งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สีสันหรือฮิว(HUE) หมายถึง สีที่ตาเรามองเห็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สีสันหรือฮิว(HUE) หมายถึง สีที่ตาเรามองเห็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สีสันหรือฮิว(HUE) หมายถึง สีที่ตาเรามองเห็น
คุณสมบัติของแสง 1. สีสันหรือฮิว(HUE) หมายถึง สีที่ตาเรามองเห็น 2. ความเข้มของสี(saturation) หมายถึงความเข้มของสีซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนผสมของสีขาว 3. ความสว่าง(brightness) หมายถึง ความสว่างของแสง

2 การผสมสีแสง แม่สีทางแสงมี 3 สี คือ 1.สีแดง.....R 2. สีเขียว.....G 3. สีน้ำเงิน....B

3 การผสมสีแสง + = + = + = + + =
R + G = Y G + B = CY B + R = M R + G + B = W

4 ตารางสัญญาณสี สำเร็จรูป
สูตรในการผสมสี Y = 0.3R G B ตารางสัญญาณสี รูปคลื่นสี รูปสะแกนคลื่นสี home จบนำเสนอ ตารางสัญญาณสี สำเร็จรูป

5 จบการนำเสนอ

6 จบนำเสนอ ย้อนกลับ 1 0.89 0.11 -0.89 0.7 -0.7 0.3 0.59 -0.59 0.41 -0.41
R G B Y (R-Y) (B-Y) (G-Y) ขาว 1 เหลือง 0.89 0.11 -0.89 ฟ้า 0.7 -0.7 0.3 เขียว 0.59 -0.59 0.41 ม่วง -0.41 แดง -0.3 น้ำเงิน -0.11 ดำ -1 ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของ(R-Y),(B-Y),(G-Y) 0.47 0.27 รูปการส่งสัญญาณทดสอบสี จบนำเสนอ ย้อนกลับ ตารางค่าของสี ต่างๆและค่าความแตกต่างของสี

7 ขาว เหลือง ฟ้า เขียว ม่วง แดง น. ง. ดำ. ดำ น. ง
ขาว เหลือง ฟ้า เขียว ม่วง แดง น.ง. ดำ ดำ น.ง. แดง ม่วง เขียว ฟ้า เหลือง ขาว Y -


ดาวน์โหลด ppt 1. สีสันหรือฮิว(HUE) หมายถึง สีที่ตาเรามองเห็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google