งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) x>20 x> { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/2217134/9/slides/slide_1.jpg", "name": "รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) 254 8 254 9 255 0 255 1 255 2 255 3 x>20 x>20201612850 1620 x>20201612850 16

3 กลุ่มปิโตรเคมี : เคมีภัณฑ์ อินทรีย์ ( ตอนที่ 29): การลดอัตราอากร อัตราอากรของเคมีภัณฑ์อินทรีย์ทุกรายการในตอนที่ 29 จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ ยกเว้น ประเภทย่อย , และ Base Rate ประเภทย่อย , , และ Base Rate

4 พลาสติกและผลิตภัณฑ์ พลาสติก ( ตอนที่ 39): การลดอัตราอากร Base Rate , อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: , , , และ ตอนที่ 39: พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

5 พลาสติกและผลิตภัณฑ์ พลาสติก ( ตอนที่ 39): การลดอัตราอากร Base Rate สำหรับรายการ , 3905, และ Base Rate สำหรับประเภทย่อย และ สำหรับประเภทย่อย (เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบทำด้วยพลาสติก) Base Rate

6


ดาวน์โหลด ppt TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google