งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมชาติ แสนธิเลิศ ทรานซิสเตอร์ คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ ขยายสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมชาติ แสนธิเลิศ ทรานซิสเตอร์ คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ ขยายสัญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมชาติ แสนธิเลิศ ทรานซิสเตอร์ คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ ขยายสัญญาณ

2 สมชาติ แสนธิเลิศ ทรานซิสเตอร์มีขาใช้งานอยู่ 3 ขาคือ 1. ขาเบส (BASE : B) 2. ขาคอลเลคเตอร์ (Collector:C) 3. ขาอิมิตเตอร์ (Emitter:E)

3 สมชาติ แสนธิเลิศ ทรานซิสเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามลักษณะ โครงสร้างดังนี้ 1. ทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN โครงสร้ าง สัญลักษ ณ์ โครงสร้ าง สัญลักษ ณ์

4 สมชาติ แสนธิเลิศ 2. ทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP โครงสร้ าง สัญลักษ ณ์

5 สมชาติ แสนธิเลิศ รูปร่างของจริงของทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ

6 สมชาติ แสนธิเลิศ วิธีการป้อนไฟให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การไบอัส มีวิธีการดังนี้ 1. ป้อนแรงดันไฟตรงเข้าที่ขา E กับ B 2. ป้อนแรงดันไฟกลับเข้าที่ขา B กับ C

7 สมชาติ แสนธิเลิศ การป้อนแรงดันไฟไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

8 สมชาติ แสนธิเลิศ การป้อนแรงดันไฟไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

9 สมชาติ แสนธิเลิศ

10 http://www.chontech.ac.th/~abhicha t/WBTPI_Model/Diode/diode7.html อ้างอิง

11 สมชาติ แสนธิเลิศ

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt สมชาติ แสนธิเลิศ ทรานซิสเตอร์ คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ ขยายสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google