งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2545 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2545 กิ 2 4 5 8 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชินะ ผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 21 พ. ย. 2545 - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 15 พ. ย. 2545 - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้อง 803 ชั้น 8 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ. ย. 2545 - อบรม MS.Power Point ภายในหน่วยงาน 15.00 น. ( กำหนดวัน - เวลา ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ) ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ ห น้า ห น้า วันลอยกระทง

2 27 คำศัพท์ชวนรู้

3 63 โดย อุฬารา อินทร์แปลง เ ก็บ ม าฝ า ก อ่านต่อหน้า 7 ภาพ : สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในวันที่ 31 ต. ค - 1 พ. ย 45 การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 45 แหล่งข้อมูล : Web Site มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อุฬารา อินทร์แปลง อ่านต่อหน้า 6


ดาวน์โหลด ppt น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google