งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

2 ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกิน จริง

3 AEC Blueprint

4 TEN NATIONS ONE COMMUNITY

5 SINGLE MARKET SINGLE MARKET

6 PRODUCTION BASE PRODUCTION BASE

7 560 Mil. Growth 1.6 (annual %) 560 Mil. Growth 1.6 (annual %)

8 WHOSE MARKET/BASE WHOSE MARKET/BASE

9 การเจรจาการค้าของไทย Japan Australia New Zealand China India BIMST-EC Bahrain Peru USA ASEAN EFTA Korea

10 การค้า บริการ Trade in Services

11 การเปิดตลาดการค้าบริการและ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเด็นที่ภาครัฐควรผลักดันในการเจรจา เปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อม ของภาคเอกชน การเปิดตลาดการค้าบริการและ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเด็นที่ภาครัฐควรผลักดันในการเจรจา เปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อม ของภาคเอกชน หัวข้อการเสวนา - กลุ่ม 2

12 บริการด้านธุรกิจ / วิชาชีพ ( สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย บัญชี ฯลฯ ) บริการด้านสื่อสาร คมนาคม บริการด้านการ ก่อสร้าง บริการด้านการจัด จำหน่าย บริการด้าน การศึกษา บริการด้านธุรกิจ / วิชาชีพ ( สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย บัญชี ฯลฯ ) บริการด้านสื่อสาร คมนาคม บริการด้านการ ก่อสร้าง บริการด้านการจัด จำหน่าย บริการด้าน การศึกษา ประเภทการค้าบริการ 12 สาขา บริการด้าน สิ่งแวดล้อม บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการ ท่องเที่ยว บริการด้าน นันทนาการ บริการด้านการ ขนส่ง บริการอื่นๆ บริการด้าน สิ่งแวดล้อม บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการ ท่องเที่ยว บริการด้าน นันทนาการ บริการด้านการ ขนส่ง บริการอื่นๆ 2015

13 บริการด้านการขนส่ง Air Transport Services บริการด้านการสื่อสารคมนาคมสารสนเทศ E- ASEAN (ICT) บริการด้านสุขภาพ Health Services บริการด้านการท่องเที่ยว Tourism Services บริการด้านการขนส่ง Air Transport Services บริการด้านการสื่อสารคมนาคมสารสนเทศ E- ASEAN (ICT) บริการด้านสุขภาพ Health Services บริการด้านการท่องเที่ยว Tourism Services Priority Sectors 2010

14 Country A Supplier A Consumer B The service crosses the border Supplier A Consumer B The consumer crosses the border Supplier A Consumer B Supplier A established a commercial presence in country B Consumer B Service supplied through presence of natural persons of country A in territory of country B Mode 1 (  35%) Mode 2 (  10-15%) Mode 3 (  50%) Mode 4 (  1-2%) Country A Country B

15 “ ยุทธ์ศาสตร์การตลาดเชิง รุก “ KEY WORDS

16 VALUE DELIVERY NETWORK VALUE DELIVERY NETWORK KEY WORDS

17 CORE COMPETENCIES CORE COMPETENCIES KEY WORDS

18 “ ทัศนคติ “ “ ทัศนคติ “ KEY WORDS

19 “ ปลูกฝังวัฒนาธรรม “ ( รองรับการ เปลี่ยนแปลง ) “ ปลูกฝังวัฒนาธรรม “ ( รองรับการ เปลี่ยนแปลง ) KEY WORDS

20 “ ระบบเปิด “ “ ระบบเปิด “ KEY WORDS

21 “ ความเป็นสากล “ “ ความเป็นสากล “ KEY WORDS

22 “ คุณภาพบุคลากร “ (HRM) “ คุณภาพบุคลากร “ (HRM) KEY WORDS

23 “ เทคโนโลยี “ “ เทคโนโลยี “ KEY WORDS

24 “ เครือข่าย “ BUSINESS NETWORK “ เครือข่าย “ BUSINESS NETWORK KEY WORDS

25 OUTSOURCE OUTSOURCE KEY WORDS

26 “ รวมตัว “ MERGE SYNERGY “ รวมตัว “ MERGE SYNERGY KEY WORDS

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google