งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โดย ดร. ทรงพรรณ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โดย ดร. ทรงพรรณ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โดย ดร. ทรงพรรณ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

3 การดำเนินงานในปี 2553 ► จัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัด ท่องเที่ยว 19 จังหวัด จังหวัด ► ประชุมร่วมกับกระทรวง สาธารณสุขบาห์เรน เพื่อ กำหนดแนวทางความร่วมมือ ตามข้อตกลงความ กำหนดแนวทางความร่วมมือ ตามข้อตกลงความ ร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข ไทยกับกระทรวงสาธารณสุข บาห์เรน ไทยกับกระทรวงสาธารณสุข บาห์เรน ► ประชุมความร่วมมือด้านบริการ สุขภาพของประเทศ ไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะ มนตรีความร่วมมือ ไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะ มนตรีความร่วมมือ อ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council :GCC) อ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council :GCC)

4 การดำเนินงานในปี 2553 ( ต่อ ) ► ประชุม APEC เรื่องการค้าบริการ สุขภาพ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ► ประชุมคณะทำงานเตรียมความ พร้อมเขตการค้าเสรี ไทย - ยุโรป ไทย สหรัฐและอื่นๆ ไทย - ยุโรป ไทย สหรัฐและอื่นๆ ► ร่วมพัฒนาบัญชียาแผนไทยใน โรงพยาบาล ► โครงการต้นกล้าอาชีพ ต

5 การดำเนินงานในปี 2553 ( ต่อ ) ► ประชุมวิชาการงาน ธุรกิจบริการสุขภาพ ► ประชุมสัมมนาวางแผน และประเมินผล การดำเนินงานธุรกิจ บริการสุขภาพ การดำเนินงานธุรกิจ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554

6 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554

7 ♦ เตรียมการรับรองคณะผู้บริหารจาก กระทรวงสาธารณสุข บาห์เรน เพื่อมา ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศ ไทย ตามข้อตกลงความร่วมมือด้าน สาธารณสุขระหว่างกระทรวง สาธารณสุขไทยกับกระทรวง สาธารณสุขบาห์เรน ♦ เตรียมการรับรองคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐสังคม นิยม ประชาชนอาหรับลิเบีย และ ประเทศอื่นๆในอ่าวอาหรับ ที่จะ เดินทางมาศึกษาดูงานโรงพยาบาล ของรัฐและเอกชน ในไทย แผนการดำเนินงานในปี 2554

8 แผนการดำเนินงานในปี 2554( ต่อ ) ♦ ประชุมและดำเนินการตามความ ร่วมมือด้านบริการสุขภาพของ ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก คณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council :GCC) ♦ ประชุมคณะทำงานเตรียมความ พร้อมเขตการค้าเสรี ไทย - ยุโรป ♦ จัดสรรงบประมาณผลผลิตธุรกิจ บริการสุขภาพฯลงสู่ จังหวัด

9 แผนการดำเนินงานในปี 2554( ต่อ ) ♦ ประชุมคณะทำงานเตรียมความ พร้อมเขตการค้าเสรี ไทย - ยุโรป ไทย สหรัฐ และอื่นๆ ♦ ประชุมวิชาการงานธุรกิจบริการ สุขภาพ ♦ งานวิจัยพัฒนานโยบายด้านการ จัดหาและกระจายยา แผนไทยใน รพ. สต ♦ ประชุมสัมมนาวางแผนและ ประเมินผลการดำเนินงาน ธุรกิจบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554

10


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โดย ดร. ทรงพรรณ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google