งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
น.ท.ไพศาล โมลิสกุลมงคล

2 ภาคผนวก ก. ระบบเลขจำนวน (Number Systems)

3 ระบบเลขฐานสิบ

4 ระบบเลขฐานสิบ

5 ระบบเลขฐานสอง หรือ

6 ระบบเลขฐานสอง

7 ระบบเลขฐานสอง การบวกเลขฐานสอง

8 ระบบเลขฐานสอง การบวกเลขฐานสอง

9 ระบบเลขฐานสอง การลบเลขฐานสอง

10 ระบบเลขฐานสอง การลบเลขฐานสอง

11 ระบบเลขฐานสอง การคูณเลขฐานสอง

12 ระบบเลขฐานสอง การคูณเลขฐานสอง

13 ระบบเลขฐานสอง การหารเลขฐานสอง

14 ระบบเลขฐานสอง การหารเลขฐานสอง

15 ระบบเลขฐานแปด เปรียบเทียบเลขฐานสิบ เลขฐานสอง และเลขฐานแปด

16 ระบบเลขฐานแปด

17 ระบบเลขฐานแปด การบวกเลขฐานแปด

18 ระบบเลขฐานแปด การลบเลขฐานแปด

19 ระบบเลขฐานแปด การคูณเลขฐานแปด

20 ระบบเลขฐานแปด การหารเลขฐานแปด

21 ระบบเลขฐานสิบหก เปรียบเทียบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

22 ระบบเลขฐานสิบหก

23 ระบบเลขฐานสิบหก

24 ระบบเลขฐานสิบหก การบวกเลขฐานสิบหก

25 ระบบเลขฐานแปด การลบเลขฐานสิบหก

26 ระบบเลขฐานแปด การคูณเลขฐานสิบหก

27 ระบบเลขฐานแปด การหารเลขฐานสิบหก

28 การแปลงเลขฐาน แปลง 110010111101)2 เป็น เลขฐานสิบ
การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานสิบ แปลง )2 เป็น เลขฐานสิบ

29 การแปลงเลขฐาน แปลง 203)10 เป็น เลขฐานสอง
การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานสิบ แปลง 203)10 เป็น เลขฐานสอง

30 การแปลงเลขฐาน

31 การแปลงเลขฐาน การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานแปด หรือฐานสิบหก

32 การแปลงเลขฐาน การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานแปด หรือฐานสิบหก

33 การแปลงเลขฐาน แปลง 1234.56)8 เป็น เลขฐานสิบ
การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบ แปลง )8 เป็น เลขฐานสิบ

34 การแปลงเลขฐาน แปลง 668)10 เป็น เลขฐานแปด
การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบ แปลง 668)10 เป็น เลขฐานแปด

35 การแปลงเลขฐาน แปลง 1234.56)16 เป็น เลขฐานสิบ
การแปลงระหว่างเลขฐานสิบหกกับฐานสิบ แปลง )16 เป็น เลขฐานสิบ

36 การแปลงเลขฐาน แปลง 45661)10 เป็น เลขฐานสิบหก
การแปลงระหว่างเลขฐานสิบหกกับฐานสิบ แปลง 45661)10 เป็น เลขฐานสิบหก

37 การแปลงเลขฐาน แปลง 5371)8 เป็น เลขฐานสิบหก
การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบหก แปลง 5371)8 เป็น เลขฐานสิบหก

38 การแปลงเลขฐาน แปลง 2C86)16 เป็น เลขฐานแปด
การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบหก แปลง 2C86)16 เป็น เลขฐานแปด


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google