งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ด้านการบุกตลาดอินเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ด้านการบุกตลาดอินเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ด้านการบุกตลาดอินเดีย
โดย คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย) โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี 14 กรกฏาคม 2551

2 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz?
D. Travel and Tips E. Culture Difference

3 1. SCG Business Structure
Core Business of SCG Other Business of SCG

4 Year 1979-2008 : 36 offices in 19 countries
SCT Oversea Office Year : 36 offices in 19 countries Operating Offices Ceased Operating Offices

5 SCT Office in Mumbai and Chennai

6 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz?
D. Travel and Tips E. Culture Difference

7 Indian Demographic Data

8 28 States and 7 union territories in India
Indian Demographic Map 28 States and 7 union territories in India

9 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz?
D. Travel and Tips E. Culture Difference

10 C. How to do biz? How to find new customers? Logistics
Banking and Payment

11 How to find new customers?
Major Cities to Focus (Mumbai, New Delhi, Calcutta, Chennai & Bangalore) Internet / Web New Biz Ambitious Exhibition / Fair

12 Main Cities and Business Areas
Major Cities to Focus Main Cities and Business Areas

13 Internet / Web Site Business information
(Indian Chamber of Commerce) General information Popular websites

14 New Business Ambitious
Channel You must need more than one channel or agent to cover the whole country 2. PPSP Price --- Pix ---Sample ---Price Detail and paperwork Make sure it is accurate! Sort out all the detail in advance such as contracts, payment terms and intellectual property rights 4. Branding

15 Carrier Routing LAEM CHABANG CALCUTTA CHENNAI NHAVA SHEVA

16 Banking and Payment Reliable local India bank
- Bharat Overseas Bank (now Indian Overseas Bank) - Bank of India - Bank of Baroda - State Bank of India - ICICI Bank Payment term - Frequently, need L/C 90 days

17 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz?
D. Travel and Tips E. Culture Difference

18 D. Travel and Tips How to get India Visa? 2. How to go to India?
3. What hotel should stay in India?

19 1. How to get India Visa? สถานที่ : 46 ซ.ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กทม โทร โทรสาร เอกสารประกอบ หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นสีฟ้า) จดหมายเชิญ ค่าธรรมเนียม - จำนวน 2,000 บาท (จ่ายวันยื่น) วิธีการยื่นและรับ - ใช้เวลา 3 วันทำการ นับจากวันยื่น เวลาทำการ ยื่นวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 12:00 รับวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11:00 – 12:00

20 2. How to go to India?

21 Tip to Fly in India Domestic flight – King Fisher, Jet Airways and Air India Arrive early International flight (direct flight) – TG, NACIL, Cathay Pacific Airways No earlier than 3 hours as counter airlines will not be opened

22 DOUBLE-CHECK WHAT IT WOULD COST YOU TOTALLY!!
3. Hotel in INDIA Be Prepared! Hotel is VERY EXPENSIVE Avoid PEAK time such as Exhibition, Fairs Ask Agent / Customer for help DOUBLE-CHECK WHAT IT WOULD COST YOU TOTALLY!!

23 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz?
D. Travel and Tips E. Culture Difference

24 E. Culture Difference Cultural tips Doing business in India

25 1. Cultural Tips Know the culture, Get the business
Hindu don’t take beef, Muslim don’t take pork, fish and lambs are the safe choice Avoid shake hands, touch or sit close or next to a woman Religious and Family oriented Topics to discuss: Sports, Culture, Family, World Economy Topics to avoid: Poverty, Politics

26 2. Doing Business in India
Indians love information 2. They are hungry for business 3. Business cards – Take plenty / Prepare Nice Presentation Introductions – Talk to the most senior person first-often the oldest one there Negotiating – Be patient Body language – A smile may not mean Yes! Punctuality is ?? // Always reconfirm the Appointment

27 Q & A

28 Thank you for your attention
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด (ในเครือซิเมนต์ไทย)


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ด้านการบุกตลาดอินเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google