งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) 254 8 254 9 255 0 255 1 255 2 255 3 x>20 x>20201612850 16 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2217134/slides/slide_2.jpg", "name": "รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) 254 8 254 9 255 0 255 1 255 2 255 3 x>20 x>20201612850 1620 x>20201612850 16

3 กลุ่มปิโตรเคมี : เคมีภัณฑ์ อินทรีย์ ( ตอนที่ 29): การลดอัตราอากร อัตราอากรของเคมีภัณฑ์อินทรีย์ทุกรายการในตอนที่ 29 จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ ยกเว้น ประเภทย่อย 2903.15, 2903.21 และ 2917.32 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 1110000 5550000 ประเภทย่อย 2902.50, 2909.41, 2909.43 และ 2909.44 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 25535555000

4 พลาสติกและผลิตภัณฑ์ พลาสติก ( ตอนที่ 39): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 1110000 5550000 10885500 151285500 2016128550 25, 30 201612850 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 3912-3914, 3917.10, 3919.90, 3920.20 และ 3926.30 ตอนที่ 39: พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

5 พลาสติกและผลิตภัณฑ์ พลาสติก ( ตอนที่ 39): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 5555000 สำหรับรายการ 3904.30-3904.69, 3905, 3909.40 และ 3923.40 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 25533015128550 สำหรับประเภทย่อย 3920.30 และ 3926.90 สำหรับประเภทย่อย 3926.20 (เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบทำด้วยพลาสติก) Base Rate 484950515253545556575830201612.512.512.5555550

6 E-mail: rits@mof.go.th


ดาวน์โหลด ppt TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google