งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฤาษี ดัดตน. ฤาษี หรือ ฤษี ดัดตน ฤาษีดัด ตน การดำรง อยู่ในท่า ใดท่า หนึ่งเป็น เวลานาน เมื่อย ขบ เกิดความ ทุพพลภาพ แห่งอวัยวะ การดัด ตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฤาษี ดัดตน. ฤาษี หรือ ฤษี ดัดตน ฤาษีดัด ตน การดำรง อยู่ในท่า ใดท่า หนึ่งเป็น เวลานาน เมื่อย ขบ เกิดความ ทุพพลภาพ แห่งอวัยวะ การดัด ตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฤาษี ดัดตน

2 ฤาษี หรือ ฤษี ดัดตน

3 ฤาษีดัด ตน

4 การดำรง อยู่ในท่า ใดท่า หนึ่งเป็น เวลานาน เมื่อย ขบ เกิดความ ทุพพลภาพ แห่งอวัยวะ การดัด ตน

5 ประโยชน์การ ดัดตน

6 ลักษณะหนังสือ สมุดไทยดำ โคลงอธิบายรายละเอียด ( ด้านล่าง ) บอก สรรพคุณ ( ซ้ายบน ) บอกรายนามผู้ แต่ง ( ข้างขวา ) ( ข้างขวา )

7 การคัดลอกสมุดภาพ โคลงฤาษีดัดตน  ฉบับพระสมุห์เวก ( ช่างเขียนอยู่วัดสุทัศน์เทพว ราราม  ฉบับของพระยาอุไทธรรม ( หรุ่น วัชโรทัย )  ได้มีการนำภาพเขียนฤาษีดัดตน 40 ท่า ไปเขียน ไว้ที่ผนังคอสอง ของศาลาโถง ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

8 ท่าพื้นฐาน ๑๕ ท่า

9 ท่าที่ ๑ นวดหน้า ๗ ท่า

10 ฤๅษีดัดตน นวดหน้า ๗ ท่า ท่าที่ ๑ เสยผม ท่าที่ ๒ ทาแป้ง ท่าที่ ๓ เช็ดปาก ท่าที่ ๔ เช็ดคาง ท่าที่ ๕ กดใต้คาง ท่าที่ ๖ ถูหู ท่าที่ ๗ ตบท้ายทอย

11 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๒ ดัดตนแก้ลม ข้อมือ และแก้ ลมในลำลึงค์ ประโยชน์ แก้ลมในข้อมือ บริหารข้อมือ ท่าเตรียม นั่งขัดสมาธิ พนม มือ

12 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๓ ดัดตนแก้ปวด ท้องและข้อเท้า และแก้ลมปวด ศรีษะ ประโยชน์ แก้ลมปวดศีรษะ แขน ท้องและข้อเท้า ท่าเตรียม นั่งขัดสมาธิ มือทั้ง สองข้างประสานกัน ระดับอก

13 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๔ ดัดตนแก้ลมเจ็บ ศรีษะและตามัว และแก้เกียจ ดัดตนแก้ลมเจ็บ ศรีษะและตามัว และแก้เกียจ ประโยชน์ ประโยชน์ แก้ลม ปวดศีรษะ ตามัว ท่าเตรียม ท่าเตรียม นั่งขัดสมาธิ มือทั้ง สองข้าง ประสานกันระดับ อก

14 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๕ แก้แขนขัด และ แก้ขัดแขน ประโยชน์ แก้ขัดแขน ปวดแขน ท่าเตรียม นั่งขัดสมาธิ ลำตัวตรง ยกศอกข้างซ้ายให้ตั้ง ฉากกับลำตัว โดยให้ฝ่ามือวางไว้แนบ แก้มซ้าย มือขวากุมใต้ ศอกซ้าย

15 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๖ ดัดตนแก้กล่อน และแก้เข่าขัด ประโยชน์ แก้ขัดเข่า ท่าเตรียม นั่งเหยียดขาทั้งสอง ข้าง มือสองข้างวาง ไว้บริเวณต้นขา หน้า และหลังตรง

16 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๗ ดัดตนแก้กล่อนปัต คาต และแก้เส้น มหาสนุกระงับ ประโยชน์ แก้ลม แก้กล่อนปัตคาต แก้เส้นมหาสนุกระงับ ท่าเตรียม นั่งเหยียดขาข้างซ้าย เฉียงไปทางซ้าย งอเข่า ขวาให้ฝ่าเท้าชิดต้นขา ซ้าย กำหมัดทั้งสองข้าง ให้ขนานกันไว้ที่ระดับอก และให้ห่างจากอก

17 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๘ ดัดตนแก้ลมใน แขน ประโยชน์ แก้ลมในแขน ข้อมือ และนิ้วมือ ท่าเตรียม นั่งชันเข่าข้างซ้ายและ ยื่นแขนข้างซ้าย ออกไปข้างหน้า โดย ไม่พักไว้บนหัวเข่า ใช้ มือข้างขวาจับนิ้วมือ ข้างซ้ายที่ยื่นออกไป ให้ฝ่ามือตั้งขึ้น

18 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๙ ดัดตนดำรงกาย อายุยืน ประโยชน์ ทดสอบการทรงตัว ยืด หลัง เข่า ขา และช่วย ระบบขับถ่าย ท่าเตรียม ยืนแยกขาแบะปลาย เท้าออก มือทั้งสองข้าง กำหมัดวางซ้อนกันที่ ระดับอก แขนตั้งฉากกับ ลำตัว และมือห่างจากอก

19 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๑๐ ดัดตนแก้ไหล่ ขา และแก้เข่า ขา ประโยชน์ แก้อาการปวดไหล่ ขา ขา ขัด บริหารเอว อก ขา ไหล่ ท่าเตรียม ยืนก้าวขาข้างซ้ายเฉียง ออกไปทางซ้าย มือซ้ายวางบนหน้าขาซ้าย มือขวาท้าวอยู่บนสะโพก

20 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๑๑ ดัดตนแก้โรคใน อก ประโยชน์ แก้โรคในอก ทำให้ ปอดแข็งแรง ท่าเตรียม นอนหงาย ขาและ ลำตัวเหยียดตรง แขนทั้งสองข้างวาง แนบลำตัว มือคว่ำลง

21 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๑๒ ดัดตนแก้ตะคริว มือตะคริวเท้า ประโยชน์ แก้ตะคริวมือและเท้า บริหารขา เอว ท่าเตรียม ยืนแยกขาให้ปลายเท้า แบะออก ย่อตัวเล็กน้อย กางศอก คว่ำมือวางไว้ที่หน้าขา ปลายนิ้วมือชี้เข้าหากัน

22 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๑๓ ดัดตนแก้ตะโพกสลัก เพชร และแก้ไหล่ตะโพก ขัด ประโยชน์ แก้ตะโพกสลักเพชร ไหล่ ขา ขัด ท่าเตรียม ยืนให้ขาทั้งสองข้างขนาน กัน หรือเท้าชิดกัน มือทั้งสอง ข้างวางบนหน้าขา โดยให้ หัวนิ้วโป้งอยู่ด้านหน้า

23 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๑๔ ดัดตนแก้ลม นัยน์ตามัว และแก้ ลมอันรัดทั้งตัว ประโยชน์ แก้ลมรัดทั้งตัว และลม เลือดในตามัว ท่าเตรียม นอนคว่ำ ขาทั้งสองข้าง เหยียดตรงส้นเท้าชิดกัน มือทั้งสองข้าง ประสานกัน วางบนพื้น ในระดับคาง คางวางบน หลังมือ ข้อควรระวัง ในผู้ที่มี อาการเวียนศีรษะ ปวด ต้นคอ หรือชาแขน

24 ฤๅษีดัดตน ท่าที่ ๑๕ ดัดตนแก้เมื่อยปลาย มือปลายเท้า ประโยชน์ แก้อาการปวดเมื่อยปลาย มือปลายเท้า บริหาร เอว เข่า ขา คอ ท่าเตรียม นอนตะแคงเท้าทั้งสองข้าง ชิดกัน ลำตัวเหยียดตรง แขนซ้าย เหยียดตรง ขนานลำตัว มือคว่ำลงกับพื้น ศีรษะหนุนต้นแขนซ้าย แขนขวาเหยียดตรง คว่ำมือ ลงแนบลำตัว

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ฤาษี ดัดตน. ฤาษี หรือ ฤษี ดัดตน ฤาษีดัด ตน การดำรง อยู่ในท่า ใดท่า หนึ่งเป็น เวลานาน เมื่อย ขบ เกิดความ ทุพพลภาพ แห่งอวัยวะ การดัด ตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google