งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น วิเคราะห์แนวคิดพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น วิเคราะห์แนวคิดพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดพุงมุ่งสู่สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

2 ประเด็น วิเคราะห์แนวคิดพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สะท้อนการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรับกระบวนทัศน์ใหม่คนไทยไร้พุง

3 ปรับแนวคิดมาถูกทิศทาง
จุดขายคือไขมันที่ช่องท้อง ใช้ลดพุงกุศโลบายลดโรค แก้ด้วย 3 อ. เจาะต้นเหตุ มุ่งเชิงรุก ปลุก Setting

4 ไขมันช่องท้อง แพทย์เห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นไขมันอันตราย ก่อโรคร้ายเป็นต้นเหตุ “ความตายเป็นอันดับหนึ่ง”

5 ลดพุงมุ่งลดโรค ลดพุง ลดโรคได้ดีจริง พุงใหญ่ ตายเร็ว
เดินมาพุงล้ำหน้า คือสัญญาณอันตราย วัดง่าย ทำได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจได้ดีกว่า

6 3 อ. เจาะต้นเหตุ พิสูจน์แล้วว่าใช่ ทำได้จะลดพุง
3 อ. ก่อสร้างพฤติกรรมนำสู่ความยั่งยืน 3 อ. คือต้นตอของโรค

7 มุ่งเชิงรุก เน้นส่งเสริมป้องกัน มุ่งกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงเกิดโรค
รุกเข้าไปในหน่วยงาน / องค์กร จุดประกาย ยุทำให้ได้ด้วยตนเอง จุดหมายปลายทางคือสร้างพฤติกรรม 3 อ.

8 ผลงานที่ผ่านมาทรงคุณค่า ของจุดเริ่มต้น
สร้างกระแสสังคมไทยได้ เกิดนวัตกรรม 3 อ. เกิดรูปแบบการขับเคลื่อน เกิดองค์กรและชุมชนไร้พุงที่หลากหลาย เกิดบทเรียนสู่การต่อยอด

9 สิ่งดีๆที่ยังทำไม่ได้ 1
ขาดการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ให้ความสำคัญการนำองค์ความรู้มาใช้น้อย เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่ำมากโดยเฉพาะ 3 ด้าน 1. องค์ความรู้ 2. การจัดการ 3. การสื่อสารและวิทยากร

10 สิ่งดีๆที่ยังทำไม่ได้ 2
ไม่ได้นำนวัตกรรม 3 อ. มาต่อยอด องค์ความรู้ อ.อารมณ์ไม่ชัด การสร้างแรงจูงใจเบาบาง ขาดเจ้าภาพตัวจริง

11 สิ่งดีๆที่ยังทำไม่ได้ 3
จุดหมายปลายทางคือ พฤติกรรม 3 อ. ที่ยังไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่แค่น้ำหนัก รอบเอวลดลง ยังดึงภาคธุรกิจมามีส่วนร่วมได้น้อย การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรม ทำได้เบาบาง การขับเคลื่อนเชิงนโยบายทำได้ไม่สุด

12 กระบวนทัศน์ใหม่ 1 ยุทธศาสตร์ “สุขภาพดี วิถีไทย” คือร่มใหญ่ของทุกโครงการ ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในแผนชุมชนของ อปท. ผ่าน SRM. ต้องผลักให้เป็นวาระแห่งชาติ

13 กระบวนทัศน์ใหม่ 2 ดึงภาคอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพเข้ามาร่วมขับเคลื่อน
กำหนดมาตรการทางสังคม กฎระเบียบ และกฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

14 กระบวนทัศน์ใหม่ 3 พัฒนาสอดรับกับวิถีไทยให้ไร้พุง
สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อเนื่อง ปรับกระบวนการสื่อสารสาธารณะให้เข้าถึงและต่อเนื่อง

15 ขอตอกย้ำต้องทำให้ได้
จุดหมายปลายทางที่แท้จริงคือ ... - พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ - ลดปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรค

16 ความท้าทาย 9 ปี ต่อแต่นี้ไป
จะสร้างระบบและกลไกอย่างไรให้ยุทธศาสตร์ “สุขภาพดี วิถีไทย” เป็นร่มใหญ่ขับเคลื่อนประเทศไทย ไร้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

17 ขอขอบคุณ และ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น วิเคราะห์แนวคิดพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google