งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนม ต้ม. นำเสน อโดย นนนนางสาวกัลยา สุธารี เสน อ ออออาจารย์นฤมล จิตรจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนม ต้ม. นำเสน อโดย นนนนางสาวกัลยา สุธารี เสน อ ออออาจารย์นฤมล จิตรจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนม ต้ม

2 นำเสน อโดย นนนนางสาวกัลยา สุธารี

3 เสน อ ออออาจารย์นฤมล จิตรจันทร์

4 จุดประส งค์ เเเเพื่อนำเสนอ ผลงานที่ได้ศึกษา

5 ลักษณะคำ ประพันธ์

6 ขนม ต้ม เเเเอกลักษณ์ธานีศรีสุราษฎร์ เมืองพระ ธาตุคนดีศรีสง่า ปปปประเพณีวัฒนธรรมอันงามตา เช่น ภาษาขนมนิยมกิน ขขขขนมไทยถิ่นใต้มากมายนัก ชน ประจักษ์แจ่มแจ้งแห่งศาสตร์ศิลป์ รรรรสอร่อยคนรู้ทั่วธานินทร์ รูปรสกลิ่น กล่อมให้ใคร่ลิ้มลอง ขขขขนมต้มใบพ้อห่อสวยยิ่ง อร่อยจริงรสดีไม่ มีสอง ททททั้งหอมหวานมันเค็มด้วยช่ำชอง เชิญจับ จองแล้วชิมลิ้มรสกัน

7 ววววิธีทำง่ายง่ายไม่หลายเรื่อง ไม่ สิ้นเปลืองเวลามาจัดสรร นนนนำข้าวเหนียวน้ำกะทิมารวมกัน รสหวาน มันใส่น้ำตาลประสานเกลือ ตตตตั้งบนเตาผัดไปอย่าให้สุก ถั่วต้ม คลุกเคล้าหน่อยอร่อยเหลือ ผผผผัดอีกนิดด้วยไฟอ่อนเรื่อเรื่อ กระทั่งเมื่อ ได้ตามความพอใจ จจจจีบใบพ้อห่อสามเหลี่ยมเตรียมรูปร่าง ข้าว เหนียววางพันพ้อห่อพับได้ นนนนำต้มดิบใส่รังถึงนึ่งทันใด สุกแล้วไซร้ กลายเป็น”ต้ม”ขนมนาม


ดาวน์โหลด ppt ขนม ต้ม. นำเสน อโดย นนนนางสาวกัลยา สุธารี เสน อ ออออาจารย์นฤมล จิตรจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google