งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตตรวจราชการที่ 5 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคา เทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตตรวจราชการที่ 5 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคา เทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตตรวจราชการที่ 5 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคา เทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5

2 รายชื่อ รพสต. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอรพสต. เมืองสอ. เฉลิมพระเกียรติ ฯ กม. 5 บางสะพานน้อยสอ. ดอนจวง บางสะพานสอ. ต. ร่อนทอง สามร้อยยอด PCU สามร้อยยอด กุยบุรี PCU บ้านดอนกลาง ปราณบุรี PCU ปากน้ำปราณ ทับสะแก PCU อ่างทอง หัวหิน PCU หนองพลับ

3 รายชื่อ รพสต. จังหวัดเพชรบุรี อำเภอรพสต. เมืองสอ. ช่องสะแก ชะอำสอ. ทุ่งจับญวน ท่ายางสอ. หนองชุมแสง เขาย้อยสอ. คีรีวงศ์ บ้านลาดสอ. ไร่สะท้อน บ้านแหลมสอ. บางขุนไทร หนองหญ้าปล้องสอ. ท่าตะคร้อ แก่งกระจานสอ. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ป่า เด็ง

4 รายชื่อ รพสต. จังหวัด สมุทรสงคราม อำเภอรพสต. เมืองสอ. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลบางขันแตก อัมพวาสอ. วัดโคกเกตุ บางคนทีสอ. ต. โรงหีบ

5 รายชื่อ รพสต. จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอรพสต. เมืองสอ. เฉลิมพระเกียรติ ฯ คอกกระบือ กระทุ่มแบนสอ. คลองมะเดื่อ บ้านแพ้วสอ. บ้านช่องสาร

6 รพสต. เครือ ข่าย ประช ากร จำนวนบุคลากร จบ ห. พ. เวช พ.วชพ.วช นว ก. จพ. สธ ทัน ตะ จพ. เภสั ช อื่น ๆรว ม สอ. ช่อง สะแก พจก. 6,60711136 สอ. ทุ่งจับ ญวน ชะอำ 4,01111211129 สอ. หนอง ชุมแสง ท่า ยาง 3,424121116 สอ. คีรีวงศ์ เขา ย้อย 2,353111126 สอ. ไร่ สะท้อน บ้าน ลาด 5,2801315 สอ. บางขุน ไทร บ้าน แหลม 6,84811125 สอ. ท่า ตะคร้อ หนอง หญ้า ปล้อง 3,99011114 สอ. เฉลิม พระเกียรติ ฯ ป่าเด็ง แก่ง กระจา น 4,64311215 อัตรากำลังบุคลากรใน รพสต. จังหวัด เพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt เขตตรวจราชการที่ 5 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคา เทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google