งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA : ลู่ทางการ ส่งออกไป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ การสัมมนาเรื่อง “ FTA กับโอกาส ทางการค้า ” วันที่ 19 สิงหาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA : ลู่ทางการ ส่งออกไป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ การสัมมนาเรื่อง “ FTA กับโอกาส ทางการค้า ” วันที่ 19 สิงหาคม 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA : ลู่ทางการ ส่งออกไป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ การสัมมนาเรื่อง “ FTA กับโอกาส ทางการค้า ” วันที่ 19 สิงหาคม 2547 ณ ห้อง 30404 ชั้น 4 อาคารริมน้ำ กระทรวงพาณิชย์

2 หลักเกณฑ์ในการ พิจารณา เลือกประเทศที่ ไทยจะทำ FTA หลักเกณฑ์ในการ พิจารณา เลือกประเทศที่ ไทยจะทำ FTA  ประเทศใหญ่ที่เป็น ตลาดดั้งเดิม (Market Strengthening) (Market Strengthening)  ขยายตลาดใหม่ (Market Broadening and Deepening) (Market Broadening and Deepening)  ตลาดที่เป็นประตู การค้า (Gateway) (Gateway)

3 กรอบการเจรจา FTA ครอบคลุม  สินค้า  บริการ  การลงทุน  ความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจอื่นๆ

4 กับประเทศต่างๆ สาระสำคัญของการเจรจา FTA กับประเทศต่างๆ  ไทย - ออสเตรเลีย  อาเซียน – จีน / ไทย - จีน  ไทย - อินเดีย

5 ได้ลงนามความตกลงแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2004 การลดภาษีของไทย  ลดภาษีเหลือ 0 ทันที ในปี 2005 ประมาณ 49% ของ รายการสินค้า เช่น ธัญพืช เส้นใยใช้ในการทอ โกโก้ อัญมณี รถยนต์นั่ง ขนาดเกิน 3,000 c.c.  ลดภาษีเหลือ 0 ในปี 2010 เช่น ผักผลไม้ พลาสติก กระดาษ สิ่งทอ เสื้อผ้า เหล็ก  สินค้าอ่อนไหว  ลดภาษีเหลือ 0 ในปี 2020 เช่น เนื้อโค เนื้อสุกร นม เครื่องในสัตว์ มันฝรั่ง กาแฟ ชา ข้าวโพด  ลดภาษีเหลือ 0 ในปี 2025 เช่น นมและครีม เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

6 การลดภาษีของออสเตรเลีย  ลดเหลือ 0 ทันที ในปี 2005 ประมาณ 83% ของรายการ สินค้า เช่น  สินค้าเกษตรทุกรายการ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ยกเว้น ปลาทูน่ากระป๋อง  สินค้าอุตสาหกรรมทุกรายการ เช่น อัญมณี ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก  ลดเหลือ 0 ภายในปี 2010 เช่น สิ่งทอ รองเท้า  สินค้าอ่อนไหว ลดเหลือ 0 ภายในปี 2015 เช่น เสื้อผ้า เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

7 แหล่งกำเนิดสินค้า  ใช้ Wholly Obtained สำหรับสินค้าเกษตร  Substantial Transformation สำหรับสินค้า อุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรแปรรูป  สิ่งทอ ใช้ Regional Value Content : RVC เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

8 สินค้าอ่อนไหวของไทย 1. ปลาแมคเคอเรล กุ้ง นมข้น บัตเตอร์มิลค์ น้ำผึ้ง ส้ม องุ่น มันฝรั่งปรุงแต่ง ไวน์ ลดเหลือ 0 ใน 10 ปี 2. เนื้อ นม หางนม เนย เนยแข็ง เครื่อง ในสัตว์ มันฝรั่ง น้ำตาล กาแฟ ข้าวโพด ชา ลดเหลือ 0 ภายใน 15 ปี 3. นมและครีม ลดเหลือ 0 ภายใน 20 ปี สินค้าเกษตร - แอลบูมิน สิ่งพิมพ์ เหล็ก แป้น แผง คอนโซล และฐานรองรับอื่นๆ ลด เหลือ 0 ภายใน 10 ปี สินค้าอุตสาหกรรม

9 สินค้าอ่อนไหวของออสเตรเลีย 1. ทูน่ากระป๋อง สิ่งทอ รองเท้า ชิ้นส่วน ยานยนต์ เหล็ก เคมีภัณฑ์ พลาสติก ลดเหลือ 0 ภายใน 5 ปี 2. เสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดเหลือ 0 ภายใน 10 ปี

10 สุขอนามัยและสุขอนามัย พืช (SPS)  จัดตั้ง Expert Group on SPS and Food Standards เพื่อ แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้มีผลลุล่วงใน 2 ปี  สินค้าสำคัญลำดับแรกของไทย มี 9 รายการ คือ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน สับปะรด เนื้อ ไก่ คือ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน สับปะรด เนื้อ ไก่ กุ้ง มะม่วง และปลาสวยงาม กุ้ง มะม่วง และปลาสวยงาม  สินค้าสำคัญลำดับแรกของออสเตรเลีย มี 5 รายการ ได้แก่ ส้มในตระกูลซิตรัส ( นา เวล, แมนดาริน, แทงโก้, ส้มโอ ) หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง โคกระบือมีชีวิต และอาหารสัตว์ เลี้ยง

11 การเปิดตลาดบริการและการ ลงทุน ข้อเสนอเปิดตลาดของออสเตรเลีย - ไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการ และการผลิตสินค้าได้ 100% - เปิดโอกาสให้คนไทยทำธุรกิจประเภท ต่างๆ ได้มากกว่าสมาชิกอื่นใน WTO หลาย ประเภท - อนุญาตให้คนไทยทำงานในตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ

12 การเปิดตลาดบริการและการ ลงทุน ข้อเสนอเปิดตลาดของไทย 1. ให้คนออสเตรเลียลงทุนในภาคการ ผลิตได้ 49.9% 2. คนออสเตรเลียจะถือหุ้นในบางธุรกิจ ได้มากขึ้น แต่ต้องไม่เกิน 60% และมี เงื่อนไขว่า ต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน จัดตั้งในไทยและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ เกิน 3 ต่อ 1

13 เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน การเปิดตลาดสินค้า การเปิดตลาดสินค้า สินค้าลดภาษีกลุ่มแรก (Early Harvest) อาเซียน - จีน อาเซียน - จีน  มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2004  สินค้าพิกัด 01-08 ลดภาษีเหลือ 0 ภายในปี 2006  ได้แก่ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ที่บริโภคได้ ปลา สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้ง ผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้ง ผัก ผลไม้

14 ไทย - จีน ไทย - จีน  ลงนามความตกลงเร่งลดภาษีเหลือ 0 สินค้าผัก – ผลไม้ ทุกรายการ ( พิกัด 07-08) ภายใต้กรอบ อาเซียน - จีน ทุกรายการ ( พิกัด 07-08) ภายใต้กรอบ อาเซียน - จีน  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2003 แหล่งกำเนิดสินค้า แหล่งกำเนิดสินค้า  Wholly Obtained

15  ลงนามกรอบความตกลง FTA เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2003  ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน  ลดภาษีเหลือ 0% ภายในปี 2010 โดยให้มีการลด ภาษีสินค้าบางส่วนก่อน (Early Harvest) จำนวน 82 รายการ  ทยอยลดภาษีเหลือ 0 % ภายใน 3 ปี (1 กันยายน 2004 – 1 กันยายน 2006) แหล่งกำเนิดสินค้า  สินค้าเกษตรใช้ Wholly Obtained  สินค้าอุตสาหกรรมใช้ Substantial Transformation ควบคู่กับ local content การจัดทำเขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย

16 เขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย  การเปิดตลาดบริการและการลงทุน - ทยอยเปิดเสรีในสาขาที่มีความพร้อม ก่อน - มีการเจรจารายละเอียดตั้งแต่เดือน มกราคม 2004 และเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2006 และเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2006

17 ปัจจัยที่ชี้ถึงผลสำเร็จของการ จัดทำ FTA  แหล่งกำเนิดสินค้า  การเข้าไปศึกษาลู่ทางและ กฎระเบียบ ในประเทศคู่เจรจา

18 รายละเอียดสินค้าและข้อมูล เพิ่มเติม  Website  www.thaifta.com.thaifta.com  www.dtn.moc.go.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร 0-2507-7555, 0-2507-7680, 0-2507-7687

19

20 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt FTA : ลู่ทางการ ส่งออกไป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ การสัมมนาเรื่อง “ FTA กับโอกาส ทางการค้า ” วันที่ 19 สิงหาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google