งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proficiency testing 2009 Microbiology Chemical Environmental Physical Calibration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proficiency testing 2009 Microbiology Chemical Environmental Physical Calibration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Proficiency testing 2009 Microbiology Chemical Environmental Physical Calibration

3 Starch (natural sample) รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ปิดรับสมัคร 30/12/2008 จ่ายเงิน 1-20/01/2009 ส่งตัวอย่าง 10/02/2009 ส่งรายงานผล 28/02/2009 วันที่ออก interim 23/03/2009 วันที่ออก Final report 24/04/2009 Aerobic plate count (Aerobic plate count) Home Microbiology 2009

4 Chemical 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ปิดรับสมัคร 30/12/2008 จ่ายเงิน 1-20/01/2009 ส่งตัวอย่าง 02/02/2009 ส่งรายงานผล 25/02/2009 วันที่ออก interim -/03/2009 วันที่ออก Final report 22/04/2009 STARCH (Moisture, Protein, Ash and pH) Home Starch Milk powder Low Alloy Steel, Carbon Steel Feeding stuffs (proximate) Feeding stuffs (mineral)

5 Chemical 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม ปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ปิดรับสมัคร 30/01/2009 จ่ายเงิน 28/01/2009 - 24/02/2009 ส่งตัวอย่าง 16/03/2009 ส่งรายงานผล 3/04/2009 วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report 27/05/2009 Milk powder (Moisture, Protein, Fat and Ash) Home Starch Milk powder Low Alloy Steel, Carbon Steel Feeding stuffs (proximate) Feeding stuffs (mineral)

6 Chemical 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรม ปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ปิดรับสมัคร 17/03/2009 จ่ายเงินถึง 31/03/2009 ส่งตัวอย่าง 6/05/2009 ส่งรายงานผล 1/06/2009 วันที่ออก interim 24/07/2009 วันที่ออก Final report 27/07/2009 Feeding stuffs (Moisture, Protein, Fat, Crude fiber and Ash) Home Starch Milk powder Low Alloy Steel, Carbon Steel Feeding stuffs (proximate) Feeding stuffs (mineral)

7 Chemical 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรม อยู่ระหว่างออก Final report ค่าธรรมเนียม 3200 บาท ปิดรับสมัคร 17/03/2009 จ่ายเงิน - ส่งตัวอย่าง 10/06/2009 ส่งรายงานผล 01/07/2009 วันที่ออก interim 29-/07/2009 วันที่ออก Final report -/08/2009 Low Alloy Steel, Carbon Steel (C, S, Si, Ni, Mn, P, Cr and Cu) Home Starch Milk powder Low Alloy Steel, Carbon Steel Feeding stuffs (proximate) Feeding stuffs (mineral)

8 Chemical 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรม อยู่ระหว่างออก Final report ค่าธรรมเนียม 2500 บาท ปิดรับสมัคร 17/04/2009 จ่ายเงิน 15/05/2009 ส่งตัวอย่าง 22/06/2009 ส่งรายงานผล 10/07/2009 วันที่ออก interim 3/08/2009 วันที่ออก Final report -/08/2009 Feeding stuffs (Ca, Fe, Mg, K, Ma, Zn and P) Home Starch Milk powder Low Alloy Steel, Carbon Steel Feeding stuffs (proximate) Feeding stuffs (mineral)

9 Environmental 2009 Home Water (Heavy metals) Water (Suspended solids) Water (Total dissolved solids) Water (pH-value) Water (COD) Water (Heavy metals) (Cr, Cu, Fe, Cd, Zn, As range : less than 10 mg/L ) รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ปิดรับสมัคร 30/12/2008 จ่ายเงิน 1-10/01/2009 ส่งตัวอย่าง 20/01/2009 ส่งรายงานผล 10/02/2009 วันที่ออก interim 05/03/2009 วันที่ออก Final report 22/04/2009

10 Environmental 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม ปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ปิดรับสมัคร 15/01/2009 จ่ายเงิน 28/01/2009 - 06/02/2009 ส่งตัวอย่าง 24/02/2009 ส่งรายงานผล 13/03/2009 วันที่ออก interim 22/04/2009 วันที่ออก Final report 25/05/2009 Water (Suspended solids, range : less than 200 mg/L) Home Water (Heavy metals) Water (Suspended solids) Water (Total dissolved solids) Water (pH-value) Water (COD)

11 Environmental 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม ปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ปิดรับสมัคร 15/02/2009 จ่ายเงิน 02/03/2009 ส่งตัวอย่าง 31/03/2009 ส่งรายงานผล 10/04/2009 วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report 12/06/2009 Water (Total dissolved solids, range : less than 500 mg/L) Home Water (Heavy metals) Water (Suspended solids) Water (Total dissolved solids) Water (pH-value) Water (COD)

12 Environmental 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ปิดรับสมัคร 15/03/2009 จ่ายเงิน 5/03/2009 - 31/03/2009 ส่งตัวอย่าง 28/04/2009 ส่งรายงานผล 13/05/2009 วันที่ออก interim 24/06/2009 วันที่ออก Final report 10/07/2009 Water (pH-value, range : 4.0-7.0 and 8.0-10.0) Home Water (Heavy metals) Water (Suspended solids) Water (Total dissolved solids) Water (pH-value) Water (COD)

13 Environmental 2009 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม ปิดกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1200 บาท ปิดรับสมัคร 30/03/2009 จ่ายเงิน - ส่งตัวอย่าง 19/05/2009 ส่งรายงานผล 5/06/2009 วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report 13/08/2009 Water (COD, range : 50-200 mg/L and 400-600 mg/L) Home Water (Heavy metals) Water (Suspended solids) Water (Total dissolved solids) Water (pH-value) Water (COD)

14 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรม - ค่าธรรมเนียม 1500 บาท ปิดรับสมัคร 27/03/2009 จ่ายเงิน - ส่งตัวอย่าง -/05/2009 ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Single-use Medical examination gloves (Tensile strength at break, Elongation at break, Modulus at 300% Elongation, Width, Length, Thickness) Home Single-use Medical examination gloves Physical 2009

15 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม เริ่มกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1500 บาท ปิดรับสมัคร 15/11/2008 จ่ายเงิน 1-15/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบ นัดหมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Vernier (range : 0-150 mm., resolution 0.01 mm.) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009

16 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมเริ่มกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ปิดรับสมัคร 15/11/2008 จ่ายเงิน 1-15/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบ นัดหมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Micrometer (range : 0-25 mm., resolution 0.01 mm. and 0.001mm.) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009

17 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมเริ่มกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ปิดรับสมัคร 15/11/2008 จ่ายเงิน 1-15/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบ นัดหมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Dial Gauge (range : 0-40 mm., resolution 1 µm.) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009

18 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม เริ่มกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ปิดรับสมัคร 15/11/2008 จ่ายเงิน 1-15/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบ นัดหมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Dial Gauge indicator (resolution 1 µm.) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009

19 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรมเริ่มกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 2000 บาท ปิดรับสมัคร 15/11/2008 จ่ายเงิน 1-15/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบนัด หมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Dial Gauge tester (range 0-25 mm.) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009

20 รายละเอียดกิจกรรม สถานะ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ final report ค่าธรรมเนียม 1500 บาท ปิดรับสมัคร 3/12/2008 จ่ายเงิน 1-30/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบนัด หมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Flask (50,100 ml) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009

21 รายละเอียดกิจกรรม สถานะกิจกรรม อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ final report ค่าธรรมเนียม 1500 บาท ปิดรับสมัคร 3/12/2008 จ่ายเงิน 1-30/01/2009 ส่งตัวอย่าง รับตัวอย่างตามใบ นัดหมาย ส่งรายงานผล - วันที่ออก interim - วันที่ออก Final report - Pipette (1, 2, 5, 10 ml) Home Vernier Dial Gauge Micrometer Dial Gauge indicator Dial Gauge tester Flask Pipette Calibration 2009


ดาวน์โหลด ppt Proficiency testing 2009 Microbiology Chemical Environmental Physical Calibration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google