งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2546 กิ สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง และ ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชินะ ผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 12 กุมภาพันธ์ - ชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน น ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 14 กุมภาพันธ์ - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล น. 21 กุมภาพันธ์ - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้อง 803 ชั้น น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กุมภาพันธ์ - การตรวจติดตามคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ ห น้า ห น้า น กุมภาพันธ์ 2546 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

2 27 คำศัพท์ชวนรู้ แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา

3 63 อุฬารา อินทร์แปลง เ ก็บ ม าฝ า ก

4 45 อ่านต่อหน้า 6


ดาวน์โหลด ppt  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google