งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก ISO กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก ISO กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก ISO 15189 กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร
ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

2 ISO : 2003 Based upon ISO/IEC and ISO 9001, provides requirements for competence and quality that are particular to medical laboratories

3 ISO or ISO/IEC ?

4 รายการเอกสารยื่นขอการรับรอง
กว. 1 กว พร้อมเอกสารแนบ กว. 4 QM SOP WI F

5 การตรวจประเมิน Pre-assessment On-site assessment

6 การเฝ้าระวัง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย

7 ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง

8 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (4017/49)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4016/49 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (4015/49) ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล (4013/48) บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด (4012/48) ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (4011/48) บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (4010/47) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (4007/47) ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (4006/47) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (4005/46) บริษัท แลป พลัส วัน จำกัด (4004/46) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (4001/43)

9 http:// www.dmsc.moph.go.th

10

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก ISO กันเถอะ ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google