งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฮอร์ สะแกน อิเล็กตรอน ทาง แนวนอน ผลิต แรงดันไฟ สูง ขา 32 ของ IC501 ไป HOR YOKE ขา 10 Fly back บล็อกไดอะแกรมหน้าที่ของฮอร์ ต้น กำเนิด ฮอร์ ไฟเลี้ยง ฮอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฮอร์ สะแกน อิเล็กตรอน ทาง แนวนอน ผลิต แรงดันไฟ สูง ขา 32 ของ IC501 ไป HOR YOKE ขา 10 Fly back บล็อกไดอะแกรมหน้าที่ของฮอร์ ต้น กำเนิด ฮอร์ ไฟเลี้ยง ฮอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฮอร์ สะแกน อิเล็กตรอน ทาง แนวนอน ผลิต แรงดันไฟ สูง ขา 32 ของ IC501 ไป HOR YOKE ขา 10 Fly back บล็อกไดอะแกรมหน้าที่ของฮอร์ ต้น กำเนิด ฮอร์ ไฟเลี้ยง ฮอร์ ( ไฟ กระตุ้น )

2 HOR DRIVE HOR DRIVE TRAN HOR OUTPUT ส่วนขยายบล๊อกไดอะแกรมของฮอร์ สะแกน อิเล็กตรอน ทาง แนวนอน ผลิต แรงดันไฟ สูง ขา 32 ของ IC501

3 16 V 0.2 V 103 V

4 การตรวจซ่อมฮอริซอนตอลอาการจอมืด 1. ตั้งมิเตอร์วัดแรงดันไฟ 103 V ที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ฮอร์เอาท์หากไม่มี ไฟ ให้กลับไปสำรวจไฟต้นทาง หากต้น ทางมีไฟปกติให้สำรวจ R816,R423,D404 2. วัดแรงดันไฟ 16 V ที่แหล่งจ่ายไฟ หากฮอร์ยังทำงานไม่ได้จะมีแรงดันไฟ ราวๆ 12 V หากแรงดันส่วนนี้ไม่มีให้ สำรวจ R815,D807 3. วัดไฟที่ขา 33 ของ IC501 หาก แรงดันไฟมีไม่ถึง 5.2V วงจรจะทำงาน ไม่ได้ ใช้มือแตะ R401 ว่าอุ่นหรือไม่เพื่อ ดูว่า Q403 ดึงไฟลงกราวด์หรือเปล่า และวัดไฟที่ขา B ของ Q403 ต้องได้ 0.6-0.7 V หากไม่มี R426 ยืดค่าหรือว่า ขาด

5 4. วัดแรงดันไฟที่ขา 34 ของ IC501 ต้องมีไฟ แล้วให้ตั้งมิเตอร์ ACV- OUTPUT เพื่อวัดสัญญาณความถี่ 15625 Hz ที่ขานี้ต้องมีไฟ DC และมี สัญญาณ AC จึงจะถือว่าปกติ 5. วัดสัญญาณออกทางขา C ของ Q401 หากจุดนี้ไม่มีให้เช็คไฟ DC ที่ขา C เพราะ R415 มักจะขาดบ่อย 6. วัดสัญญาณ ( ตั้ง ACV –output ย่าน ต่ำสุด ) ที่ขา B ของ Q402 หากสัญญาณ หายไป แสดงว่า Q402 ชอร์ตขา B-E หากมีให้ใช้มิเตอร์ตั้งย่าน DC วัดที่ขา B อีกครั้งหากได้ไฟติดลบ 0.2 V แสดงว่า ดี หากได้แรงดันไฟบวกเกิน 1 แสดงว่า Q402 เสีย

6 7. ตั้งมิเตอร์ ACV – output ย่าน 1000 V วัดที่ขา C ของ Q402 ต้องได้แรงดัน ตั้งแต่ 600 V ขึ้นไป หากไม่มีหรือว่าได้ ต่ำมากแสดงว่า Q402 เสีย

7


ดาวน์โหลด ppt ฮอร์ สะแกน อิเล็กตรอน ทาง แนวนอน ผลิต แรงดันไฟ สูง ขา 32 ของ IC501 ไป HOR YOKE ขา 10 Fly back บล็อกไดอะแกรมหน้าที่ของฮอร์ ต้น กำเนิด ฮอร์ ไฟเลี้ยง ฮอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google