งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจและ NGO” วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ประเด็นนำเสนอ กำลังการผลิต (Production Capacity)
ข้อมูลการผลิตรถยนต์ ยอดขายในประเทศและส่งออก สถานะความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น, อาเซียน-เกาหลี และ อาเซียน-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปัญหาและอุปสรรคของการทำความตกลงการค้าเสรีของอาเซียน จุดยืนและข้อกังวลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

3 กำลังการผลิต (PRODUCTION CAPACITY)ในปี 2550
COMPANY PC 1 TON P/U CV TOTAL 1.TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD 200,000 300,000 50,000 550,000 2.ISUZU MOTOR THAILAND CO.,LTD _ 20,000 220,000 3.MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO.LTD 150,000 4.GENERAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD 40,000 120,000 160,000 5.AUTO ALLIANCE (THAILAND) CO.,LTD 5,000 155,000 6.SIAM NISSAN AUTOMOBILE CO.,LTD 36,000 96,000 2,400 134,000 7.HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD 8.HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD 28,800 9.THONBURI AUTOMOBILE ASSEMBLY CO.,LTD 16,300 10.YMC ASSEMBLY CO.,LTD 12,000 11.BMW MANUFACTURING 10,000 12.THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO.LTD 13.MITSUBISHI FUSO TRUCK 6,000 14.BANGCHAN GENERAL ASSEMBLY CO.,LTD. 8,820 503,120 1.016,000 112,200 1,630,920

4 ข้อมูลการผลิตรถยนต์ ยอดขายในประเทศและส่งออก
Units 2,000,000 Production Sales Export 2nd milestone 2 Million 1,287 1,188 1st milestone 1,170 158 584 459 411 327 928 750 363 589 485 571 1,000,000 1 Million 690 This slide depicts the movement of // Production, Sales, and Exports for Thailand over past 12 years. 1997 and 1998 represented the period of our financial crisis //where we experienced a tremendous downturn in our industry // as well as most other businesses. However, //since 1999, we have enjoyed steady growth, // where today we will achieve all-time volume records for all 3 categories. 700 682 631 626 559 525 533 538 409 470 434 389 218 296 262 332 144 233 21 42 175 180 8 14 66 130 152 ‘08 ‘12 ’10 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ’06 ’07 ’09

5 สถานะความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ญี่ปุ่น, อาเซียน-เกาหลี, อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6 สถานะปัจจุบันของความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน- ญี่ปุ่น -- ลงนามแล้ว ไทยอยู่ในขั้นดำเนินการภายใน อาเซียน- เกาหลี -- ประเทศอาเซียนอื่นลงนามแล้ว ส่วนไทยคาดว่าจะลงนาม เร็วๆนี้ อาเซียน- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ -- อยู่ระหว่างการเจรจารอบสุดท้าย

7 ปัญหาและอุปสรรค ของการทำความตกลงการค้าเสรีของอาเซียน

8 ปัญหาและอุปสรรคของการทำความตกลงการค้าเสรีของ อาเซียน
การไม่เป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิก ความยืดหยุ่นของอาเซียน ทำให้ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสมาชิก

9 จุดยืนและข้อกังวลของ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

10 จุดยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
เปิดตลาดสินค้ายานยนต์ไม่มากไปกว่าที่ได้เปิดให้กับประเทศญี่ปุ่นในข้อตกลง JTEPA ใช้เกณฑ์ RVC 40% เป็นเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้ายานยนต์

11 ข้อกังวล ประเทศสมาชิกอาเซียน อาจใช้ประโยชน์กฎแหล่งกำเนิดสินค้า
เป็นฐานการผลิต เพื่อส่งรถสำเร็จรูปเข้ามาในประเทศ การนำเข้ารถสำเร็จรูปย่อมมีผลกระทบ ฐานการผลิตในประเทศ NTB ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

12 ความท้าทายของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

13 ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
การรักษาฐานการผลิตไว้ในประเทศ การรักษาความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ - นโยบายของรัฐ - การปฏิบัติของภาครัฐ - การปฏิบัติของภาคเอกชน การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศของคนไทย ASEAN

14 Thank You


ดาวน์โหลด ppt รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google