งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก. มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินโรค ที่ช้าประมาณ 5-10 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก. มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินโรค ที่ช้าประมาณ 5-10 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

2 มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินโรค ที่ช้าประมาณ 5-10 ปี

3 ในเชิงสถิติพบว่าการตรวจทุก 5 ปี สามารถลดอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูกใน ประชาการได้อย่างมีนัยสำคัญ

4 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการที่จะ ใช้วิธี Pap smear หรือ VIA กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปีขึ้นไป ทำ Pap smear ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปีขึ้นไป ทำ Pap smear ทั่วประเทศ ในพื้นที่ที่ทำ VIA อยู่แล้ว (29 จังหวัด ) ผู้หญิงอายุ 30-45 ปี สามารถเลือกทำ VIA ต่อได้ ในพื้นที่ที่ทำ VIA อยู่แล้ว (29 จังหวัด ) ผู้หญิงอายุ 30-45 ปี สามารถเลือกทำ VIA ต่อได้

5 เป้าหมายการทำ Pap smear และ VIA เป้าหมายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป้าหมายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีละ 2.6 ล้านคน ปีละ 2.6 ล้านคน  Pap smear ประมาณ 2.4 ล้านคน  VIA ประมาณ 2 แสนคน

6 งบประมาณต้องใช้เท่าใด มี อยู่แล้วเท่าใด งบประมาณ Pap smear จำนวน 2.4 ล้านคน คนละ 250 บาท รวม 600,000,000 บาท ต่อปี งบประมาณ Pap smear จำนวน 2.4 ล้านคน คนละ 250 บาท รวม 600,000,000 บาท ต่อปี งบประมาณ VIA จำนวน 2 แสนคน คนละ 70 บาท รวม 14,000,000 บาท ต่อปี งบประมาณ VIA จำนวน 2 แสนคน คนละ 70 บาท รวม 14,000,000 บาท ต่อปี งบประมาณที่ สปสช. สนับสนุน 500 งบประมาณที่ สปสช. สนับสนุน 500 ล้านบาทต่อปี ( ปีงบประมาณ 2554 ตั้ง เป้าไว้ 2.1 ล้านคน (80%) ล้านบาทต่อปี ( ปีงบประมาณ 2554 ตั้ง เป้าไว้ 2.1 ล้านคน (80%)

7 การอ่านสไลด์ Pap smear จะจ้างเอกชน ได้หรือไม่ ถ้าได้อัตราเท่าใด สามารถจ้างเอกชนได้ แต่อัตราไม่ได้ กำหนดไว้ชัดเจน อยู่ในระหว่าง 50-100 บาทต่อสไลด์ ( อัตราที่เหมาะสม 70 บาท ต่อสไลด์ ) สามารถจ้างเอกชนได้ แต่อัตราไม่ได้ กำหนดไว้ชัดเจน อยู่ในระหว่าง 50-100 บาทต่อสไลด์ ( อัตราที่เหมาะสม 70 บาท ต่อสไลด์ )


ดาวน์โหลด ppt โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก. มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินโรค ที่ช้าประมาณ 5-10 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google