งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง (brightness) หมายถึง ความสว่างของแสง

2 การผสมสีแสง แม่สีทางแสงมี 3 สี คือ 1. สีแดง.....R 2. สีเขียว.....G 3. สีน้ำเงิน....B

3 การผสมสีแสง R + G = Y G + B = CY B + R = M R + G + B = W

4 สูตรในการผสมสี Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B ตาราง สัญญาณ สี รูปคลื่นสี รูปสะแก นคลื่นสี ตารางสัญญาณ สี สำเร็จรูป home จบ นำเสนอ

5 จบการนำเสนอ

6 รูปการส่งสัญญาณ ทดสอบสี R G B Y(R- Y) (B- Y) (G- Y) ขาว 1111000 เหลือ ง 1100.8 9 0.1 1 - 0.8 9 0.1 1 ฟ้า 0110.7- 0.7 0.3 เขียว 0100.5 9 - 0.5 9 0.4 1 ม่วง 1010.4 1 0.5 9 - 0.4 1 แดง 1000.30.7- 0.3 น้ำ เงิน 0010.1 1 - 0.1 1 0.8 9 - 0.1 1 ดำ 0000 ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของ (R- Y),(B-Y),(G-Y) 0.4 7 0.5 9 0.2 7 ตารางค่าของสี ต่างๆและ ค่าความแตกต่างของสี จบ นำเสนอ ย้อนกลับ

7 ขาว เหลือง ฟ้า เขียว ม่วง แดง น. ง. ดำ ดำ น. ง. แดง ม่วง เขียว ฟ้า เหลือง ขาว YY---YY--- YYYYYY


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว (HUE) หมายถึง สี ที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google