งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2545 กิ สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์น โทร. สายตรง และ ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชิ นะผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 11 ต. ค ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 18 ต. ค ประชุม Auditors ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น น. 18 ต. ค ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 21 ต. ค อบรมข้อกำหนด ISO 9001 : น. ห้อง BC 801 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและ ข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ 23 ตุลาคม 2545 ห น้า ห น้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสยาม งานสุดคณานับยังทั้งประโยชน์ ความเจริญรุ่งเรือง นำชาติให้เป็นที่ยอมรับ พระองค์จึงเป็นที่รัก เคารพ ของคนไทยเสมอมา ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย

2 2 7 คำศัพท์ชวนรู้ แหล่งอ้างอิง : อุดมศึกษาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์ หน้า 46

3 6 3 โดย อัญชลี เหลืองอ่อน เ ก็บ ม าฝ า ก อ่านต่อหน้า 7

4 4 โดย อุฬารา อินทร์แปลง อ่านต่อหน้า 6 5


ดาวน์โหลด ppt น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google