งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกลือกับโรคความดัน หัวใจ และ ไต ผศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานอนุกรรมการป้องกันโรค ไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมสี้รี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกลือกับโรคความดัน หัวใจ และ ไต ผศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานอนุกรรมการป้องกันโรค ไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมสี้รี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกลือกับโรคความดัน หัวใจ และ ไต ผศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานอนุกรรมการป้องกันโรค ไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมสี้รี้

2 ความดันโลหิตสูงทำให้เกิด โรคแทรกซ้อน หัวใจวายอัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวาย

3 ความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด อัมพฤกษ์ อัมพาต 30% reduction in risk 10 mmHg 35% strokes*65% strokes* Based on trial data n =190,000 Stroke 2004 35:1024 *Registry data

4 เปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและ รักษาภาวะ ความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่ ปี 2548 3 rd NHES 2005.

5 โอกาสเสียชีวิตลดลงถ้าความ ดันโลหิตลดลง : ความดันโลหิตตัวบน อัตราการเสียชีวิต

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความดัน โลหิตสูง o กรรมพันธุ์ o อ้วน o ดื่มแอลกอฮอล์ o ทานเค็ม o เครียด o ไม่ออกกำลัง

7 ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตใน ประชากร Carretero & Oparil. Circulation 2000;101:329-335.

8

9 บริโภคเกลือน้อยทำให้ภาวะความดันโลหิตสูง ลดลง : ความดัน โลหิต ปริมาณเกลือ : กรัม / วัน (mM)

10 คำแนะนำสำหรับ ปริมาณโซเดียมที่ควร ทาน ตามอายุ อายุปริมาณโซเดียมที่ ควรทานต่อวัน ( มิลลิกรัม ) 0-6 เดือน 120 7-12 เดือน 370 1-3 ปี 1000 4-8 ปี 1,200 9-50 ปี 1,500 50-70 ปี 1,300 > 70 ปี 1,200 CMAJ 2008;179(12 Suppl):E1-E93 #2.1

11 มีคนส่วนน้อยที่สามารถทานเกลือได้ตามที่ กำหนด Met the 2005 DGA Recommendation All Adults9.6% <2,300 mg/day Recommended18.8% ≤ 1,500 mg/day Recommended5.5% With hypertension5.9% Aged 40 years and older without hypertension 5.1% Black, aged 20–39 years5.7% Source: CDC NHANES unpublished data.

12 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการบริโภคเกลือ โซเดียม Source: Briefel and Johnson (2004) for 1971-2000 data; NHANES for 2003-2006 data.

13

14

15 ที่มาของเกลือโซเดียมในอาหาร อาหารสำเร็จรูปและภัตตาคาร 77% เป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติ 12% Source: Mattes RD, Donnelly, D. Relative contributions of dietary- sodium sources. J Am Coll Nutr. 1991 Aug;10(4):383–93.

16 ปัจจัย (%) ที่มีผลต่อการเลือกชนิดของอาหาร ปัจจัย / อายุ 18-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45+ ปี รสชาติ 43 4540 ความ สะดวก 22181513 ราคา 181186 ดีต่อ สุขภาพ 17283241

17 ส่วนประกอบของอาหารที่ผู้บริโภคสนใจ (%) ความ สนใจ / ปี 1988199019921994 ไขมัน 27465059 เกลือ 26302118 ระดับ คลอ เรสเตอร อล 22443021

18 สาเหตุที่มีการใส่เกลือในอาหาร เกลือมีราคาไม่แพงในการทำให้ รสชาติอาหารดีขึ้น ช่วยยืดอายุของอาหาร เกลือสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อ เกลือที่มีอยู่ในของขบเคี้ยวทำให้ รู้สึกกระหายน้ำ

19 เกลือโซเดียมในอาหาร : เราสามารถขาด มันได้หรือไม่ ต่อมรับรสของเราชินกับปริมาณ เกลือโซเดียมที่สูง การค่อย ๆ ลดปริมาณของเกลือ จะทำให้ต่อมรับรสมีความไวต่อ ปริมาณเกลือมากขึ้น มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ใช้ เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ที่จะทำ ให้ชอบทานอาหารที่มีปริมาณ เกลือน้อยลง

20 กินเกลือในปริมาณไม่มากนัก โดยกินอาหารที่มีรสชาติจืด ไม่ควรเติมเกลือเพื่อการปรุงรสเพิ่ม งดอาหารที่มีปริมาณเกลือมาก  ได้แก่ เนื้อสัตว์ทำเค็ม หรือหวานเค็ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง รวมถึงหมูแฮม หมู เบคอน ไส้กรอก ปลาริวกิว หมูสวรรค์ หมู หยอง หมูแผ่น ปลาส้ม ปลาเจ่า เต้าเจี้ยว งด อาหารบรรจุกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง เนื้อ กระป๋อง

21 นโยบายที่ช่วยลดการบริโภคเกลือ โซเดียม รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ขอความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตลดปริมาณของ เกลือในอาหารสำเร็จรูป มีป้ายแสดงปริมาณเกลือในเมนูอาหาร มีป้ายแสดงปริมาณเกลือในฉลากอาหาร สำเร็จรูป

22 ตรวจสอบปริมาณเกลือโซเดียมที่ฉลากก่อนซื้อ

23

24 ประชาสัมพันธ์ทางทีวี

25 วันไตโลก 6 มีนาคม 2554

26 รณรงค์ภายใต้แนวคิด “ ลดเค็ม ” เป็นเวลา 2 ปี ปีที่ 1 ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทย... ไตไม่วาย ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทย... ไตไม่วาย ปีที่ 2 มื้อนี้ ลดเค็ม ครึ่งหนึ่ง

27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ราชวิทยาลัยอายุร แพทย์ สสส สปสช สมาคมโรคไต สมาคมโรคหัวใจ สมาคมความดัน โลหิตสูง สมาคมนักกำหนด อาหาร องค์การอาหารและ ยา ชมรมคุ้มครอง ผู้บริโภค ธุรกิจด้านอาหาร มูลนิธิโรคไต สถาบันมูลนิธิโรค ไตภูมิราชนครินทร์

28 รณรงค์ภายใต้แนวคิด “ ลดเค็ม ” ปี แรก ป้ายผ้า (Banner) 1 X 3 เมตร สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์

29 สื่อ

30 ผลที่น่าจะเกิดขึ้นกับประชาชน คิดอะไร น่าจะลดการกินเค็ม ลงบ้าง ! ปฏิบัติตัว อย่างไร ลดเค็ม โดยวิธีที่เหมาะกับ ตัวเอง ลดเค็ม โดยวิธีที่เหมาะกับ ตัวเอง รับรู้อะไร กินเค็มมากมี ผลเสียต่อไต

31 ความคาดหวัง ที่จะทำให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงในสังคม ขนมดังๆในตลาด ออกสูตร Low Salt ร้านอาหารดังๆ ออกเมนู Low Salt ขนมดังๆในตลาด ออกสูตร Low Salt ร้านอาหารดังๆ ออกเมนู Low Salt มีการออกนโยบาย หรือ กฎหมายควบคุม ปริมาณเกลือในขนมและอาหาร สำเร็จรูป มีการออกนโยบาย หรือ กฎหมายควบคุม ปริมาณเกลือในขนมและอาหาร สำเร็จรูป มีการบอกต่อ ตักเตือนกันในหมู่เพื่อน มีการบอกต่อ ตักเตือนกันในหมู่เพื่อน

32 สรุป คนส่วนใหญ่ทานเกลือเกินความ จำเป็น ทานเค็มมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อ ความดันสูง โรคไต หัวใจ สมอง การลดการบริโภคเกลือต้องได้รับ ความร่วมมือจาก ประชาชน ผู้ผลิตอาหาร รัฐบาล บุคคลากรทาง การแพทย์

33

34

35 Sodium Recommendation 2005 Dietary Guidelines for Americans (DGA) recommendation: <2,300 mg/day. http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/document/pdf/DGA2005.pdf “Specific populations” recommended to limit intake to 1,500 mg/day: Hypertensives Blacks Middle-aged (40) or older Americans “Specific populations”: 70% of American adults. Average intake: 3,466 mg/day. Source: Ayala C, et al. Application of lower sodium intake recommendations to adults—United States, 1999–2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009;58(11):281–283.

36 Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care, updated 2008 2.1 Sodium:  The recommended daily sodium intake from all sources is the Adequate Intake by age. For persons 9-50 years, the Adequate Intake is 1500 mg. Adequate Intake decreases to 1300 mg for persons 50-70 years and to 1200 mg for persons > 70 years. A daily upper limit of 2300mg should not be exceeded by any age group.  See www.sodium101.ca for sodium intake guidelineswww.sodium101.ca CMAJ 2008;179(12 Suppl):E1-E93 #2.1

37 Recommendations for Adequate Sodium Intake by Age AgeSodium Intake per Day (mg) 0-6 months120 7-12 months370 1-3 years1000 4-8 years1,200 9-50 years1,500 50-70 years1,300 > 70 years1,200 CMAJ 2008;179(12 Suppl):E1-E93 #2.1

38 High Blood Pressure: Major Component of Chronic Disease Risk Proportion of incidence due to high blood pressure ( Systolic >115 mmHg) Stroke 70-75% Congestive Heart Failure 50% Ischemic Heart Disease 25% Renal Failure 20% High blood pressure is the leading cause of mortality worldwide Lancet 2006 367:1747

39 Sharp increase in sodium consumption: Source: Briefel and Johnson (2004) for 1971-2000 data; NHANES for 2003-2006 data.

40 Main sources are commonest foods: USDA Major Food Categories Source: CDC NHANES unpublished data.

41 Hypertension Detection and Management in Thailand 2005 (>15 years) 3 rd NHES 2005.

42 Lowest sodium intake means lowest BP: 9.7 mmHg

43 บริโภคเกลือน้อยทำให้ภาวะความดันโลหิตสูง ลดลง : 9.7 mmHg

44 Salt (Sodium) and Hypertension Sodium Low consumption of fruits & vegetables Weight Low exercise Alcohol in excess

45 Death rates ↓A with ↓blood pressure:

46 “Small” ↓ BP predicts major ↓ deaths:

47 A few are meeting the target daily intake: Met the 2005 DGA Recommendation All Adults9.6% <2,300 mg/day Recommended18.8% ≤ 1,500 mg/day Recommended5.5% With hypertension5.9% Aged 40 years and older without hypertension 5.1% Black, aged 20–39 years5.7% Source: CDC NHANES unpublished data.

48 Many purchasers do buy “Low Salt”: Frequency of Buying “Low Salt” Items by Gender AlwaysOftenSometimesRarelyNeverDon’t Shop for Food All11.7%12.8%22.8%17.3%27.0%8.4% Male Female 10.5% 12.8% 11.4% 14.0% 19.9% 25.4% 16.0% 18.5% 27.8% 26.3% 14.4% 2.9% SOURCE: NHIS unpublished data. 47.3% of all shoppers

49 Thank You CDC Sodium Web Page: http://www.cdc.gov/dhdsp/library/sodium.htm http://www.cdc.gov/dhdsp/library/sodium.htm The findings and conclusions in this presentation are those of the author and do not necessarily represent the official position of the Centers for Disease Control and Prevention. For More Information:

50 A Brief History… The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine written in China over 2,000 years ago notes*: “Hence if too much salt is used for food, the pulse hardens” *Veith, I. (Translator) U of California Press, 2002. For millions of years daily sodium intake < 400 mg/day - genetically programmed level Recent change to 3-4,000 mg/day - a major physiological challenge

51 Salt: Increasing the Pressure High sodium  fluid retention  B.P.  Kidneys  excrete sodium  fluid retention   B.P.  Prolonged high sodium intake may reset thresholds set by kidneys. Kidneys are less able to remove sodium as we age. Genes (14) responsible for Mendelian forms of hypo- or hypertension are all involved in renal sodium handling. Low dietary potassium  renal sodium retention  B.P. Signaling pathway in vasculature responds to  sodium but does not regulate basal B.P. ( Nat. Med. 2008 14:64 ). Mechanisms by which dietary sodium increases arterial pressure are not fully understood

52 Sodium and Blood Pressure Animal studies Human Genetic Studies Epidemiological Studies Migration studies Interventional Studies Treatment Studies Evidence:

53 Animal Studies Chimps: 2 groups of 13 (age 5-18y) Control group usual veg. & fruit diet, low Na +,high K + Intervention group fed increasing amounts of salt over 84 weeks *Nature Med 1995; 1:1009-16 InterventionChange in mean B.P. vs. controls 5g/d 19 weeks+12 mmHg (systolic) 10g/d 3 weeks, 15g/d 36 weeks+26 mmHg 15g/d 26 weeks+33 mmHg 0g/d 20 weeksControl levels Similar study (127 chimps) finds effect of  Na + on  B.P. persists over 2 year time course (Circulation 2007 116:1563).

54 Treatment Study: DASH Sodium Control diet - low in fruit, veg and dairy, fat content typical of US DASH diet - high in fruit, veg and low-fat dairy, reduced fat content Consume diet for consecutive 30 day periods in random order at each of 3 levels of salt NEJM 2001; 344:3-10 InterventionChange in mean B.P. vs. control (systolic) Control dietDASH diet 9g/d saltControl level- 6 mmHg 6g/d salt- 2 mmHg- 7 mmHg 3g/d salt- 7 mmHg- 9 mmHg -7 Randomized 412 adults (mixed B.P. status, racial groups, sexes) to: -7 (NT) -11(HT)

55 Blood Pressure and Stroke 30% reduction in risk 10 mmHg 35% strokes*65% strokes* Based on trial data n =190,000 Stroke 2004 35:1024 *Registry data

56 Blood Pressure and Stroke Clinical cut-off points do not reflect continuous relation between B.P. and health outcomes “Normotensives” get strokes too – key is to reduce population risk! 10 mmHg reduction in systolic B.P. reduces individuals stroke risk by >30% Mean systolic B.P. reductions of 5-10 mmHg are potentially achievable by reducing sodium consumption. -7

57 Sodium (salt) in our Diet Natural ~15% Discretionary ~15% Manufactured food processing ~70% Adequate Intake* 1,500 mg/d (3.8 g salt) Tolerable Upper Intake* 2,300 mg/d (5.8 g salt) Reference Standard** 2,400 mg/d (6.1 g salt) 3,000 – 4,000 mg/d (8-10 g salt) Health Minimum 180 mg/d *Health Canada. Dietary Ref. Intake Reports **2003 labeling legislation

58 Public Health Impact ~3,500 mg/day (current) ~1,500 mg/day (AI) Decrease hypertension prevalence by 30% (CJC 2007 23:437) Prevent 30 premature deaths per day from Stroke and IHD, ~15% all CV events (CJC 2008 24:497) Likely positive impact on obesity, osteoporosis, stomach cancer, kidney disease, asthma, etc… BP  ~5 mmHg

59 Sodium in our Food: Hard to Avoid Food (CCHS 2004 data)% Pizza, sandwiches, subs, burgers, hot dogs*19.1 Soups7.4 Pasta5.7 Liquid milk products4.0 Poultry and poultry dishes3.8 Potatoes3.4 Cheese3.2 Cereals3.0 *Breads14.0

60 Check food labels before you buy.

61

62 Sodium in our Food: Why? $ Cheap way to boost flavor, texture and shelf life of poor quality foods $ Salt and sodium phosphates increase water binding capacity of meat products $ Salty snacks make you thirsty! $Food – (fiber, nutrients, flavor) + (salt, sugar, fat) = $$Processed food

63 Sodium in our Food: Would we miss it? Taste buds are used to high salt levels As salt levels are gradually reduced taste buds become more sensitive Studies have shown that it only takes a few weeks to enjoy food with less salt and reveal subtle flavors

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78


ดาวน์โหลด ppt เกลือกับโรคความดัน หัวใจ และ ไต ผศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานอนุกรรมการป้องกันโรค ไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมสี้รี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google