งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 2 จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น ปี 2549 มีจำนวน 41 คน ปี 2550 มีจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 2 จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น ปี 2549 มีจำนวน 41 คน ปี 2550 มีจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 2 จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น ปี 2549 มีจำนวน 41 คน ปี 2550 มีจำนวน 57 คน ปี 2551 มีจำนวน 44 คน

3 13/12/20073 ปัญหาที่ 1 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานโดยศึกษา ข้อมูลเชิงคุณภาพตามสภาพปัญหาจริงมา วางแผนในการดำเนินงาน 2. สร้างการมีส่วนรวมของภาคีสุขภาพ 3.ได้รูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ สถานการณ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีจำนวน เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มสถานการณ์ใน กลุ่มเด็กมีมากขึ้นส่งผลต่อด้านสุขภาพ ของมารดาและทารก ปัญหาสุขภาพจิต ของมารดา ปัญหาเรื่องการดูแลเด็ก นำไปสู่ปัญหาคุณภาพอนามัยมารดาและ ทารกได้

4 13/12/20074 กิจกรรม 1.เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจาก CASEที่อยู่ใน พื้นที่ 2.สรุปวิเคราะห์ข้อมูลมาวางแผนในการจัด กิจกรรม 3.ประชุมครู/ชุมชน/ผู้ปกครอง/ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/ ชุมชน /ท้องถิ่นชี้แจง ข้อมูลและหามาตรการในการดำเนินงาน แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน 4.จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาจากสภาพ ปัญหาจริง เช่นกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา การให้คำปรึกษา การ ป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย (SAVE SEX) 5.จัดกิจกรรมการรงค์ตามข้อมูลสภาพปัญหา จริง 6.จัดคลินิกการให้คำปรึกษา การป้องกัน พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย (SAVE SEX)

5 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น จากข้อมูลเด็กวัยรุ่นที่ผ่านการคลอดแล้ว จำนวน 20 ราย ในเขตอำเภอหนองม่วง จังกวัดลพบุรี ( เก็บข้อมูลเดือน ธค 50- มค 51) อายุจำนวน ( ราย ) 14 ปี 3 15 ปี 2 16 ปี 1 17 ปี 6 18 ปี 6 19 ปี 2 รวม 20

6 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นที่ได้คลอดแล้วจำนวน 20 รายปัญหา การตั้งครรภ์มีข้อมูลที่น่าสนใจ ในสรุปในประเด็นต่างๆดังนี้ “ไปเที่ยวกับแฟนคิดว่าไม่มีอะไรกันแต่พอพลาดก็เลยท้อง” “ไปเที่ยวกันบ่อยก็มีความสัมพันธ์กันบ่อยครั้งไม่เป็นอะไร คิด ว่าคงไม่ท้อง น่าจะปลอดภัยจึงไม่ได้คุมกำเนิด” “มีอะไรกับแฟนโดยไม่มีการคุมกำเนิดใดๆ” “คิดว่านอนกับแฟนครั้งเดียวคงไม่ท้อง” “ไม่ได้ตั้งใจจะมีอะไรกันไม่ได้เตรียมตัวเพื่อนขอนอนด้วย ครั้ง เดียวก็ท้อง” 1. ความเข้าใจของวัยรุ่น

7 2.มีเพศสัมพันธ์โดยใช้วิธีการคุมกำเนิดแต่ใช้ไม่ถูกต้อง มีปัญหาในการใช้ จึงเกิดความล้มเหลว “ไม่ได้กินยาคุมใส่แต่ถุงยางอนามัยพอไม่ได้ซื้อไป...ลืมใส่เลยท้อง” “ไม่ค่อยเข้าใจการกินยาคุมกำเนิดไม่รู้ว่ากินอย่างไรตามลูกศรกินไปหลายเม็ด พอหยุดกิน 1 ครั้งท้องได้เลย” “ลืมกินยาคุมทุกวัน แค่ไม่ได้กินวันที่มีอะไรกับแฟนวันเดียว” “กินยาคุมไม่ถูกต้อง กินบ้างหยุดบ้างคิดว่าจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้” “กินยาคุมผิดพลาดหยุดไปบ้างไม่ได้กินทุกวัน” “ไม่รู้ว่าจะคุมกำเนิดอย่างไรไม่รู้วิธีคุมกำเนิด” “ใส่ถุงยางไม่ถูกต้องมีหลุด” “แฟนไม่ใส่ถุงยาง ทำให้ท้องเลย”

8 3.การไม่ได้คุมกำเนิดเลย “ ไม่รู้จะคุมกำเนิดอย่างไร ” “ไม่เข้าใจว่าจะใช้วิธีไหน จะคุมกำเนิดอย่างไร” “เรียนรู้มาบ้างแต่ก็ลืมวิธีการคุมกำเนิดเลยไม่ได้ใช้” “ไม่คิดว่าจะต้องคุมกำเนิด คิดว่าไม่ท้อง” “หลังมีอะไรกันไม่ได้ซื้อยาคุมแบบ 24 ชั่งโมง มากิน ไม่รู้ว่ามียาแบบนี้ด้วย”

9 4.ปัญหาจากสรีระร่างกายและการเปลี่ยนแปลง” “ปัญหาประจำเดือนมาไม่ตรงกำหนดใช้วิธี ป้องกันกินยาก็เลยพลาด” “ประจำเดือนมาบ่อยคิดว่าคงไม่ได้ท้องแล้ว หยุดกินยาก็เลยท้อง”

10 5. ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของเด็กวัยรุ่น “มีแฟนรู้จักกันมาหลายวัน อยู่ด้วยกันมีความสุขดีอยากมีลูกเลยไม่คุม” “ไปเที่ยวกับแฟนมีอะไรกันทุกครั้งก็กินยาฉุกเฉินก็ได้ไม่ท้อง ครั้งนี้ไม่ได้กินเลยท้อง” “รู้จักกันกับแฟนพูดเข้าใจถูกคอกันดี เขาบอกว่ารักเราขอนอนด้วยเราก็ให้นอน” “พร้อมใจที่จะมีอะไรกันกับแฟน มั่นใจและไว้ใจกันมากขึ้น”

11 6.สถานการณ์เหตุการณ์ที่ได้พบกันและนำไปสู่ปัญหา “รู้จักกับแฟนอยู่บ้านใกล้กันเป็นเพื่อนกัน” “นัดพบกันทุกวันหลังเลิกเรียน” “นัดกันไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆ” “ไปอยู่บ้านเดียวกันทุกวัน” “รู้จักกันโดยการไปเที่ยวแล้วเจอกัน นัดพบกันบ่อยได้คุยกันทางโทรศัพท์ เลยนัดกันไปเที่ยว” “บอกกับแม่ว่าไปเรียนแล้วนัดกันไปหาแฟน” “เป็นพี่ชายเพื่อนเจอกัน 5-6ครั้งไปเที่ยวกันตอนหลังเลิกเรียนนั่งรถมอเตอร์ไซด์ ไปกับแฟนทุกวัน”

12 6.สถานการณ์เหตุการณ์ที่ได้พบกันและนำไปสู่ปัญหา “รู้จักกับแฟนเพราะบ้านอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านกันมีการนัดพบกันทุกวัน” “โทรศัพท์คุยกันพูดคุยกันสนุกคุยกันแล้วเกิดชอบกันนัดกันไปเที่ยวด้วยกัน” “รู้จักกันเป็นเพื่อนของเพื่อน และก็เข้าใจกันกันพูดคุยกันถูกคอจึงนัดพบกัน ที่โรงเรียนหรือบ้านที่ต่างๆ ไปเที่ยวตามงานต่างๆ ในวันหยุดและหลังเลิกเรียน” “รู้จักกันกับแฟนพูดเข้าใจถูกคอกันดี พอเป็นแฟนกันก็นัดพบเที่ยวกันตามงานต่างๆ หลังเลิกเรียน” “บอกแม่ว่าไปเรียนพิเศษ นั่งรถไปหาแฟนที่กรุงเทพ มีอะไรกันทุกครั้ง”

13 7.ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นเพศหญิง..ที่เชื่อใจ...ไว้ใจ..ขาด ทักษะการปฏิเสธ “ครั้งแรกเขาขอกอดและบอกว่ารักเรา และก็ขอมีอะไรด้วยเรา รักเขาก็เลยยอม” “แฟนบอกว่าขอมีอะไรด้วย.....ก็เลยยอมมีอะไรกัน” “มั่นใจเขา เราพร้อมใจที่จะมีความสัมพันธ์กัน” “แฟนบอกว่าเขารักเรามาก มากอดเรา หอมเรา เราก็ยอม” “เรารักกันมีอะไรกันแล้วจะได้รักกันนานๆ”

14 1.ไม่ทราบว่าเมื่อมีอะไรกับแฟนแล้ว จะเกิดการตั้งครรภ์ได้ 2.รู้ว่าตัวมีอะไรกันกับแฟนทำให้ เกิดการตั้งครรภ์ได้แต่ไม่ทราบ ว่าป้องกันได้ไม่ว่าจะป้องกัน อย่างไร 3.ทราบว่าตั้งครรภ์ป้องกันได้แต่ไม่ สนใจป้องกัน 4.สนใจที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ ไม่ทราบว่าจะไปรับบริการที่ไหน 5. ทราบว่ามีสถานที่บริการ คุมกำเนิด สามารถไปรับ บริการได้แต่ไม่ยอมไปรับ ไม่สะดวก 6. เกิดขึ้นจากการความ สมัครใจ 7. ขาดทักษะการปฎิเสธเพื่อ ชาย 8. ความคิด ว่าเชื่อในเรื่อง ความรัก สถานการณ์โดยภาพรวม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

15 เราจะหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้อย่างไร

16 ย.2 การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการ 3. แก้ไขปัญหากลุ่มเด็ก และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ กิจกรรม 1. เสริมทักษะชีวิตและความรู้ ในการป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 2. ให้คำปรึกษากลุ่มเสี่ยง 3. พัฒนาจากโครงการสู่งานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 2 จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น ปี 2549 มีจำนวน 41 คน ปี 2550 มีจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google