งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อเปลี่ยนสถานะ สมชาติ แสนธิเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อเปลี่ยนสถานะ สมชาติ แสนธิเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อเปลี่ยนสถานะ สมชาติ แสนธิเลิศ

2 โครงสร้างของตัวนำ,ฉนวนและสารกึ่งตัวนำ
สมชาติ แสนธิเลิศ

3 สารกึ่งตัวนำชนิด N และ P
ลบทางไฟฟ้า และสาร P เกิดจากการปรุงแต่งสารมีคุณสมบัติเป็น บวกทางไฟฟ้า สมชาติ แสนธิเลิศ

4 ไดโอด(DIODE) โครงสร้างและ สัญลักษณ์ โครงสร้างและ สัญลักษณ์ รูปของจริง
                           ไดโอด(DIODE) โครงสร้างและ สัญลักษณ์ โครงสร้างและ สัญลักษณ์ รูปของจริง รูปของจริง สมชาติ แสนธิเลิศ

5 ขาใช้งานของไดโอด ขาแอโนด(+) ขาแอโนด(+) ขาแอโนด(+) ขาแอโนด(+)
ขาแคโถท(-) ขาแคโถท(-) ขาแคโถท(-) ขาแคโถท(-) สมชาติ แสนธิเลิศ

6 ไดโอดชนิดต่าง ๆ 1. ไไดโอดดีเท็คเตอร์ ( Detector Diode) ไดโอดประเภทนี้จะใช้ในวงจรเครื่องรับ - ส่งวิทยุ โดยใช้เป็นตัวแยกสัญญาณวิทยุ หรือลดสัญญาณรบกวน สมชาติ แสนธิเลิศ

7 5. ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode)
 มัก เรียกย่อว่า แอลอีดี (LED) เป็นไดโอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเมื่อได้รับแรงดันไบอัสตรง จะเปล่งแสงออกมาได้ ซึ่งมีทั้ง สีแดง เขียว ฟ้า ส้ม เหลือง ฯลฯ ตามสารที่ใช้ทำ มักใช้ในส่วนของการแสดงผลในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะกินไฟน้อยกว่าหลอดมาก สมชาติ แสนธิเลิศ

8 2. ไดโอดเร็กติฟาย (Rectifier Diode)
สมชาติ แสนธิเลิศ

9 3. ไดโอดกำลัง ( Power Diode)
ไดโอดประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นโลหะขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนภายในตัว ส่วนใหญ่จะใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง ซึ่งมีกระแสสูง สมชาติ แสนธิเลิศ

10 4. ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode)
เป็นไดโอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยจะทำงานในสภาวะไบอัสกลับและมีคุณสมบัติใน การรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวมันให้มีค่าคงที่ จึงนิยมใช้ในวงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) สมชาติ แสนธิเลิศ

11 6. ไดโอดรับแสง (Photo Diode)
ไดโอดที่ออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนค่าตามความเข้มของแสงที่เข้ามา โดยจะมีลักษณะเป็นช่องหน้าต่างเล็ก ๆ ไว้ใช้ในการรับแสง ซึ่งอาจเป็นแสงสว่างธรรมดาหรือแสงอินฟาเรด มักใช้กับวงจรตรวจจับสัญญาณ หรือในวงจรควบคุมระยะไกล หรือที่เรียกว่า รีโมท สมชาติ แสนธิเลิศ

12 ข้อควรระวังในการใช้งานไดโอด
ในการใช้งานไบอัสตรงจะต้องมีตัวต้านทานจำกัดกระแสต่อไว้เสมอ 2. การใช้งานไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี จะต้องระวังไม่ให้ กระแสเกินกว่า 20 mA 3. ไม่ควรให้แอลอีดีได้รับแรงดันไบอัสกลับ 4. ค่าแรงดันที่ตกคร่อมแอลอีดีในสภาวะทำงานจะแตกต่างกันไปตามสารที่ใช้ทำ สมชาติ แสนธิเลิศ

13 การตรวจวัดไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์
สมชาติ แสนธิเลิศ

14 ให้ดัดแปลงวงจรเพิ่ม LED ต่อเป็นตัวอักษร A
สมชาติ แสนธิเลิศ

15 อ้างอิง สมชาติ แสนธิเลิศ

16 สมชาติ แสนธิเลิศ

17 สมชาติ แสนธิเลิศ

18 สมชาติ แสนธิเลิศ

19 สมชาติ แสนธิเลิศ

20 สมชาติ แสนธิเลิศ


ดาวน์โหลด ppt สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อเปลี่ยนสถานะ สมชาติ แสนธิเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google