งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันชัย สามสุวรรณ L.T.C พิธีการเปิด - ปิด ประชุมกอง ลูกเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันชัย สามสุวรรณ L.T.C พิธีการเปิด - ปิด ประชุมกอง ลูกเสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันชัย สามสุวรรณ L.T.C พิธีการเปิด - ปิด ประชุมกอง ลูกเสือ

2 ขั้นตอน พิธีเปิด ประชุมกองลูกเสือ ๑. เข้าแถวครึ่งวงกลม ๒. ชักธงชาติ ๓. สวดมนต์ ๔. สงบนิ่ง ๕. ตรวจสุขภาพและรายงาน ๖. เกม ๗. กิจกรรมการเรียนการสอน

3 ขั้นตอน พิธีปิด ประชุมกองลูกเสือ ๑. เข้าแถวครึ่งวงกลม ๒. ตรวจเครื่องแบบและ รายงาน ๓. นัดหมาย ๔. ชักธงชาติลง ๕. เลิกแถว

4 คำสั่ง / คำกล่าวในพิธีเปิด ประชุมกอง ขั้นตอ นที่ สถานการณ์คำสั่ง / คำกล่าว ๑.๑.- เรียกแถวครึ่ง วงกลม - กรณีจัดแถว -“ กอง....”, แล้วสั่ง “ จัด แถว ”, “ นิ่ง ” “ ตามระเบียบ พัก ” ๒.๒.- ชักธงชาติ - “ เคารพธงชาติ.... วันทยาวุทธ ” ๓.๓.- สวดมนต์ - “ ถอดหมวก.. พนมมือสวด มนต์ ” ๓.๓.- สงบนิ่ง - “ สงบนิ่ง ระลึกถึง....”, “ สวมหมวก ”, “ ตามระเบียบ พัก ”

5 ๕.๕.- ตรวจและ รายงาน - “ ให้รองผู้กำกับลูกเสือ ตรวจ... ของลู เสือ ปฏิบัติ ” - เมื่อรายงานผลการตรวจ ครบทุกคนแล้ว ผู้กำกับ กล่าวคำว่า “ ขอบคุณ ” ๖.๖.- นัดหมาย และชี้แจง เรียบร้อยแล้ว สั่ง - “ กอง - ตรง ”, “ กอง - แยก ”

6 แผนผังตำแหน่งการยืนในพิธีเปิด เข้าแถวครึ่งวงกลม นาย หมู่ รอง นายหมู่ ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับ ลูกเสือ หมู่ บริการ หมู่ สุดท้าย

7 หมู่บริการวิ่งมาที่หน้าเสา ธงเพื่อชัก ธงชาติ กองตรง เชิญหมู่บริการ

8 ชักธงชาติ เคารพธงชาติ วันทยาวุธ

9 ลูกเสือกลับเข้าประจำที่ เรียบ - อาวุธ

10 สวดมนต์ - สงบนิ่ง ถอดหมวก พนมมือ - สวดมนต์ สงบนิ่ง

11 รองผู้กำกับตรวจสุขภาพ เชิญรองผู้กำกับตรวจสุขภาพ.......

12 นายหมู่รายงานเพื่อรับการตรวจสุขภาพ

13 รองผู้กำกับตรวจนายหมู่เดินตาม

14 ตรวจเสร็จนายหมู่กลับประจำที่

15 นายหมู่ขอบคุณรองผู้กำกับกลับหลังหัน รายงานผู้กำกับ

16 รองผู้กำกับวิ่งกลับเข้าประจำที่

17 รองผู้กำกับนำเล่นเกมก่อนเรียน

18 เข้าสู่บทเรียน

19 จบบทเรียนเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ

20 กลับมาเข้าแถวครึ่งวงกลมเพื่อทำพิธีปิดประชุมกอง

21 ผู้กำกับนัด หมาย

22 รองผู้กำกับตรวจเครื่องแบบ เชิญรองผู้กำกับตรวจเครื่องแบบ

23 นายหมู่รายงานเพื่อรับการ ตรวจเครื่องแบบ

24 รองผู้กำกับตรวจนายหมู่เดินตาม

25 รองผู้กำกับเดินด้านหลังนายหมู่เดินตาม

26 นายหมู่ขอบคุณรองผู้กำกับกลับหลังหัน รายงานผู้กำกับ

27 รองผู้กำกับวิ่งกลับเข้าประจำที่

28 หมู่บริการวิ่งมาที่หน้าเสาธง เพื่อชัก ธงชาติลง เชิญหมู่บริการ

29 ชักธงชาติลง เคารพธงชาติ - วันทยาวุธ

30 ลูกเสือกลับเข้าประจำที่ เรียบอาวุธ

31 ผู้กำกับสั่ง กองเลิก กองเลิก


ดาวน์โหลด ppt วันชัย สามสุวรรณ L.T.C พิธีการเปิด - ปิด ประชุมกอง ลูกเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google