งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะการมองเห็นภาพ จะเกิดจากการแปรเปลี่ยนปริมาณ ความเข้มของแสงขาวที่สะท้อนจาก ภาพมาเข้าตา ถ้ามีบริเวณไหนมีแสง มากระทบตามากที่สุดบริเวณนั้นจะ เป็นสีขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะการมองเห็นภาพ จะเกิดจากการแปรเปลี่ยนปริมาณ ความเข้มของแสงขาวที่สะท้อนจาก ภาพมาเข้าตา ถ้ามีบริเวณไหนมีแสง มากระทบตามากที่สุดบริเวณนั้นจะ เป็นสีขาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณะการมองเห็นภาพ จะเกิดจากการแปรเปลี่ยนปริมาณ ความเข้มของแสงขาวที่สะท้อนจาก ภาพมาเข้าตา ถ้ามีบริเวณไหนมีแสง มากระทบตามากที่สุดบริเวณนั้นจะ เป็นสีขาว ส่วนที่มากระทบตาน้อยลง บริเวณนั้นก็จะมองเห็นเป็นสีเทาอ่อน หรือสีเทาแก่ตามลำดับ แสงจาก ภายนอก ตา

3 หลอดภาพ - อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยน สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นภาพปรากฎที่ หน้าจอภาพ ส่วนประกอบของหลอดภาพ 1 2 3 4 5

4 1. ไส้ หลอด จะต่อกับไฟ AC 6.3 V ทำ หน้าที่เผาแคโถด ให้ร้อน 2. แคโถ ด ทำจากโลหะฉาบด้วยสารแบ เรี่ยมอ๊อกไซค์ ซึ่งเมื่อถูกเผา โดยไส้หลอดแล้ว จะกระจาย อิเล็กตรอนออกมา 3. กริดหรือ คอนโทรลกริด มีลักษณะเป็นรูปกระบอก กลม มีหน้าที่ควบคุมการ เคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนที่ จอภาพ

5 4. สกรีนก ริด มีลักษณะเป็นรูป ทรงกระบอกเหมือนกริดทำ หน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ ของลำอิเล็กตรอนไปที่ จอภาพ โดยมีไฟเลี้ยง 0-400 V 5. แอโนด ทำหน้าที่ดึงลำอิเล็กตรอนให้ตก กระทบจอภาพ โดยแอโนดจะมี ไฟเลี้ยงสำหรับทีวีขาวดำ = 1.2 KV และสำหรับทีวีสี = 24 KV

6 ลักษณะการทำงานของ หลอดภาพ กริ ด สกรีน กริด

7 การทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบน

8 การทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบน ทางแนวตั้ง

9 การทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบน ทางแนวนอน

10 ในความเป็นจริงการที่จะทำให้ อิเล็กตรอนสามารถเบี่ยงเบน ทางแนวนอนและทางแนวตั้งได้ จะใช้หลักการของขดลวด อำนาจสนามแม่เหล็กโดยมี ขดลวด 2 ชุดคือ 1. ขดลวดชุดเบี่ยงเบนทาง แนวนอน (Horizontal deflection yoke) 2. ขดลวดชุดเบี่ยงเบนทาง แนวตั้ง (Vertical deflection yoke)

11 การสร้างสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อส่งออกอากาศ สัญญาณโทรทัศน์จะประกอบ ไปด้วยสัญญาณหลัก ดังต่อไปนี้ 1. สัญญาณฮอริ ซอนตัลซิงค์ เป็นสัญญาณเบี่ยงเบนทาง แนวนอนในเครื่องส่งเพื่อให้ เครื่องรับสามารถรับ สัญญาณเบี่ยงเบนทาง แนวนอนได้เหมือนกับ เครื่องส่ง

12 2. สัญญาณฮอริ ซอนตัลแบลงกิ้ง คือสัญญาณลบเส้นสะบัดกลับ ทางแนวนอนเพื่อไม่ให้ เส้นสะบัดกลับปรากฏที่หน้าจอ 3. สัญญาณเวอร์ ติคอลซิงค์ เป็นสัญญาณเบี่ยงเบนทาง แนวตั้งในเครื่องส่งเพื่อให้ เครื่องรับสามารถรับ สัญญาณเบี่ยงเบนทาง แนวตั้งได้เหมือนกับ เครื่องส่ง

13 4. สัญญาณเวอร์ติ คอลแบล๊งกิ้ง คือสัญญาณลบเส้นสะบัดกลับ ทางแนวตั้งเพื่อไม่ให้ เส้นสะบัดกลับปรากฏที่หน้าจอ 5. สัญญาณ อีควอไลซิ่งพัซ์ คือสัญญาณที่รักษารูปร่างและ ช่วงเวลาของเวอร์ติคอลซิงค์ให้ สมบูรณ์หลังจากแยกจาก สัญญาณฮอริซอนตอลซิ้งค์

14 ตำแหน่งและรูปร่างสัญญาณ ต่างๆ ฮอร์. ซิงค์ ฮอร์. แบ ลงกิ้ง สัญญา ณภาพ เวอร์ ซิงค์ อีควอไล ซิ่ง

15 จูนเนอร์ ขยาย IF รวม วีดีโอ ดีเทค เตอร์ โคร มิแนน ท์ ลู มิแนน ท์ ซิงค์ เวอร์ ฮอร์ ผลิต แรงดัน ไฟสูง ภาค เสียง

16


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะการมองเห็นภาพ จะเกิดจากการแปรเปลี่ยนปริมาณ ความเข้มของแสงขาวที่สะท้อนจาก ภาพมาเข้าตา ถ้ามีบริเวณไหนมีแสง มากระทบตามากที่สุดบริเวณนั้นจะ เป็นสีขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google