งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง การเจาะตลาดอินเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การเจาะตลาดอินเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง การเจาะตลาดอินเดีย
ประกอบ ปัญจเจริญศิริ

2 ความสำคัญของตลาดอินเดีย
ภาวะการค้าทั่วไป ไทยกับโลก ปี 2550 มูลค่าการค้ารวม 292,488 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 13%) ปี 2551 (มค.-พค.) มูลค่าฯ 143,584 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 28%) ไทยกับอินเดีย ปี 2550 มูลค่าการค้ารวม 4,730 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (เพิ่มขึ้น 38 %) หรือคิดเป็น 1.62% ของไทยค้ากับโลก ปี 2551 (มค-พ.ค.) มูลค่าฯ 2,439 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 38%) แยกเป็น ไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 1,315.-ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 34%) ไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 1,124.-ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 43%) ไทยได้เปรียบดุลการค้าอินเดีย 191.-ล้านเหรียญฯ (ลดลง 2.5%) ไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 2,664 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 47%) ไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 2,066 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 27%) ไทยได้เปรียบดุลการค้าอินเดีย 598 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 211 %)

3 สินค้า ไทยส่งออกไปอินเดีย ปี 2550
สินค้า ไทยส่งออกไปอินเดีย ปี 2551(มค.-พค.) ที่สำคัญ 10 รายการแรก ได้แก่ เม็ดพลาสติก มูลค่า 151 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 81 %) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก มูลค่า 116 ล้านเหรียญฯ (ลดลง 20 %) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 74 ล้านเหรียญฯ( เพิ่มขึ้น 44%) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ มูลค่า 68 ล้านเหรียญฯ( เพิ่มขึ้น 31 %) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม มูลค่า 63 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 95 %) เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่า 62 ล้านเหรียญ(เพิ่มขึ้น 82%) ไขมันและน้ำมันจากพืช/สัตว์ มูลค่า 53 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่ม 566 %) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 53 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 11% ) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ มูลค่า 52 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 11 %) เคมีภัณฑ์ มูลค่า ล้านเหรียญ ( เพิ่มขึ้น 14%)

4 สินค้า ไทยนำเข้าจากอินเดีย ปี 2550
สินค้า ไทยนำเข้าจากอินเดีย ปี 2551(มค.-พค.) ที่สำคัญ 10 รายการแรก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ มูลค่า 185 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 19 %) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช มูลค่า 180 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 182 % ) สินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์)มูลค่า 173 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 60% ) เคมีภัณฑ์ มูลค่า 103 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 7%) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มูลค่า 80 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 38 % ) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ มูลค่า 80 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 152 % ) ด้ายและเส้นใย มูลค่า 58 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 6 % ) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 51 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 25% ) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม มูลค่า 35 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 30% ) ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ มูลค่า 20 ล้านเหรียญฯ ( เพิ่มขึ้น 29% )

5 ความสำคัญของตลาดอินเดีย
อินเดียเป็นตลาดใหญ่ ประกอบด้วยประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ประมาณ 1,130 ล้านคน - ฐานะร่ำรวย ประมาณ 10% - ฐานะปานกลาง ประมาณ 30% - ฐานะยากจน ประมาณ 60% มีอำนาจการซื้อสูง โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประมาณ 8-9 % ตลาดอินเดีย เป็นตลาดใหม่สินค้าไทยมีลู่ทางขยายตลาดได้อีกมาก ไทยกับอินเดียได้มีการจัดทำ FTA Early Harvest 82 รายการ ตลาดอินเดีย มีความได้เปรียบในแง่ทางภูมิศาสตร์ /วัฒนธรรม

6 การเตรียมตัว จิตใจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดอินเดีย
- ตั้งใจมั่นว่าจะเจาะและยึดครองตลาดอินเดีย - เชื่อมั่นว่า/ศรัทธาว่าคนอินเดีย น่าคบค้าสมาคมด้วย - มองโลกในแง่ดี อินเดียยังมีอะไรดีๆ ที่น่าศึกษาอีกมาก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดอินเดีย - ศึกษาข้อมูลทั่วเกี่ยวกับอินเดียให้มากขึ้น ก่อนเดินทางไปบุกตลาดอินเดีย - โดยศึกษาจากหนังสือ/วารสาร/ Internet/ เจ้าหน้าที่ของสคต. ฯลฯ เป็นต้น - ออกไปสำรวจตลาดอินเดียด้วยตนเอง

7 ข้อแนะนำ / เสนอแนะ Dream Thought Action Evaluation

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง การเจาะตลาดอินเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google