องจักรที่ใช้เป็นแบบสันดาปภายใน ประสิทธิภาพสูงกว่า เกิดแกสพิษหลายชนิด เครื่องจักรที่ใช้เป็นแบบสันดาปภายใน ประสิทธิภาพสูงกว่า เกิดแกสพิษหลายชนิด ใช้งานสะดวก ใช้งานสะดวก หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม

3 การลดมลพิษจากเครื่องยนต์สันดาป ภายใน มาตรฐาน euro II, euro III มาตรฐาน euro II, euro III การเลิกใช้คาร์บูเรเตอร์ ( ผสมเชื้อเพลิงได้ไม่ แม่นยำมากนัก ) ในเครื่องยนต์เบนซินมาใช้ระบบ ควบคุมด้วยอิเล็กตรอนิกส์ ( ผสมเชื้อเพลิงได้ ตามโปรแกรมที่ปรับแต่งแก้ไขได้ง่าย มีการ สังเกตสภาพไอเสียด้วยออกซิเจนเซนเซอร์ ทำ ให้ลดมลภาวะลงส่วนหนึ่ง ) การเลิกใช้คาร์บูเรเตอร์ ( ผสมเชื้อเพลิงได้ไม่ แม่นยำมากนัก ) ในเครื่องยนต์เบนซินมาใช้ระบบ ควบคุมด้วยอิเล็กตรอนิกส์ ( ผสมเชื้อเพลิงได้ ตามโปรแกรมที่ปรับแต่งแก้ไขได้ง่าย มีการ สังเกตสภาพไอเสียด้วยออกซิเจนเซนเซอร์ ทำ ให้ลดมลภาวะลงส่วนหนึ่ง ) การใช้เครื่องกรองไอเสีย (Catalytic converter) เพื่อลดไอเสียที่ยังเหลืออยู่ การใช้เครื่องกรองไอเสีย (Catalytic converter) เพื่อลดไอเสียที่ยังเหลืออยู่ การใช้ระบบหัวฉีดแรงดันสูงในเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้ควันดำลดลง การใช้ระบบหัวฉีดแรงดันสูงในเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้ควันดำลดลง

4 คาบูเรเตอร์ของรถโฟล์กเต่าทอง ข้อดีข้อเสียของคาร์บูเรเตอร์

5 ผังการทำงานอย่างง่ายของระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีข้อเสียของระบบอิเล็กทรอนิกส์

6 http://www.ncs-stl.com

7 ออกซิเจนเซนเซอร์แบบ zirconia ให้แรงดันสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจนที่เหลือในไอเสีย

8 ยุคแรกๆเป็นเม็ด ปัจจุบันเป็นแบบรังผึ้ง ภายนอก ที่อยู่Catalytic converter

9 ไฟฟ้าจากเขื่อน พลังน้ำจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในราคาต้นทุนต่ำ แต่มีปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ควรคำนึงเป็นอย่างมาก 1.การสูญเสียเนื้อที่ป่าเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำเหนือ เขื่อน 2.ราษฎรในพื้นที่น้ำท่วมจึงจะต้องอพยพย้ายที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ 3.สัตว์ป่าต่าง ๆ จะสูญเสียที่อยู่อาศัยหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปโดยไม่ สามารถป้องกันได้ 4.แร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อาจจะถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้น้ำ โดยไม่มีโอกาส นำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่สามารถจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้

10 ปิโตรเลียม และ แกสธรรมชาติ การขุดเจาะและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม จะก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ ผลที่จะเกิดขึ้นอาจจะมาจากวัสดุที่ใช้ หล่อลื่นในการขุด (Drilling fluid) การระบายน้ำเค็ม ที่มีความ เค็มสูงมากจากหลุมเจาะ และมีสารบางประเภทที่เป็นพิษปะปน ออกมาด้วย เช่น ปรอท แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น การขุดเจาะและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม จะก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ ผลที่จะเกิดขึ้นอาจจะมาจากวัสดุที่ใช้ หล่อลื่นในการขุด (Drilling fluid) การระบายน้ำเค็ม ที่มีความ เค็มสูงมากจากหลุมเจาะ และมีสารบางประเภทที่เป็นพิษปะปน ออกมาด้วย เช่น ปรอท แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น การใช้แกสธรรมชาติผลิตฟ้า เกิดมลภาวะทางอากาศน้อยกว่าการใช้ไฟฟ้า

11 ผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์ ผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์เกิดมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝนกรด เถ้าลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ ผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์เกิดมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝนกรด เถ้าลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ การทำเหมืองลิกไนต์ เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ ใต้ดิน การทำเหมืองลิกไนต์ เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ ใต้ดิน

12 เถ้าลอย เป็น อนุภาคขนาดเล็กที่เป็นผลมาจากการเผาถ่านหินใน ขบวนการผลิตไฟฟ้า เริ่มเดิมทีเถ้าลอยเป็นล้านตันต่อปีกลายเป็นภาระที่ต้องจัดการโดยต้องขนเถ้า ถ่านหินไปทิ้ง ต่อมาพบว่า เถ้าลอยเมื่อนำไปทดแทนปูนซีเมนต์ในการผสมคอนกรีตใน อัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยเสริมให้คอนกรีตรับแรงได้มากขึ้น เถ้าลอยจะเข้าไปแทรกในช่องว่างของเนื้อปูนซีเมนส์ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น ขึ้น ทึบขึ้น ส่งผลให้น้ำ ความเค็ม ความชื้น ผ่านเข้าไปในเนื้อปูนรวมถึงเนื้อ เหล็กภายในได้ยากขึ้น ผลคือคอนกรีตนั้นแท่งนั้นทนทานต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานที่ นานขึ้นด้วย

13 Green House effect โลกมีชั้นบรรยากาศ โลกมีชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศมีการกั้นไม่ให้รังสีความร้อน สะท้อนออกไปจนหมด ชั้นบรรยากาศมีการกั้นไม่ให้รังสีความร้อน สะท้อนออกไปจนหมด ขึ้นกับชนิดของกาซที่มีในชั้นบรรยากาศ ขึ้นกับชนิดของกาซที่มีในชั้นบรรยากาศ ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศ จึงไม่มี Green house effect ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศ จึงไม่มี Green house effect ถ้าไม่มีเลย T av ของโลกจะไม่ใช่ 15  C แต่เป็น -18  C ถ้าไม่มีเลย T av ของโลกจะไม่ใช่ 15  C แต่เป็น -18  C มนุษย์เองที่ทำให้มี Green house effect มาก กินไป มนุษย์เองที่ทำให้มี Green house effect มาก กินไป http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7h.html

14 Green house หมายถึงเรือนกระจกที่ช่วยให้อุณหภูมิภายในสูงกว่าสิ่งแวดล้อม รถยนต์ ป้อมยามแบบมีกระจก เป็น Green house หรือเปล่า

15 ชนิดก๊าซเรือน กระจก ปริมาณ ( ส่วนต่อ พันล้านโดย ปริมาตร ) อัตรา การเพิ่ม ( ร้อย ละต่อปี ) แหล่งที่มาของก๊าซ 1. คาร์บอน - ไดออกไซด์ 344,0000.40 การเผาไหม้ถ่านหินและ ปิโตรเลียมร้อยละ 80 การเผา อินทรียวัตถุร้อยละ 20 2. มีเทน 1,6501.00 การหมักเน่านาข้าว คอกสัตว์ และก๊าซธรรมชาติ 3. ไนตรัส ออกไซด์ 3040.25 การเผาไหม้ถ่านหินและ ปิโตรเลียมร้อยละ 80 การเผา อินทรียวัตถุร้อยละ 20 4. คลอโร - ฟลูออโร คาร์บอน 4.1 CFC - 11 0.235.00 ก๊าซขับดันสารทำความเย็น และการผลิตโฟม 4.2 CFC - 12 0.45.00 ก๊าซขับดันสารทำความเย็น และการผลิตโฟม 5. คาร์บอนเต ตระ - คลอไรด์ 01.00 น้ำยาดับเพลิง ตัวทำละลาย 6. เมทิลคลอ โรฟอร์ม 1.1257.00 สารที่ใช้ทำความเย็น 7. คาร์บอน - มอนอกไซด์ ไม่แน่นอน 0.20 ไอเสียเครื่องยนต์

16 Global warming

17 Ozone depletion การสูญเสียชั้นโอโซน การสูญเสียชั้นโอโซน โอโซนทำหน้าที่ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลต โอโซนทำหน้าที่ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลต สารพวก CFC จะสลายโอโซนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สารพวก CFC จะสลายโอโซนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เราจะได้อันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลต ชนิด UVB เราจะได้อันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลต ชนิด UVB เช่น มะเร็งผิวหนัง ต้อกระจก หรือ ภูมิคุ้มกันลดลง เช่น มะเร็งผิวหนัง ต้อกระจก หรือ ภูมิคุ้มกันลดลง UVA 320-400 nm โอโซนไม่ได้กั้นเอาไว้ UVB 280-320 nm อันตรายต่อ DNA ในเซล โอโซนกั้นเอาไว้ได้ UVC < 280 nm : อันตรายมากที่สุด : ออกซิเจนในบรรยากาศดูดไปหมด www.epa.gov

18

19

20 ผลที่เกิดขึ้น ทั้ง ทางตรง และ ทางอ้อม น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว แกสโซฮอล์ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว แกสโซฮอล์ น้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ไบโอดีเซล น้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ไบโอดีเซล Catalytic converter Catalytic converter Hybrid car, Fuel Cell CAR Hybrid car, Fuel Cell CAR EURO II, EURO III standard EURO II, EURO III standard สารทำความเย็น R 134a ที่มาแทน R12 และ R22 สารทำความเย็น R 134a ที่มาแทน R12 และ R22 Enegy STAR Enegy STAR

21 งานในชั้นเรียน 1 ความแตกต่างระหว่าง Ozone depletion และ Global warming ในประเด็นสำคัญต่อไปนี้ สาเหตุ ลักษณะ ผลกระทบ การแก้ไข 2 อธิบายความเหมาะสมในการใช้พลังงาน กับ เศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3 อธิบายการทำงานของระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยผังการทำงานอย่างง่าย


ดาวน์โหลด ppt การใช้พลังงานกับสิ่งแวดล้อม. พลังงานจากชีวมวล ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ ดูเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ แต่การปลูกทดแทนเพื่อทำเชื้อเพลิง นาน ไม่คุ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google