งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจ และ NGO” วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจ และ NGO” วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจ และ NGO” วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 กำลังการผลิต (Production Capacity) ข้อมูลการผลิตรถยนต์ ยอดขายในประเทศ และส่งออก สถานะความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น, อาเซียน - เกาหลี และ อาเซียน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปัญหาและอุปสรรคของการทำความตกลง การค้าเสรีของอาเซียน จุดยืนและข้อกังวลของกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ประเด็นนำเสนอ

3 กำลังการผลิต (PRODUCTION CAPACITY) ในปี 2550 COMPANYPC1 TON P/U CVTOTAL 1.TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD200,000300,00050,000550,000 2.ISUZU MOTOR THAILAND CO.,LTD_200,00020,000220,000 3.MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO.LTD 50,000150,000_200,000 4.GENERAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD 40,000120,000_160,000 5.AUTO ALLIANCE (THAILAND) CO.,LTD _150,0005,000155,000 6.SIAM NISSAN AUTOMOBILE CO.,LTD36,00096,0002,400134,000 7.HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD 120,000__ 8.HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD __28,800 9.THONBURI AUTOMOBILE ASSEMBLY CO.,LTD 16,300__ 10.YMC ASSEMBLY CO.,LTD12,000__ 11.BMW MANUFACTURING10,000__ 12.THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO.LTD10,000__ 13.MITSUBISHI FUSO TRUCK__6,000 14.BANGCHAN GENERAL ASSEMBLY CO.,LTD. 8,820 TOTAL503,1201.016,000112,2001,630,920

4 ’ 10 ข้อมูลการผลิตรถยนต์ ยอดขาย ในประเทศและส่งออก 2,000, 000 1,000, 000 0 ‘9 4 ‘9 5 ‘9 6 ‘9 7 ‘9 8 ‘9 9 ‘0 1 ‘0 0 ‘0 3 ‘0 2 ‘0 4 ’0 6 ’0 7 ’0 9 Unit s Production Sales Export ‘ 08 1,170 158 584 459 411 327 928 750 363 589 485 571 2 Million 470 21 814 66 130152 175 42 180 233 332 559 525 434 389 262 218 296 144 409 626 533 700 1 st milestone 2 nd milestone 1 Million 1,188 1,287 682 631 538 690 ‘0 5 ‘12

5 สถานะความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ญี่ปุ่น, อาเซียน - เกาหลี, อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

6 สถานะปัจจุบันของความตกลงการค้าเสรี -- ประเทศอาเซียนอื่นลงนามแล้ว ส่วนไทยคาดว่าจะลงนาม เร็วๆนี้ อาเซียน - เกาหลี -- อยู่ระหว่างการเจรจารอบสุดท้าย -- ลงนามแล้ว ไทยอยู่ในขั้นดำเนินการภายใน อาเซียน - ญี่ปุ่น อาเซียน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

7 ปัญหาและอุปสรรค ของการทำความตกลง การค้าเสรีของอาเซียน

8 การไม่เป็นหนึ่งเดียวกันของ สมาชิก ความยืดหยุ่นของอาเซียน ทำ ให้ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของ สมาชิก

9 จุดยืนและข้อกังวลของ กลุ่มอุตสาหกรรมยาน ยนต์

10 เปิดตลาดสินค้ายานยนต์ไม่ มากไปกว่าที่ได้เปิดให้กับ ประเทศญี่ปุ่นในข้อตกลง JTEPA ใช้เกณฑ์ RVC 40% เป็น เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้ายาน ยนต์ จุดยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

11 ประเทศสมาชิกอาเซียน อาจใช้ ประโยชน์กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นฐานการผลิต เพื่อส่งรถ สำเร็จรูปเข้ามาในประเทศ การนำเข้ารถสำเร็จรูปย่อมมี ผลกระทบ ฐานการผลิตในประเทศ NTB ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ข้อกังวล

12 ความท้าทายของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

13 การรักษาฐานการผลิตไว้ในประเทศ การรักษาความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยาน ยนต์ของอาเซียน ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ - นโยบายของรัฐ - การปฏิบัติของภาครัฐ - การปฏิบัติของภาคเอกชน การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ต่อ ประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศของคนไทย ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ASEANASEAN

14 Thank You


ดาวน์โหลด ppt “ ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจ และ NGO” วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google