งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ แปลง แรงดัน AC to DC 220 V ฟิลเตอ ร์ DEGAUSS ING ไฟ เมน 300 V.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ แปลง แรงดัน AC to DC 220 V ฟิลเตอ ร์ DEGAUSS ING ไฟ เมน 300 V."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ แปลง แรงดัน AC to DC 220 V ฟิลเตอ ร์ DEGAUSS ING ไฟ เมน 300 V

2 DEGAUSSING( ดีเก๊าซ์ซิ่ง ) หมายถึง การลบ ล้างอำนาจสนามแม่เหล็กที่บริเวณจอภาพทุก ครั้งที่เปิดเครื่องรับ โดยจะทำงานแค่ 2 – 3 วินาที ทำไมต้องมีการดีเก๊าซ์ซิ่ง.....? เนื่องจากจอภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ ทั่วๆไป มีความอ่อนไหวต่ออำนาจ สนามแม่เหล็ก ถ้าเมื่อใดก็ตามอำนาจ สนามแม่เหล็ก มีปริมาณมากเพียงพอ จะทำให้จอภาพเกิดอาการสีเลอะที่ บริเวณจอภาพ จึงต้องมีการล้างอำนาจ สนามแม่เหล็กทุกครั้งที่ทำการเปิด เครื่องรับโทรทัศน์

3 สนามแม่เหล็กเกิดจากไหนบ้าง.....? 1. เกิดจากธรรมชาติ เนื่องจากบนพื้น โลกอาจจะมีบางจุด ที่เป็นพื้นที่ของ อำนาจสนามแม่เหล็ก 2. เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเมื่อเกิดการ ทำงานจะทำให้เกิดการแพร่อำนาจ สนามแม่เหล็กออกมา เช่น บริเวณหลัง ตู้เย็น, บริเวณใกล้ๆตู้ลำโพง

4 วิธีการดีเก๊าซ์ซิ่ง 1. ดีเก๊าซ์ซิ่งจากในเครื่องรับโทรทัศน์ โดยจะสร้างอำนาจสนามแม่เหล็กออกมา ล้างจอภาพทุกครั้งที่ทำการเปิดเครื่องรับ โดยจะใช้ระยะเวลานานแค่ 2 – 3 วินาที 2. ดีเก๊าซ์ซิ่งจากข้างนอก ในกรณีที่ สนามแม่เหล็กที่ตกค้างจอภาพมีมากเกิน กว่าที่ดีเก๊าซ์ซิ่งจากเครื่องรับจะล้างออก จึงต้องสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาให้มีความ แรงมากกว่าสนามแม่เหล็กที่ตกค้าง หน้าจอภาพ โดยอุปกรณ์ตัวนั้นจะมีชื่อว่า ดี เก๊าซ์ซิ่ง

5 อธิบายทางเดินของวงจรภาคจ่ายไฟ

6


ดาวน์โหลด ppt บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ แปลง แรงดัน AC to DC 220 V ฟิลเตอ ร์ DEGAUSS ING ไฟ เมน 300 V.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google