งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก ISO 15189 กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญ ภัทร กลุ่มรับรอง ห้องปฏิบัติการ 1 สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก ISO 15189 กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญ ภัทร กลุ่มรับรอง ห้องปฏิบัติการ 1 สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก ISO 15189 กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญ ภัทร กลุ่มรับรอง ห้องปฏิบัติการ 1 สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ

2 ISO 15189 : 2003 Based upon ISO/IEC 17025 and ISO 9001, provides requirements for competence and quality that are particular to medical laboratories

3 ISO 15189 or ISO/IEC 17025 ?

4 รายการเอกสารยื่น ขอการรับรอง กว. 1 กว. 2 พร้อม เอกสารแนบ กว. 4 QM SOP WI F

5 การตรวจประเมิน Pre- assessment On-site assessment

6 การเฝ้า ระวัง ต่ออายุ ขยาย ขอบข่าย

7 ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ รับรอง

8 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล (4017/49) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4016/49 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (4015/49) ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (4013/48) บริษัท กรุงเทพ พยาธิ - แลป จำกัด (4012/48) ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (4011/48) บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (4010/47) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (4007/47) ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (4006/47) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (4005/46) บริษัท แลป พลัส วัน จำกัด (4004/46) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (4001/43)

9 http:// www.dmsc.moph.go.th http://www.dmsc.moph.go.th/w ebroot/qa/index.htm http://webdb.dmsc.moph.go.th/i fc_qa/

10

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก ISO 15189 กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญ ภัทร กลุ่มรับรอง ห้องปฏิบัติการ 1 สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google