งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ ด้วยวันเกิด รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ ด้วยวันเกิด รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ ด้วยวันเกิด รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

2 ธาตุหิน อุปนิสัยรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีพลังใจใฝ่ สูง มีเกียรติยศ เป็นผู้นำ จุดแข็ง : ใจแข็ง จุดอ่อน : โกรธง่าย

3 ธาตุไม้ นิสัยอ่อนไหว ชอบการปกปักรักษา มี เกียรติยศชื่อเสียง ข้าราชการฝ่ายคมนาคม กิจการ เกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณชน สตรีและเด็ก จุดแข็ง : ยืดหยุ่น มีเสน่ห์ ใจเย็น จุดอ่อน : โลเล ไม่กล้าตัดสินใจ

4 ธาตุเหล็ก นิสัยกระตือรือร้น ชอบบุกเบิก บางครั้งก็แข็งกร้าว มีเกียรติยศ เป็นหัวหน้า ผู้นำ ข้าราชการฝ่ายตำรวจ ทหาร ป่าไม้ อำเภอ จุดแข็ง : ปากกล้า ใจใหญ่ ใจนักเลง ชอบอาสาเจ้านาย จุดอ่อน : แข็งกร้าว อำนาจนิยม

5 ธาตุเถ้า นิสัยชอบบุกเบิก คิดค้น ใจซื่อตรง ใจดี เสียสละใจบุญ รอบรู้สรรพการ มีความสามารถด้าน วิชาการ ทนายความ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จุดแข็ง : ริ่เริม วิชาการดี ซื่อตรง จุดอ่อน : ไม่ชอบพลิกแพลง ไม่ ชอบใช้กลยุทธ์ / อุบาย

6 ธาตุน้ำ นิสัยรักการเรียน ชอบการศึกษาหาความรู้ ชอบใช้สติปัญญา รอบรู้ เป็นปราชญ์ ชอบสอน มียศมีตำแหน่ง แพทย์ ทนายความ การศึกษา ศาลยุติธรรม จุดแข็ง : เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญ เป็น อาจารย์ - วิทยากร - ที่ปรึกษา จุดอ่อน : วิชาการจ๋า ก ข ค

7 ธาตุลม นิสัยรักความสวยงาม มีพลังดึงดูด คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบศิลปะ มีตำแหน่งหัวหน้า ผู้นำ ออกแบบเสื้อผ้า อาภรณ์ ศิลปะดนตรี การแสดง นายธนาคาร จุดแข็ง : ช่างเจรจา มีพลังดึงดูดให้ คล้อยตาม ริเริ่มสร้างสรรค์ จุดอ่อน : รักอิสระ ไม่ยึดถือตาม กฎระเบียบ

8 ธาตุไฟ นิสัยชอบการมีระเบียบวินัย ชอบปกปัก รักษา น้ำใจห้าวหาญ ผิวดำถูกโฉลก ชอบการเกษตรกรรม อาชีพ เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ผู้ปกครอง ทหาร ตำรวจ จุดแข็ง : มีเดชมีอำนาจมาก เป็นผู้นำได้ ดี จุดอ่อน : แข็งกร้าว ไม่ยืดหยุ่น

9 อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู ( พฤหัสบดี ) จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์ ศุกร์ปากหวาน อังคารรับ เอา ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแก่ กัน

10 อังคาร VS อาทิตย์ พุธ VS ศุกร์ พฤหัสบดี VS จันทร์ ศุกร์ VS เสาร์


ดาวน์โหลด ppt ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ ด้วยวันเกิด รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google