งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละ 50 มค. – 31 กค. 54 ช่วง ต่อเนื่อ ง (4,5 00) ร้อยละ 50 (4,5 00) เฉลี่ยจังหวัดละ 80- 150 ราย รายสุดท้าย แล้วเสร็จ 31 กค. 54 เป้าหมายบริการราก ฟันเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละ 50 มค. – 31 กค. 54 ช่วง ต่อเนื่อ ง (4,5 00) ร้อยละ 50 (4,5 00) เฉลี่ยจังหวัดละ 80- 150 ราย รายสุดท้าย แล้วเสร็จ 31 กค. 54 เป้าหมายบริการราก ฟันเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้อยละ 50 มค. – 31 กค. 54 ช่วง ต่อเนื่อ ง (4,5 00) ร้อยละ 50 (4,5 00) เฉลี่ยจังหวัดละ 80- 150 ราย รายสุดท้าย แล้วเสร็จ 31 กค. 54 เป้าหมายบริการราก ฟันเทียม 9000 ราย กย. – 31 ธค. 53 ช่วง รณรง ค์

3 3,457 ราย 41 จังหวั ด 16 จังหวัด ผลการดำเนินงาน ณ 14 ธค. 53 993 ราย จังหวัดที่ไม่มี ผลงาน / ผลงานต่ำ กว่า 5 ราย จำนวน ผู้รับบริการ

4 ผลงานรากฟัน เทียมสะสม 19 11 3,4 57 จำนว น จว. ผลงา นต่ำ ผล งาน สะส ม 99 3 15 44 3535 4141 3232 1616 2,8 94 1818

5 ผลงาน 11-20 ราย ผลงาน >20 ราย กทม./ มหาวิทยา ลัย ผลงาน 1- 5 ราย ผลงาน 6- 10 ราย 17 จว. 36 จว. 3 จว. 13 จว. 6 จว. 279 ราย 2,34 5 ราย 34 ราย 54 ราย ไม่มี ผลงาน 746 ราย

6 พระนครศรีอยุ ธยา สิงห์บุรี ฉะเชิ งเทรา ภาค กลาง แม่ฮ่องสอน พะเยา สุโขทัย ชัยภูมิ ภาคเห นือ กระบี่ ภาคใต้ ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ระยอง ตราด นราธิวา ส ยะลา สตูล อุทัยธานี

7 สระบุรี (104) สมุทรปราการ (106) ภาค กลาง ลำปาง (85) ขอนแก่น (139) ภาคเห นือ สุราษฎร์ ธานี (88) ภาคใต้ ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ อุดรธานี (156) ชุมพร (105) สงขลา (78) เชียงราย (143) อ่างทอง (100) กาญจนบุรี (70) สระแก้ว (63) ประจวบคีรีขันธ์ (59) อุบลราชธานี (82) บุรีรัมย์ (61) แพร่ (115) พิษณุโลก (109)

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 3 14 3 22 9 12 8 14 6 24 2 93 12 4 58 42. 3 39. 7 47. 7 32. 0 40. 6 53. 8 19. 0 25. 3 16. 1 1010 1 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 18 0 10 9 21 4 11 8 91 12 2 27 7 18 2 53 41. 9 31. 1 38. 9 27. 4 22. 8 27. 1 55. 4 33. 1 12. 9 เข ต % สะ สม เข ต % สะ สม

9 จังหวัดที่มีผลงาน เกิดจาก สสจ. และ รพ. ประสานกันดี บริการใส่รากฟันเทียม ต้อง พร้อม โดยส่วนกลางสนับสนุน บทส รุป กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝังราก ฯ ยังมีจำนวนมาก แต่อาจไม่ ทราบ หรือเข้าไม่ถึงบริการ การสำรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็น ปัจจัยความสำเร็จ ควรจัดระบบ “ ลงแขก ” ช่วยเหลือจังหวัดที่ขาด ผู้เชี่ยวชาญ


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละ 50 มค. – 31 กค. 54 ช่วง ต่อเนื่อ ง (4,5 00) ร้อยละ 50 (4,5 00) เฉลี่ยจังหวัดละ 80- 150 ราย รายสุดท้าย แล้วเสร็จ 31 กค. 54 เป้าหมายบริการราก ฟันเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google