งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ
ทรานซิสเตอร์ คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ สมชาติ แสนธิเลิศ

2 ทรานซิสเตอร์มีขาใช้งานอยู่ 3 ขาคือ
1. ขาเบส (BASE : B) 2. ขาคอลเลคเตอร์(Collector:C) 3. ขาอิมิตเตอร์(Emitter:E) สมชาติ แสนธิเลิศ

3 ทรานซิสเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามลักษณะ โครงสร้างดังนี้
1. ทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN โครงสร้าง โครงสร้าง สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สมชาติ แสนธิเลิศ

4 2. ทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP โครงสร้าง สัญลักษณ์ สมชาติ แสนธิเลิศ

5 รูปร่างของจริงของทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ
สมชาติ แสนธิเลิศ

6 วิธีการป้อนไฟให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
การไบอัส มีวิธีการดังนี้ 1. ป้อนแรงดันไฟตรงเข้าที่ขา E กับ B 2. ป้อนแรงดันไฟกลับเข้าที่ขา B กับ C สมชาติ แสนธิเลิศ

7 การป้อนแรงดันไฟไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
สมชาติ แสนธิเลิศ

8 การป้อนแรงดันไฟไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP
                           การป้อนแรงดันไฟไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด PNP สมชาติ แสนธิเลิศ

9 สมชาติ แสนธิเลิศ

10 อ้างอิง สมชาติ แสนธิเลิศ

11 สมชาติ แสนธิเลิศ

12 สมชาติ แสนธิเลิศ

13 สมชาติ แสนธิเลิศ

14 สมชาติ แสนธิเลิศ

15 สมชาติ แสนธิเลิศ


ดาวน์โหลด ppt คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google