งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ด้านการ บุกตลาดอินเดีย โดย คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิ มานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย ต่างประเทศ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ( เครือซิเมนต์ไทย ) โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ด้านการ บุกตลาดอินเดีย โดย คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิ มานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย ต่างประเทศ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ( เครือซิเมนต์ไทย ) โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ด้านการ บุกตลาดอินเดีย โดย คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิ มานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย ต่างประเทศ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ( เครือซิเมนต์ไทย ) โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี 14 กรกฏาคม 2551

2 A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz? D. Travel and Tips E. Culture Difference Agenda

3 1. SCG Business Structure Core Business of SCG Other Business of SCG

4 SCT Oversea Office Year 1979-2008 : 36 offices in 19 countries Operating OfficesCeased Operating Offices

5 SCT Office in Mumbai and Chennai Email: chalermh@scg.co.th

6 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz? D. Travel and Tips E. Culture Difference

7 Indian Demographic Data

8 28 States and 7 union territories in India Indian Demographic Map

9 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz? D. Travel and Tips E. Culture Difference

10 C. How to do biz? 1.How to find new customers? 2.Logistics 3.Banking and Payment

11 Major Cities to Focus (Mumbai, New Delhi, Calcutta, Chennai & Bangalore) Internet / Web New Biz Ambitious Exhibition / Fair How to find new customers?

12 Main Cities and Business Areas Major Cities to Focus

13 Business information www.ficci.comwww.ficci.com (Indian Chamber of Commerce) www.tradefair.jimtrade.com www.alibaba.com www.indianyellowpages.com www.eindiabusiness.com www.tradeindia.com General information www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html www.incredibleindia.org www.businessworld.in www.timesofindia.com Popular websites www.rediff.com/ www.samachar.com/ www.indiatoday.digitaltoday.in Internet / Web Site

14 1.Channel You must need more than one channel or agent to cover the whole country 2.PPSP Price ---  Pix ---  Sample ---  Price 3.Detail and paperwork Make sure it is accurate! Sort out all the detail in advance such as contracts, payment terms and intellectual property rights 4. Branding New Business Ambitious

15 Carrier Routing LAEM CHABANG CALCUTTA CHENNAI NHAVA SHEVA

16 1.Reliable local India bank - Bharat Overseas Bank (now Indian Overseas Bank) - Bank of India - Bank of Baroda - State Bank of India - ICICI Bank 2.Payment term - Frequently, need L/C 90 days Banking and Payment

17 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz? D. Travel and Tips E. Culture Difference

18 1.How to get India Visa? 2.How to go to India? 3.What hotel should stay in India? D. Travel and Tips

19 สถานที่ : 46 ซ. ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กทม. 10110 โทร. 02-258-0300-6 โทรสาร 02-259-4871 เอกสารประกอบ 1. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( พื้นสีฟ้า ) 3. จดหมายเชิญ ค่าธรรมเนียม - จำนวน 2,000 บาท ( จ่ายวันยื่น ) วิธีการยื่นและรับ - ใช้เวลา 3 วันทำการ นับจากวัน ยื่น เวลาทำการ ยื่นวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 12:00 รับวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11:00 – 12:00 1. How to get India Visa?

20 2. How to go to India?

21 Domestic flight – King Fisher, Jet Airways and Air India Arrive early International flight (direct flight) – TG, NACIL, Cathay Pacific Airways No earlier than 3 hours as counter airlines will not be opened Tip to Fly in India

22 Be Prepared! Hotel is VERY EXPENSIVE Avoid PEAK time such as Exhibition, Fairs Ask Agent / Customer for help DOUBLE-CHECK WHAT IT WOULD COST YOU TOTALLY!! 3. Hotel in INDIA

23 Agenda A. SCG Background B. India Overview C. How to do biz? D. Travel and Tips E. Culture Difference

24 1. Cultural tips 2.Doing business in India E. Culture Difference

25 1.Know the culture, Get the business 2. Hindu don’t take beef, Muslim don’t take pork, fish and lambs are the safe choice 3.Avoid shake hands, touch or sit close or next to a woman 4.Religious and Family oriented 5.Topics to discuss: Sports, Culture, Family, World Economy Topics to avoid: Poverty, Politics 1. Cultural Tips

26 1.Indians love information 2.They are hungry for business 3.Business cards – Take plenty / Prepare Nice Presentation 4.Introductions – Talk to the most senior person first-often the oldest one there 5.Negotiating – Be patient 6.Body language – A smile may not mean Yes! 7.Punctuality is ?? // Always reconfirm the Appointment 2. Doing Business in India

27 Q & A

28 Thank you for your attention ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ( ในเครือซิเมนต์ไทย ) Email: chalermh@scg.co.th


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ด้านการ บุกตลาดอินเดีย โดย คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิ มานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย ต่างประเทศ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ( เครือซิเมนต์ไทย ) โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google