งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส % สปสช % สุขภาพจิต % แพทย์ % สป % อนามัย % วิทย์ % สบส % พัฒน์ % คร % งบลงทุนทั้งกระทรวง 25.97% แพทย์ % อย % สุขภาพจิต % สป % พัฒน์ % คร % วิทย์ % รัฐวิสาหกิจ 00.00% องค์การเภสัช % งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง % สุขภาพจิต % สบส % อนามัย % อย % แพทย์ % คร % สป % พัฒน์ % วิทย์ % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี , เบิกจ่าย , , , ง.ป.คงเหลือ , , , , , , , , อย %

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71, ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ทั้งหมด 27, ล้านบาท หรือ % ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 27, ล้านบาท หรือ % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน ล้านบาท หรือ % ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1, ล้านบาท หรือ % ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ. 100.00% สวรส. 63.66%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google