งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2545 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2545 กิ สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง และ ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชินะ ผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 21 พ. ย ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 15 พ. ย ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้อง 803 ชั้น น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ. ย อบรม MS.Power Point ภายในหน่วยงาน น. ( กำหนดวัน - เวลา ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ) ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ ห น้า ห น้า วันลอยกระทง

2 27 คำศัพท์ชวนรู้

3 63 โดย อุฬารา อินทร์แปลง เ ก็บ ม าฝ า ก อ่านต่อหน้า 7 ภาพ : สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในวันที่ 31 ต. ค - 1 พ. ย 45 การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 45 แหล่งข้อมูล : Web Site มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อุฬารา อินทร์แปลง อ่านต่อหน้า 6


ดาวน์โหลด ppt น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google