งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยวันเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยวันเกิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยวันเกิด
วันเกิดสำคัญไฉน ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยวันเกิด รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

2 วันอาทิตย์ ธาตุหิน อุปนิสัยรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีพลังใจใฝ่สูง มีเกียรติยศ เป็นผู้นำ จุดแข็ง : ใจแข็ง จุดอ่อน : โกรธง่าย

3 วันจันทร์ ธาตุไม้ นิสัยอ่อนไหว ชอบการปกปักรักษา มีเกียรติยศชื่อเสียง
ข้าราชการฝ่ายคมนาคม กิจการเกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณชน สตรีและเด็ก จุดแข็ง : ยืดหยุ่น มีเสน่ห์ ใจเย็น จุดอ่อน : โลเล ไม่กล้าตัดสินใจ

4 วันอังคาร ธาตุเหล็ก นิสัยกระตือรือร้น ชอบบุกเบิก บางครั้งก็แข็งกร้าว
มีเกียรติยศ เป็นหัวหน้า ผู้นำ ข้าราชการฝ่ายตำรวจ ทหาร ป่าไม้ อำเภอ จุดแข็ง : ปากกล้า ใจใหญ่ ใจนักเลง ชอบอาสาเจ้านาย จุดอ่อน : แข็งกร้าว อำนาจนิยม

5 วันพุธ ธาตุเถ้า นิสัยชอบบุกเบิก คิดค้น ใจซื่อตรง ใจดี เสียสละใจบุญ
รอบรู้สรรพการ มีความสามารถด้านวิชาการ ทนายความ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จุดแข็ง : ริ่เริม วิชาการดี ซื่อตรง จุดอ่อน : ไม่ชอบพลิกแพลง ไม่ชอบใช้กลยุทธ์/อุบาย

6 วันพฤหัสบดี ก ข ค ธาตุน้ำ
ก ข ค ธาตุน้ำ นิสัยรักการเรียน ชอบการศึกษาหาความรู้ ชอบใช้สติปัญญา รอบรู้ เป็นปราชญ์ ชอบสอน มียศมีตำแหน่ง แพทย์ ทนายความ การศึกษา ศาลยุติธรรม จุดแข็ง : เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์-วิทยากร-ที่ปรึกษา จุดอ่อน : วิชาการจ๋า

7 วันศุกร์ ธาตุลม นิสัยรักความสวยงาม มีพลังดึงดูด คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบศิลปะ มีตำแหน่งหัวหน้า ผู้นำ ออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ศิลปะดนตรี การแสดง นายธนาคาร จุดแข็ง : ช่างเจรจา มีพลังดึงดูดให้คล้อยตาม ริเริ่มสร้างสรรค์ จุดอ่อน : รักอิสระ ไม่ยึดถือตามกฎระเบียบ

8 วันเสาร์ ธาตุไฟ นิสัยชอบการมีระเบียบวินัย ชอบปกปักรักษา น้ำใจห้าวหาญ
ผิวดำถูกโฉลก ชอบการเกษตรกรรม อาชีพ เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ผู้ปกครอง ทหาร ตำรวจ จุดแข็ง : มีเดชมีอำนาจมาก เป็นผู้นำได้ดี จุดอ่อน : แข็งกร้าว ไม่ยืดหยุ่น

9 อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู (พฤหัสบดี) จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์
วันคู่มิตร อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู (พฤหัสบดี) จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์ ศุกร์ปากหวาน อังคารรับเอา ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแก่กัน

10 อังคาร VS อาทิตย์ พุธ VS ศุกร์ พฤหัสบดี VS จันทร์ ศุกร์ VS เสาร์
วันตรงกันข้าม อังคาร VS อาทิตย์ พุธ VS ศุกร์ พฤหัสบดี VS จันทร์ ศุกร์ VS เสาร์


ดาวน์โหลด ppt ใครเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยวันเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google