งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.ทรงพรรณ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 การดำเนินงานในปี 2553 ► จัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดท่องเที่ยว 19
► จัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดท่องเที่ยว 19 จังหวัด ► ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน เพื่อ กำหนดแนวทางความร่วมมือ ตามข้อตกลงความ ร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ► ประชุมความร่วมมือด้านบริการสุขภาพของประเทศ ไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ อ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council :GCC)

3 การดำเนินงานในปี 2553 (ต่อ)
► ประชุม APEC เรื่องการค้าบริการสุขภาพ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ►ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเขตการค้าเสรี ไทย-ยุโรป ไทย สหรัฐ และอื่นๆ ►ร่วมพัฒนาบัญชียาแผนไทยในโรงพยาบาล ► โครงการต้นกล้าอาชีพ

4 การดำเนินงานในปี 2553 (ต่อ)
► ประชุมวิชาการงานธุรกิจบริการสุขภาพ ► ประชุมสัมมนาวางแผนและประเมินผล การดำเนินงานธุรกิจบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 แผนการดำเนินงานในปี 2554 ♦ เตรียมการรับรองคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข บาห์เรน เพื่อมาศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศไทย ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวง สาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ♦ เตรียมการรับรองคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาชนอาหรับลิเบีย และประเทศอื่นๆในอ่าวอาหรับ ที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในไทย

7 แผนการดำเนินงานในปี 2554(ต่อ)
♦ ประชุมและดำเนินการตามความร่วมมือด้านบริการสุขภาพของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council :GCC) ♦ ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเขตการค้าเสรี ไทย-ยุโรป ♦ จัดสรรงบประมาณผลผลิตธุรกิจบริการสุขภาพฯลงสู่ จังหวัด

8 แผนการดำเนินงานในปี 2554(ต่อ)
♦ ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเขตการค้าเสรี ไทย-ยุโรป ไทย สหรัฐ และอื่นๆ ♦ ประชุมวิชาการงานธุรกิจบริการสุขภาพ ♦ งานวิจัยพัฒนานโยบายด้านการจัดหาและกระจายยา แผนไทยใน รพ.สต ♦ ประชุมสัมมนาวางแผนและประเมินผลการดำเนินงาน ธุรกิจบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google