งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมอง PowerPoint Slide View Outline ViewSorter View Note Page Slide Show.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมอง PowerPoint Slide View Outline ViewSorter View Note Page Slide Show."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมอง PowerPoint Slide View Outline ViewSorter View Note Page Slide Show

2 มุมมองแบบ สไลด์ Slide View เป็นการทำงานบนสไลด์ทีละแผ่น โดยสามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อความและรูปภาพได้ To Index

3 มุมมองแบบโครงร่าง Outline View เป็นการแสดงข้อความที่นำเสนอ เป็นข้อ ๆ เรียงต่อกันไป ใช้เพื่อ ความสะดวกในการป้อนข้อมูลที่ ต่อเนื่องกันไป หรือเพื่อการคัดลอก ตัดต่อ โยกย้ายข้อมูล เป็นการแสดงข้อความที่นำเสนอ เป็นข้อ ๆ เรียงต่อกันไป ใช้เพื่อ ความสะดวกในการป้อนข้อมูลที่ ต่อเนื่องกันไป หรือเพื่อการคัดลอก ตัดต่อ โยกย้ายข้อมูล To Index

4 มุมมองแบบ จัดเรียงสไลด์ Slide Sorter View เป็นการแสดงงานนำเสนอ ทั้งหมดแบบเรียงตามลำดับ ทำให้ง่ายต่อการเพิ่ม ลบหรือ ย้ายภาพสไลด์ To Index

5 มุมมองแบบหน้า บันทึก Note Pages View เป็นการแสดงภาพย่อ ๆ ของ Slide 1 ภาพ พร้อมช่องบันทึกข้อความเพื่อ การบันทึกข้อความ ที่ใช้ในระหว่างการนำเสนอ ผลงาน To Index

6 มุมมองแบบ แสดงสไลด์ Slide Show View เป็นการแสดงงานนำเสนอเต็มจอครั้งละ 1 ภาพ ซึ่งอาจกำหนดให้แสดงแบบอัตโนมัติ หรือผู้นำเสนอกำหนดก็ได้ next

7 Turn to Index


ดาวน์โหลด ppt มุมมอง PowerPoint Slide View Outline ViewSorter View Note Page Slide Show.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google