งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) x>20 x>

3 กลุ่มยานยนต์และ ชิ้นส่วนรถยนต์ ( ตอนที่ 87) อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ (1 มกราคม 2548) สำหรับสินค้า จำนวน 36 รายการ จากทั้งสิ้น 93 รายการ สำหรับสินค้ารายการที่เหลือจะทำการ ทยอยลดอัตราอากรศุลกากรลงจนทุก รายการมีภาษีเป็น 0 ในปี 2553

4 กลุ่มยานยนต์และ ชิ้นส่วนรถยนต์ : มูลค่า การนำเข้า 8701 แทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคล (< 10 คน ) ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ตัวถังสำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ ถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ตาม ประเภทที่ ถึง รถใช้งาน (Work trucks) แทรกเตอร์ชนิดใช้บน ชานชลาสถานีรถไฟ และส่วนประกอบของยาน ดังกล่าว รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ ที่ไม่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ตาม ประเภทที่ ถึง รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทาง เครื่องกล และส่วนประกอบ 8.5 ล้านบาท

5 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ : การลดอัตราอากร Base Rate , แทรกเตอร์ประเภท – แทรกเตอร์ประเภท Base Rate อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ ความตกลงมีผลบังคับใช้

6 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ : การลดอัตราอากร 8703: ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคล (<10 คน) - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร Base Rate : ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคล (<10 คน) - ความจุของกระบอกสูบมากกว่า 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร Base Rate อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ ความตกลงมีผลบังคับใช้

7 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ : การลดอัตราอากร Base Rate > : ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ เฉพาะ - เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์นั่ง (ในประเภทย่อย ) - ถุงลมนิรภัยและส่วนประกอบ และส่วนประกอบของเข็มขัดนิรภัย (ในประเภทย่อย ) Base Rate

8 กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ : การลดอัตราอากร 8709: รถใช้งาน (Work trucks) แทรกเตอร์ชนิดใช้บนชานชลาสถานี รถไฟ และส่วนประกอบ 8716: รถพ่วง ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางเครื่องกล และส่วนประกอบ Base Rate , * ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัว สำหรับใช้ในการเกษตร ( ) ที่อัตราอากรจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผล บังคับใช้

9 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ตอนที่ 84): มูลค่าการนำเข้า เครื่องสูบลม เครื่องอัดลม พัดลม เครื่อง ระบายอากาศ เครื่องหมุนเวียนอากาศ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องล้างจาน เครื่องทำความสะอาดหรือ ทำให้ภาชนะแห้ง เครื่องจักรสำหรับยก ขนย้าย เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องซักผ้า 1.3 ล้านบาท

10 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ตอนที่ 85): มูลค่าการนำเข้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่ คงที่ และตัวเหนี่ยวนำ หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของหม้อ สะสมไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่งผม เครื่องเป่ามือ เตารีด เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือ โทรเลข เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ กล้องถ่าย โทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอและภาพดิ จิตัล แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับ อื่นๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้า หรือเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้า ลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน และตัวนำไฟฟ้า อื่นที่หุ้มฉนวน 77.3 ล้านบาท

11 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8414: เครื่องสูบลม เครื่องอัดลม พัดลม เครื่องระบายอากาศ 8415: เครื่องปรับอากาศ Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , , และ

12 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร สำหรับประเภทย่อย และ ที่มีฐานภาษีร้อยละ 30 Base Rate สำหรับประเภทย่อย ที่มีฐานภาษีร้อยละ 20 Base Rate

13 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8418: ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อุปกรณ์ทำความเย็น 8422: เครื่องล้างจาน เครื่องทำความสะอาดหรือทำให้ภาชนะแห้ง Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: – , , , และ

14 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8428: ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง 8450: เครื่องซักผ้า Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , , , และ

15 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8504: หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ และตัวเหนี่ยวนำ 8507: หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของหม้อสะสมไฟฟ้า Base Rate อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ ความตกลงมีผลบังคับใช้ * ยกเว้นเฉพาะ Lead-Acid ที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ ลูกสูบ ( ) ที่อัตราอากรจะทยอยลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ( ปี 2548 = 16%, 2549 = 12%, 2550 = 8%, 2551 = 5%, 2552 = 5% และ 2553 = 0%)

16 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8516: เครื่องทำน้ำร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่งผม เครื่องเป่ามือ เตารีด Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , –

17 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8517: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข 8525: เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง หรือ โทรทัศน์ กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอและภาพดิจิตัล Base Rate อัตราอากรศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ ความตกลงมีผลบังคับใช้

18 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8537: แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้า หรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า Base Rate

19 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า : การลดอัตราอากร 8544: ลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน และตัวนำไฟฟ้าอื่นที่หุ้มฉนวน Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , และ เฉพาะประเภทย่อย Base Rate

20


ดาวน์โหลด ppt TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดร. กุลยา ตันติเตมิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google