งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง (brightness) หมายถึง ความสว่างของแสง

2 การผสมสีแสง แม่สีทางแสงมี 3 สี คือ 1. สีแดง.....R 2. สีเขียว.....G 3. สีน้ำเงิน....B

3 การผสมสีแสง R + G = Y G + B = CY B + R = M R + G + B = W

4 สูตรในการผสมสี Y = 0.3R G B ตาราง สัญญาณ สี รูปคลื่นสี รูปสะแก นคลื่นสี ตารางสัญญาณ สี สำเร็จรูป home จบ นำเสนอ

5 จบการนำเสนอ

6 รูปการส่งสัญญาณ ทดสอบสี R G B Y(R- Y) (B- Y) (G- Y) ขาว เหลือ ง ฟ้า เขียว ม่วง แดง น้ำ เงิน ดำ 0000 ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของ (R- Y),(B-Y),(G-Y) ตารางค่าของสี ต่างๆและ ค่าความแตกต่างของสี จบ นำเสนอ ย้อนกลับ

7 ขาว เหลือง ฟ้า เขียว ม่วง แดง น. ง. ดำ ดำ น. ง. แดง ม่วง เขียว ฟ้า เหลือง ขาว YY---YY--- YYYYYY


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google