งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ ยา ภาครัฐและเอกชน ผศ. ภญ. ดร. ยุพดี ศิริสินสุข แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ พัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ ยา ภาครัฐและเอกชน ผศ. ภญ. ดร. ยุพดี ศิริสินสุข แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ พัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ ยา ภาครัฐและเอกชน ผศ. ภญ. ดร. ยุพดี ศิริสินสุข แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ พัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

2 กรอบการนำเสนอ เป้าหมายของการมีข้อมูลการประกันคุณภาพยา ใครเกี่ยวข้อง

3 การจัดซื้อยาในรพ. ปรับทัศนคติของผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับยาชื่อสามัญ ประกันคุณภาพยาที่ใช้ ภายในประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมยา ในประเทศ เป้าหมายของการมีข้อมูลการประกันคุณภาพยา ประหยัดงบประมาณ ทบทวนทะเบียนตำรับยา

4 ผู้เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมยา ในประเทศ ผู้ใช้ข้อมูล หน่วยควบคุมกำกับ อย. หน่วยประกัน คุณภาพยา กรมวิทย์ฯ มหาวิทยาลัย เอกชน ข้อมูลคุณภาพยา ปรับทัศนคติ ของ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับยา ชื่อสามัญ การจัดซื้อ ยาในรพ. ทบทวน ทะเบียน ตำรับยา พัฒนามาตรฐาน โรงงาน


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ ยา ภาครัฐและเอกชน ผศ. ภญ. ดร. ยุพดี ศิริสินสุข แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ พัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google