งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66% สปสช. 45.57% สุขภาพจิต. 42.02% แพทย์. 40.86% สป. 39.55% อนามัย. 35.39% วิทย์. 34.36% สบส. 31.12% พัฒน์. 30.70% คร. 29.71% งบลงทุนทั้งกระทรวง 25.97% แพทย์ 95.37 % อย. 68.12 % สุขภาพจิต 44.60 % สป. 27.39% พัฒน์. 00.45% คร. 00.00% วิทย์. 00.00% รัฐวิสาหกิจ 00.00% องค์การเภสัช. 00.00% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 34.675% สุขภาพจิต 77.671% สบส. 69.484% อนามัย. 46.204% อย. 44.759% แพทย์. 38.867% คร. 37.681% สป. 34.900% พัฒน์. 23.326% วิทย์. 20.120% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 354.307 1,243.425 8.678 เบิกจ่าย 54.717 118.888 391.225 805.505 1,427.345 22,497.001 539.596 260.370 218.925 44.240 942.418 27,463.572 ง.ป.คงเหลือ 0.495 0.470 0.080 12.575 3.149 28.649 83.267 998.734 34.779 30.222 43.372 353.131 42,797.399 0 67.865 467.232 1,111.654 2,066.330 34, 384.232 984.943 497.487 484.612 99.852 2,229.498 1,273.622 0.024 0.220 0.099 936.300 29.110 20.329 24.000 0 263.540 2,342.492 2.495 5.523 50.498 3.886 45.061 137.714 1,863.007 114.319 119.989 0.132 0.000 อย. 28.81 % 163.342 403.694 0.000

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,888.900 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ทั้งหมด 27,817.879 ล้านบาท หรือ 38.69 % ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 27,463.572 ล้านบาท หรือ 39.09 % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 354.307 ล้านบาท หรือ 21.76 % ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,243.425 ล้านบาท หรือ 34.675 % ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google