งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ลิมิตของฟังก์ชัน นิยามของลิมิต (limit) ถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จากทาง ซ้ายมือ คือ n เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น และถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ลิมิตของฟังก์ชัน นิยามของลิมิต (limit) ถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จากทาง ซ้ายมือ คือ n เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น และถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ลิมิตของฟังก์ชัน นิยามของลิมิต (limit) ถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จากทาง ซ้ายมือ คือ n เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น และถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จาก ทางขวามือ คือ n เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ เป็น แล้วแสดง ว่า หรือถ้า แล้วแสดง ว่า

2 ลิมิตของฟังก์ชัน ตัวอย่าง จงหาค่า ของ วิธีทำ จาก

3 ลิมิตของฟังก์ชันที่เป็น อัตราส่วน วิธีที่ 1 ใช้วิธีการแยกตัวประกอบของ f(x) หรือ g(x) เพื่อหาเฟคเตอร์ที่สามารถตัดทอนกัน ได้ ตัวอย่าง แสดงว่าหาค่าได้ ลองแยกตัวประกอบดู

4 ลิมิตของฟังก์ชันที่เป็น อัตราส่วน วิธีที่ 2 ใช้การสังยุค (Conjugate) ของตัวเศษ แล้ว นำมาคูณทั้งเศษและส่วนของฟังก์ชั่นเดิมก่อนจะ ทำการสังยุค การสังยุค (Conjugate) จะมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ  สังยุคของ a + b คือ  สังยุคของ a - b คือ  สังยุคของ a + bi คือ  สังยุคของ a – bi คือ

5 ลิมิตของฟังก์ชันที่เป็น อัตราส่วน วิธีที่ 3 เป็นวิธีลัดซึ่งวิธีนี้จะได้คำตอบที่เร็วมาก แต่บางสถาบัน อาจจะไม่ให้ใช้วิธีนี้ เพราะฉะนั้น วิธีนี้ ถือ เป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจ คำตอบ โดยหลักการมีอยู่ว่า ให้หาอนุพันธ์ ทั้งเศษและส่วนของฟังก์ชั่นที่จะหา lim มีค่าแน่ๆ โดยหาจาก {diff บนหารด้วย diff ล่าง } และ ถ้ายังออกมาเป็น อีก ก็ให้ diff บน หาร ด้วย diff ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้คำตอบที่ ไม่ใช่

6 ตัวอย่างการพิจารณาความ ต่อเนื่องของกราฟ จากรูปจะเห็นว่ากราฟต่อเนื่องที่จุด แต่ f(a) เนื่องจาก

7 ตัวอย่างการพิจารณาความ ต่อเนื่องของกราฟ จากรูปจะเห็นว่ากราฟไม่ต่อเนื่องที่ จุด a เนื่องจาก และ เนื่องจาก

8 ตัวอย่างการพิจารณาความ ต่อเนื่องของกราฟ จากรูปจะเห็นว่ากราฟไม่ต่อเนื่องที่จุด a เนื่องจาก ซึ่งถ้าหา ไม่ได้ก็ไม่ต้องหาค่า f(a) แล้ว เพราะกราฟไม่ต่อเนื่องแน่นอน เนื่องจาก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ลิมิตของฟังก์ชัน นิยามของลิมิต (limit) ถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จากทาง ซ้ายมือ คือ n เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น และถ้าลิมิตของ f(x) เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google