งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547
TAFTA: การลดภาษีศุลกากรของไทย กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษีภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
Tariff (x) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 x>20 20 16 12 8 5 16<x<20 12<x<16 8<x<12 5<x<8 x<5

3 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ (ตอนที่ 87)
อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ (1 มกราคม 2548) สำหรับสินค้าจำนวน 36 รายการ จากทั้งสิ้น 93 รายการ สำหรับสินค้ารายการที่เหลือจะทำการทยอยลดอัตราอากรศุลกากรลงจนทุกรายการมีภาษีเป็น 0 ในปี 2553

4 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์: มูลค่าการนำเข้า
ล้านบาท 8701 แทรกเตอร์ 13.7 8703 ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคล (< 10 คน) 27.1 8704 ยานยนต์สำหรับขนส่งของ 0.6 8707 ตัวถังสำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ ถึง 87.05 0.07 8708 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ตามประเภทที่ ถึง 87.05 263.4 8709 รถใช้งาน (Work trucks) แทรกเตอร์ชนิดใช้บนชานชลาสถานีรถไฟ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1.4 8712 รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 0.03 8714 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ตามประเภทที่ ถึง 87.13 0.2 8716 รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางเครื่องกล และส่วนประกอบ 8.5

5 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์: การลดอัตราอากร
แทรกเตอร์ประเภท – อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 5, 30 แทรกเตอร์ประเภท Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30 20 16 12 8 5

6 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์: การลดอัตราอากร
8703: ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคล (<10 คน) - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 80 30 24 18 12 6 8703: ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคล (<10 คน) - ความจุของกระบอกสูบมากกว่า 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 80

7 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์: การลดอัตราอากร
8708: ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 >20 20 16 12 8 5 10 เฉพาะ - เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์นั่ง (ในประเภทย่อย ) - ถุงลมนิรภัยและส่วนประกอบ และส่วนประกอบของเข็มขัดนิรภัย (ในประเภทย่อย ) Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10 8 5

8 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์: การลดอัตราอากร
8709: รถใช้งาน (Work trucks) แทรกเตอร์ชนิดใช้บนชานชลาสถานีรถไฟ และส่วนประกอบ 8716: รถพ่วง ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางเครื่องกล และส่วนประกอบ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 25, 40 20 16 12 8 5 * ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร ( ) ที่อัตราอากรจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้

9 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตอนที่ 84): มูลค่าการนำเข้า
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตอนที่ 84): มูลค่าการนำเข้า ล้านบาท 8414 เครื่องสูบลม เครื่องอัดลม พัดลม เครื่องระบายอากาศ เครื่องหมุนเวียนอากาศ 145.8 8415 เครื่องปรับอากาศ 53.3 8418 ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อุปกรณ์ทำความเย็น 50.2 8422 เครื่องล้างจาน เครื่องทำความสะอาดหรือทำให้ภาชนะแห้ง 37.6 8428 เครื่องจักรสำหรับยก ขนย้าย เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง 107.4 8450 เครื่องซักผ้า 1.3

10 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตอนที่ 85): มูลค่าการนำเข้า
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตอนที่ 85): มูลค่าการนำเข้า ล้านบาท 8504 หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ และตัวเหนี่ยวนำ 30.0 8507 หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของหม้อสะสมไฟฟ้า 19.6 8516 เครื่องทำน้ำร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่งผม เครื่องเป่ามือ เตารีด 24.1 8517 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข 73.5 8525 เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอและภาพดิจิตัล 8537 แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้า หรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า 81.2 8544 ลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน และตัวนำไฟฟ้าอื่นที่หุ้มฉนวน 77.3

11 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8414: เครื่องสูบลม เครื่องอัดลม พัดลม เครื่องระบายอากาศ 8415: เครื่องปรับอากาศ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30 20 16 12 8 5 3 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , , และ

12 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
สำหรับประเภทย่อย และ ที่มีฐานภาษีร้อยละ 30 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30 15 12 8 5 สำหรับประเภทย่อย ที่มีฐานภาษีร้อยละ 20 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 20 10 8 5

13 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8418: ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อุปกรณ์ทำความเย็น 8422: เครื่องล้างจาน เครื่องทำความสะอาดหรือทำให้ภาชนะแห้ง Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30 20 16 12 8 5 3 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: – , , , และ

14 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8428: ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง 8450: เครื่องซักผ้า Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30 20 16 12 8 5 3 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , , , และ

15 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8504: หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ และตัวเหนี่ยวนำ 8507: หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของหม้อสะสมไฟฟ้า อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 3-20 * ยกเว้นเฉพาะ Lead-Acid ที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ ( ) ที่อัตราอากรจะทยอยลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 (ปี 2548 = 16%, 2549 = 12%, 2550 = 8%, 2551 = 5%, 2552 = 5% และ 2553 = 0%)

16 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8516: เครื่องทำน้ำร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่งผม เครื่องเป่ามือ เตารีด Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 20 16 12 8 5 3 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , –

17 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8517: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข 8525: เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง หรือ โทรทัศน์ กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอและภาพดิจิตัล อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 3-20

18 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8537: แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้า หรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า Base Rate 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 20 10 3

19 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า: การลดอัตราอากร
8544: ลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน และตัวนำไฟฟ้าอื่นที่หุ้มฉนวน Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 20 16 12 8 5 7.56 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , และ เฉพาะประเภทย่อย Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 20 10 8 5

20 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google