งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานลม พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ อีก อย่างหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียน ถ่ายเทของกระแสอากาศ โดยการใช้ กังหันลมเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน จลน์จากลมเป็นพลังงานกลจากการหมุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานลม พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ อีก อย่างหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียน ถ่ายเทของกระแสอากาศ โดยการใช้ กังหันลมเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน จลน์จากลมเป็นพลังงานกลจากการหมุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พลังงานลม พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ อีก อย่างหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียน ถ่ายเทของกระแสอากาศ โดยการใช้ กังหันลมเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน จลน์จากลมเป็นพลังงานกลจากการหมุน ของเพลาแล้วนำไปใช้ประโยชน์ พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ อีก อย่างหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียน ถ่ายเทของกระแสอากาศ โดยการใช้ กังหันลมเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน จลน์จากลมเป็นพลังงานกลจากการหมุน ของเพลาแล้วนำไปใช้ประโยชน์

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลม ลม เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศ จาก บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปสู่ ความกดอากาศต่ำในแนวนอน ซึ่งแบ่ง ออกเป็น

4 ลมประจำปี ลมประจำปี พัดอยู่ตลอดทั้งปีในส่วนต่าง ๆ ของโลก ลมประจำฤดู ลมประจำฤดู จะพัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาล ได้แก่ ลมมรสุมฤดูร้อน พัดในแนวทิศใต้และ ลมมรสุมฤดูหนาวพัดในแนวทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ลมประจำเวลา ลมประจำเวลา เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความกด อากาศระหว่างสองบริเวณในระยะเวลา สั้น ๆ ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา และหุบเขา พลังงานลม เป็นพลังงานที่สะอาดและบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมดไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นพลังงานที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt พลังงานลม พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ อีก อย่างหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียน ถ่ายเทของกระแสอากาศ โดยการใช้ กังหันลมเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงาน จลน์จากลมเป็นพลังงานกลจากการหมุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google