งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 7 เงินสดและ หลักทรัพย์ตาม ความต้องการของ ตลาด (Cash and Marketable Securities Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 7 เงินสดและ หลักทรัพย์ตาม ความต้องการของ ตลาด (Cash and Marketable Securities Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 7 เงินสดและ หลักทรัพย์ตาม ความต้องการของ ตลาด (Cash and Marketable Securities Management)

3 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต วัตถุประสงค์ในการถือเงิน สด ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ใช้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อเก็งกำไร

4 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต ผู้บริหารการเงินจะต้องมีเทคนิคใน การบริหารเงินสด ดังนี้ นโยบายการเร่งเงินสดรับ นโยบายชะลอเงินสดจ่าย

5 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต นโยบายเร่งเงินสดรับ การเช่าตู้ไปรษณีย์ (Lock Boxes System) การโอนเงินผ่านธนาคาร (On line) การจัดตั้งตัวแทนหรือศูนย์ จัดเก็บเงิน (Concentration Banking)

6 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต นโยบายชะลอเงินสดจ่าย การชำระหนี้ด้วยเช็คเงินสด การกำหนดขั้นตอนการจ่ายเงิน ของกิจการ การชำระเงินตามเงื่อนไขที่ กำหนด

7 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต หลักทรัพย์ตามความต้องการของ ตลาด คือหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมา เป็นเงินสดได้ง่าย ( ซื้อง่าย ขาย คล่อง ) รวมทั้งอาจได้ผลตอบแทน จากหลักทรัพย์นั้นๆด้วย หลักทรัพย์ตามความต้องการของ ตลาดมีหลายชนิด เช่น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) พันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นต้น

8 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต การลงทุนในหลักทรัพย์ใดนั้น จะต้องคำนึงถึง อัตราผลตอบแทนจากการ ลงทุน ความคล่องตัวในการซื้อขาย ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระ หนี้ ภาษีที่ต้องจ่าย


ดาวน์โหลด ppt อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต บทที่ 7 เงินสดและ หลักทรัพย์ตาม ความต้องการของ ตลาด (Cash and Marketable Securities Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google