งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมชาติ แสนธิเลิศ สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับ ฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อ เปลี่ยนสถานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมชาติ แสนธิเลิศ สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับ ฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อ เปลี่ยนสถานะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมชาติ แสนธิเลิศ สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับ ฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อ เปลี่ยนสถานะ

2 สมชาติ แสนธิเลิศ โครงสร้างของตัวนำ, ฉนวนและสารกึ่งตัวนำ

3 สมชาติ แสนธิเลิศ สารกึ่งตัวนำชนิด N และ P สารตัวนำชนิด n เกิดจากการปรุงแต่งสารมีคุณสมบัติเป็น ลบทางไฟฟ้า และสาร P เกิดจากการปรุงแต่งสารมี คุณสมบัติเป็น บวกทางไฟฟ้า

4 สมชาติ แสนธิเลิศ ไดโอด (DIODE) โครงสร้างและ สัญลักษณ์ รูปของจริง โครงสร้างและ สัญลักษณ์ รูปของจริง

5 สมชาติ แสนธิเลิศ ขาใช้งานของไดโอด ขาแคโถท (-) ขาแอโนด (+) ขาแคโถท (-) ขาแอโนด (+) ขาแคโถท (-) ขาแอโนด (+) ขาแคโถท (-) ขาแอโนด (+)

6 สมชาติ แสนธิเลิศ ไดโอด ชนิดต่าง ๆ 1. ไ ไ ดโอดดีเท็คเตอร์ ( Detector Diode) ไดโอดประเภทนี้จะใช้ในวงจรเครื่องรับ - ส่งวิทยุ โดยใช้เป็นตัวแยกสัญญาณวิทยุ หรือลดสัญญาณรบกวน

7 สมชาติ แสนธิเลิศ 5. ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) มัก เรียกย่อว่า แอลอีดี (LED) เป็นไดโอดที่ออกแบบ มาเป็นพิเศษโดยเมื่อได้รับแรงดันไบอัสตรง จะ เปล่งแสงออกมาได้ ซึ่งมีทั้ง สีแดง เขียว ฟ้า ส้ม เหลือง ฯลฯ ตามสารที่ใช้ทำ มักใช้ในส่วนของการแสดงผลใน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะกินไฟน้อยกว่าหลอดมาก

8 สมชาติ แสนธิเลิศ 2. ไดโอดเร็กติฟาย (Rectifier Diode) ไดโอดประเภทนี้จะใช้ในวงจรเรียงกระแส (Rectifier) หรือวงจรแปลงไฟสลับเป็น ไฟตรงนั่นเอง โดยไดโอดที่พบเห็นกัน ส่วนใหญ่จะเป็นไดโอดประเภทนี้

9 สมชาติ แสนธิเลิศ 3. ไดโอดกำลัง ( Power Diode) ไดโอดประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นโลหะ ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการระบายความ ร้อนภายในตัว ส่วนใหญ่จะใช้ในงาน แหล่งจ่ายกำลัง ซึ่งมีกระแสสูง

10 สมชาติ แสนธิเลิศ 4. ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็นไดโอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดย จะทำงานในสภาวะไบอัสกลับและมี คุณสมบัติใน การรักษาระดับ แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวมันให้มีค่าคงที่ จึงนิยมใช้ในวงจรรักษาระดับ แรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)

11 สมชาติ แสนธิเลิศ 6. ไดโอดรับแสง (Photo Diode) ไดโอดที่ออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนค่า ตามความเข้มของแสงที่เข้ามา โดยจะมี ลักษณะเป็นช่องหน้าต่างเล็ก ๆ ไว้ใช้ใน การรับแสง ซึ่งอาจเป็นแสงสว่างธรรมดา หรือแสงอินฟาเรด มักใช้กับวงจร ตรวจจับสัญญาณ หรือในวงจรควบคุม ระยะไกล หรือที่เรียกว่า รีโมท

12 สมชาติ แสนธิเลิศ ข้อควรระวังในการใช้งานไดโอด 1. ในการใช้งานไบอัสตรงจะต้องมีตัว ต้านทานจำกัดกระแสต่อไว้เสมอ 2. การใช้งานไดโอดเปล่งแสงหรือ แอลอีดี จะต้องระวังไม่ให้ กระแสเกินกว่า 20 mA 3. ไม่ควรให้แอลอีดีได้รับแรงดันไบอัสกลับ 4. ค่าแรงดันที่ตกคร่อมแอลอีดีในสภาวะ ทำงานจะแตกต่างกันไปตามสารที่ใช้ทำ

13 สมชาติ แสนธิเลิศ การตรวจวัดไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์

14 สมชาติ แสนธิเลิศ ให้ดัดแปลงวงจรเพิ่ม LED ต่อเป็นตัวอักษร A

15 สมชาติ แสนธิเลิศ http://www.chontech.ac.th/~abhicha t/WBTPI_Model/Diode/diode7.html อ้างอิง

16 สมชาติ แสนธิเลิศ

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt สมชาติ แสนธิเลิศ สารกึ่งตัวนำ คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวนำกับ ฉนวน โดยการเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อ เปลี่ยนสถานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google