งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน 9999 กรมบัญชีกลาง หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน 9999 กรมบัญชีกลาง หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน 9999 กรมบัญชีกลาง หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_C02 กรณี : การปรับปรุงเงินทดรองราชการผู้ประสบภัย เนื่องจากกรมบัญชีกลางทำการตั้งลูกหนี้เงินทดรองซ้ำ ดังนั้นจึงทำการล้างลูกหนี้เงินทดรองโดยปรับปรุงบัญชีที่ได้ ทำการบันทึกซ้ำ มีคู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชี หน่วยงาน 9999 กรมบัญชีกลาง บาท Dr.บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 9,999,995.20 Cr.เงินทดรองราชการ - เพื่อผู้ประสบภัย รหัสบัญชี หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บาท Dr. เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9,999,995.20 Cr.บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5

6

7

8

9

10 การเรียกรายงาน รายงานแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดในปีก่อน
ZGL09_RPT101 รายงานแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดในปีก่อน

11 ตัวอย่างรายงาน ZGL09_RPT101

12 การเรียกรายงาน แสดงรายงานสรุปการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดในปีก่อน (J9)
ZGL09_RPT102 แสดงรายงานสรุปการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดในปีก่อน (J9)

13 ตัวอย่างรายงาน ZGL09_RPT102

14 การผ่านรายการเอกสารพัก (Zj9_502) ใช้คำสั่งงาน Zfbv0

15 การผ่านรายการเอกสารพัก (Zj9_502) ใช้คำสั่งงาน Zfbv0

16 การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการตามคำสั่งงาน ZJ9_502
การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการตามคำสั่งงาน ZJ9_501(เป็นเอกสารผ่านรายการ)ใช้คำสั่งงาน ZFB08 การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการตามคำสั่งงาน ZJ9_502 และ ZJ9_C02 (เป็นเอกสารพัก)ให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางกลับรายการให้โดยใช้คำสั่งงานFBV0 -(เป็นเอกสารผ่านรายการ) ให้กรมบัญชีกลางกลับรายการโดยใช้คำสั่งงาน ZFB08 การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการตามคำสั่งงาน ZJ9_C01(เป็นเอกสารผ่านรายการ)ใช้คำสั่งงาน Fbra

17 Thank You


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน 9999 กรมบัญชีกลาง หน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google