งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน ไฟเลี้ยงฮอร์ (ไฟกระตุ้น)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน ไฟเลี้ยงฮอร์ (ไฟกระตุ้น)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน ไฟเลี้ยงฮอร์ (ไฟกระตุ้น)
บล็อกไดอะแกรมหน้าที่ของฮอร์ ขา 32 ของ IC501 ไป HOR YOKE สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน ต้นกำเนิดฮอร์ ฮอร์ ขา 10 Fly back ผลิตแรงดันไฟสูง ไฟเลี้ยงฮอร์ (ไฟกระตุ้น)

2 สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน
ส่วนขยายบล๊อกไดอะแกรมของฮอร์ ขา 32 ของ IC501 HOR DRIVE HOR DRIVE TRAN สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน HOR OUTPUT ผลิตแรงดันไฟสูง

3 103 V 0.2 V 16 V

4 การตรวจซ่อมฮอริซอนตอลอาการจอมืด
1. ตั้งมิเตอร์วัดแรงดันไฟ 103 V ที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ฮอร์เอาท์หากไม่มีไฟ ให้กลับไปสำรวจไฟต้นทาง หากต้นทางมีไฟปกติให้สำรวจ R816,R423,D404 2. วัดแรงดันไฟ16 Vที่แหล่งจ่ายไฟ หากฮอร์ยังทำงานไม่ได้จะมีแรงดันไฟราวๆ 12 V หากแรงดันส่วนนี้ไม่มีให้สำรวจ R815,D807 3. วัดไฟที่ขา 33 ของ IC501 หากแรงดันไฟมีไม่ถึง 5.2V วงจรจะทำงานไม่ได้ ใช้มือแตะ R401 ว่าอุ่นหรือไม่เพื่อดูว่า Q403 ดึงไฟลงกราวด์หรือเปล่า และวัดไฟที่ขา B ของ Q403 ต้องได้ V หากไม่มี R426 ยืดค่าหรือว่าขาด

5 4. วัดแรงดันไฟที่ขา 34 ของ IC501 ต้องมีไฟ แล้วให้ตั้งมิเตอร์ ACV-OUTPUT เพื่อวัดสัญญาณความถี่ Hz ที่ขานี้ต้องมีไฟ DC และมีสัญญาณ AC จึงจะถือว่าปกติ 5. วัดสัญญาณออกทางขา C ของ Q401 หากจุดนี้ไม่มีให้เช็คไฟ DC ที่ขา C เพราะ R415 มักจะขาดบ่อย 6. วัดสัญญาณ(ตั้ง ACV –output ย่านต่ำสุด)ที่ขา B ของ Q402 หากสัญญาณหายไป แสดงว่า Q402 ชอร์ตขา B-E หากมีให้ใช้มิเตอร์ตั้งย่าน DC วัดที่ขา B อีกครั้งหากได้ไฟติดลบ 0.2 V แสดงว่าดี หากได้แรงดันไฟบวกเกิน1 แสดงว่า Q402 เสีย

6 7. ตั้งมิเตอร์ ACV – output ย่าน 1000 V วัดที่ขา C ของ Q402 ต้องได้แรงดันตั้งแต่ 600 V ขึ้นไป หากไม่มีหรือว่าได้ต่ำมากแสดงว่า Q402 เสีย

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สะแกนอิเล็กตรอน ทางแนวนอน ไฟเลี้ยงฮอร์ (ไฟกระตุ้น)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google