งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 เงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด (Cash and Marketable Securities Management) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 เงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด (Cash and Marketable Securities Management) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 เงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด (Cash and Marketable Securities Management) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

2 วัตถุประสงค์ในการถือเงินสด ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ใช้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อเก็งกำไร อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 ผู้บริหารการเงินจะต้องมีเทคนิคในการบริหารเงินสด ดังนี้
ผู้บริหารการเงินจะต้องมีเทคนิคในการบริหารเงินสด ดังนี้ นโยบายการเร่งเงินสดรับ นโยบายชะลอเงินสดจ่าย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 การเช่าตู้ไปรษณีย์ (Lock Boxes System)
นโยบายเร่งเงินสดรับ การเช่าตู้ไปรษณีย์ (Lock Boxes System) การโอนเงินผ่านธนาคาร (On line) การจัดตั้งตัวแทนหรือศูนย์จัดเก็บเงิน (Concentration Banking) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 นโยบายชะลอเงินสดจ่าย การชำระหนี้ด้วยเช็คเงินสด
การกำหนดขั้นตอนการจ่ายเงินของกิจการ การชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 หลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด
คือหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ง่าย (ซื้อง่าย ขายคล่อง) รวมทั้งอาจได้ผลตอบแทนจากหลักทรัพย์นั้นๆด้วย หลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาดมีหลายชนิด เช่น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) พันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นต้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 การลงทุนในหลักทรัพย์ใดนั้นจะต้องคำนึงถึง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ความคล่องตัวในการซื้อขาย ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ภาษีที่ต้องจ่าย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 เงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด (Cash and Marketable Securities Management) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google