งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Questi on. Unit Questions คำถามหน่วยแผนการสอน Essential Questions คำถามสาระที่ สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Questi on. Unit Questions คำถามหน่วยแผนการสอน Essential Questions คำถามสาระที่ สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Questi on

2 Unit Questions คำถามหน่วยแผนการสอน Essential Questions คำถามสาระที่ สำคัญ

3 และการตั้งคำถาม Essential Question ต้องคำนึงถึง การครอบคลุมเนื้อหาใน หลักสูตร ตามช่วงชั้น ด้วยใช่หรือไม่

4 ตัวอย่างการตั้ง คำถามสาระสำคัญ Essential Question เพื่อนำไปสู่คำถาม หน่วยแผนการสอน Unit Question

5 UQ : มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับกบที่ ช่วยให้พวกเขาอยู่รอด EQ : พืชปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ตามหลักสูตรในช่วงชั้น ที่ 1 และ 2

6 UQ : ป่าดงดิบมีคุณค่าให้ชีวิตเรา ปลอดภัยหรือไม่ EQ : อะไรที่เป็นระบบที่เกิดจาก ความสัมพันธ์ ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ ทำไมเราต้องสนใจ UQ : คนและสัตว์อาศัยในป่าดง ดิบได้อย่างไร และ พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างไร ตามหลักสูตรในช่วง ชั้นที่ 3

7 UQ : เงาของเราบอกอะไร ให้แก่เรา EQ : เราจะเลือกข้อเท็จจริง อย่างไร จึงจะทำให้การพยากรณ์ แม่นยำขึ้น ตามหลักสูตรในช่วง ชั้นที่ 1 และ 2

8 UQ : ทำไมประเทศอียิปต์สมัย โบราณยังคงอยู่ คู่ กับเราในปัจจุบัน EQ : อดีตมีผลต่ออนาคต อย่างไร ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3

9 UQ : จากตัวเลขสถิติในปัจจุบัน อนาคตของเรา จะ เป็นอย่างไร EQ : เราสามารถทำนายอนาคต ได้อย่างไร ตัวเลขบอกอะไรเราได้บ้าง ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4

10 UQ : สงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราป้องกันไม่ให้สงคราม เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครที่ได้ ประโยชน์ จากการ ทำสงคราม EQ : ประวัติศาสตร์สามารถ ทำนายอนาคตของเรา ได้อย่างไร ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4

11 UQ : สิ่งใดบ้างที่ช่วยให้สังคม ของเรา เกิด ความสำคัญมากที่สุด EQ : ทำไมเราจึงอยู่โดดเดี่ยว ไม่ได้ ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 UQ : สิ่งใดบ้างที่ช่วยให้สังคม ของเรา เกิด สิ่งที่เราอยากให้เป็นมากที่สุด

12 UQ : เราจะใช้แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างพลังงานได้อย่างไร EQ : พลังงานมาจากไหน ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3

13 UQ : เพลงทุกวันนี้บอกอะไรเรา ได้บ้าง EQ : เราสามารถเรียนรู้อะไรจาก ดนตรี ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4 UQ : ชีวิตของนักแต่งเพลงมี อิทธิพลต่อการแต่งเพลงหรือไม่ UQ : เพลงในยุค 60 บอกอะไรเรา ได้บ้าง เกี่ยวกับ วัฒนธรรม

14 Essential Questions Unit Questions ในแผนการสอนของ ท่านคืออะไร Essential Questions Unit Questions ในแผนการสอนของ ท่านคืออะไร

15


ดาวน์โหลด ppt Questi on. Unit Questions คำถามหน่วยแผนการสอน Essential Questions คำถามสาระที่ สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google