งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะการมองเห็นภาพ ตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะการมองเห็นภาพ ตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะการมองเห็นภาพ ตา
จะเกิดจากการแปรเปลี่ยนปริมาณความเข้มของแสงขาวที่สะท้อนจากภาพมาเข้าตา ถ้ามีบริเวณไหนมีแสงมากระทบตามากที่สุดบริเวณนั้นจะเป็นสีขาว ส่วนที่มากระทบตาน้อยลงบริเวณนั้นก็จะมองเห็นเป็นสีเทาอ่อนหรือสีเทาแก่ตามลำดับ แสงจากภายนอก ตา

2 ส่วนประกอบของหลอดภาพ
- อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นภาพปรากฎที่หน้าจอภาพ ส่วนประกอบของหลอดภาพ 3 2 1 4 5

3 1. ไส้หลอด 2. แคโถด 3. กริดหรือคอนโทรลกริด
จะต่อกับไฟAC 6.3 V ทำหน้าที่เผาแคโถด ให้ร้อน 2. แคโถด ทำจากโลหะฉาบด้วยสารแบเรี่ยมอ๊อกไซค์ ซึ่งเมื่อถูกเผาโดยไส้หลอดแล้ว จะกระจายอิเล็กตรอนออกมา 3. กริดหรือคอนโทรลกริด มีลักษณะเป็นรูปกระบอกกลม มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนที่จอภาพ

4 4. สกรีนกริด มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกเหมือนกริดทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนไปที่จอภาพ โดยมีไฟเลี้ยง V 5. แอโนด ทำหน้าที่ดึงลำอิเล็กตรอนให้ตกกระทบจอภาพ โดยแอโนดจะมีไฟเลี้ยงสำหรับทีวีขาวดำ = 1.2 KV และสำหรับทีวีสี = 24 KV

5 ลักษณะการทำงานของหลอดภาพ
กริด สกรีน กริด

6 การทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบน

7 การทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบนทางแนวตั้ง

8 การทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบนทางแนวนอน

9 ในความเป็นจริงการที่จะทำให้อิเล็กตรอนสามารถเบี่ยงเบนทางแนวนอนและทางแนวตั้งได้จะใช้หลักการของขดลวดอำนาจสนามแม่เหล็กโดยมีขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดชุดเบี่ยงเบนทางแนวนอน(Horizontal deflection yoke) 2. ขดลวดชุดเบี่ยงเบนทางแนวตั้ง(Vertical deflection yoke)

10 การสร้างสัญญาณโทรทัศน์เพื่อส่งออกอากาศ
สัญญาณโทรทัศน์จะประกอบไปด้วยสัญญาณหลักดังต่อไปนี้ 1. สัญญาณฮอริซอนตัลซิงค์ เป็นสัญญาณเบี่ยงเบนทางแนวนอนในเครื่องส่งเพื่อให้เครื่องรับสามารถรับสัญญาณเบี่ยงเบนทางแนวนอนได้เหมือนกับเครื่องส่ง

11 2. สัญญาณฮอริซอนตัลแบลงกิ้ง
2. สัญญาณฮอริซอนตัลแบลงกิ้ง คือสัญญาณลบเส้นสะบัดกลับทางแนวนอนเพื่อไม่ให้เส้นสะบัดกลับปรากฏที่หน้าจอ 3. สัญญาณเวอร์ติคอลซิงค์ เป็นสัญญาณเบี่ยงเบนทางแนวตั้งในเครื่องส่งเพื่อให้เครื่องรับสามารถรับสัญญาณเบี่ยงเบนทางแนวตั้งได้เหมือนกับเครื่องส่ง

12 4. สัญญาณเวอร์ติคอลแบล๊งกิ้ง
4. สัญญาณเวอร์ติคอลแบล๊งกิ้ง คือสัญญาณลบเส้นสะบัดกลับทางแนวตั้งเพื่อไม่ให้เส้นสะบัดกลับปรากฏที่หน้าจอ 5. สัญญาณอีควอไลซิ่งพัซ์ คือสัญญาณที่รักษารูปร่างและช่วงเวลาของเวอร์ติคอลซิงค์ให้สมบูรณ์หลังจากแยกจากสัญญาณฮอริซอนตอลซิ้งค์

13 ตำแหน่งและรูปร่างสัญญาณต่างๆ
อีควอไลซิ่ง ฮอร์.แบลงกิ้ง สัญญาณภาพ เวอร์ซิงค์ ฮอร์.ซิงค์

14 ภาคเสียง โครมิแนนท์ จูนเนอร์ ขยาย IF รวม วีดีโอ ดีเทคเตอร์ ลูมิแนนท์ เวอร์ ซิงค์ ฮอร์ ผลิตแรงดันไฟสูง

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะการมองเห็นภาพ ตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google