งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. พรพิมล นิลพัฒน์ นักวิชาการ ประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. พรพิมล นิลพัฒน์ นักวิชาการ ประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ

2 ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. พรพิมล นิลพัฒน์ นักวิชาการ ประกันสังคม

3 1. กองทุนเงินทดแทน ( เนื่องจากการทำงาน ) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย นายจ้าง

4 2. กองทุนประกันสังคม ( ไม่ เนื่องจากการทำงาน ) ลูกจ้าง + นายจ้าง + รัฐบาล เจ็บป่วย คลอด บุตร ทุพพล ภาพ เสียชีวิต 1.5 % กองประสานการแพทย์ฯ 0-2956-2504-6

5 การประกันตนเองโดยสมัครใจ ( มาตรา 39 ) สำหรับผู้ประกันตนที่ออกจาก งาน เงื่อนไข : 1. ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ น้อยกว่า 12 เดือน 2. สมัครภายใน 6 เดือน 3. เดือนละ 432 บาท / เดือน ( 4,800 X 9% ) ประกัน = 144 เงินฝาก = 288 ** ได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี **

6 ว่างงาน * ผู้สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก * 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน * ผู้ถูกเลิกจ้าง * 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน ขึ้นทะเบียน สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน

7 สงเคราะห์บุตร เงื่อนไข : บุตรแรกเกิด – 6 ปี บริบูรณ์ เดือนละ 350 บาท ต่อ บุตร 1 คน

8 ชราภาพ เงื่อนไข : 1. อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป 2. ความเป็นผู้ประกันตน สิ้นสุดลง การรับเงิน : ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ( บำเหน็จ ) ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ( บำนาญ ) 31 ธันวาคม 2541

9 การจ่ายเงินสมทบกรณีชรา ภาพรูปแบบบำเหน็จ 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 อัตราเงินสมทบในการคำนวณ เงินบำเหน็จชราภาพ 2.4 3.7 4.2 4.3 6.5 2.0 3.9 ปี ผลประโยชน์ตอบ แทน

10 ติดต่อสอบถาม.... 1506 www.sso.go.th


ดาวน์โหลด ppt อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. พรพิมล นิลพัฒน์ นักวิชาการ ประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google