งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีการเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีการเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีการเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือ
วันชัย สามสุวรรณ L.T.C

2 ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ
๑.เข้าแถวครึ่งวงกลม ๒.ชักธงชาติ ๓.สวดมนต์ ๔.สงบนิ่ง ๕.ตรวจสุขภาพและรายงาน ๖.เกม ๗.กิจกรรมการเรียนการสอน

3 ขั้นตอนพิธีปิดประชุมกองลูกเสือ
๑.เข้าแถวครึ่งวงกลม ๒.ตรวจเครื่องแบบและรายงาน ๓.นัดหมาย ๔.ชักธงชาติลง ๕.เลิกแถว

4 คำสั่ง/คำกล่าวในพิธีเปิดประชุมกอง
ขั้นตอนที่ สถานการณ์ คำสั่ง/คำกล่าว ๑. เรียกแถวครึ่งวงกลม กรณีจัดแถว “กอง....”, แล้วสั่ง “จัดแถว” , “นิ่ง” “ตามระเบียบพัก” ๒. - ชักธงชาติ - “เคารพธงชาติ....วันทยาวุทธ” ๓. - สวดมนต์ - “ถอดหมวก..พนมมือสวดมนต์” - สงบนิ่ง - “สงบนิ่ง ระลึกถึง....” , “สวมหมวก”, “ตามระเบียบพัก”

5 ๕. ตรวจและรายงาน “ ให้รองผู้กำกับลูกเสือ ตรวจ...ของลู เสือ ปฏิบัติ” เมื่อรายงานผลการตรวจครบทุกคนแล้ว ผู้กำกับกล่าวคำว่า “ขอบคุณ” ๖. -นัดหมายและชี้แจงเรียบร้อยแล้ว สั่ง - “กอง-ตรง” , “กอง-แยก”

6 แผนผังตำแหน่งการยืนในพิธีเปิดเข้าแถวครึ่งวงกลม
รองนายหมู่ หมู่สุดท้าย หมู่บริการ นายหมู่ ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ

7 หมู่บริการวิ่งมาที่หน้าเสาธงเพื่อชักธงชาติ
กองตรง เชิญหมู่บริการ

8 ชักธงชาติ เคารพธงชาติ วันทยาวุธ

9 ลูกเสือกลับเข้าประจำที่
เรียบ-อาวุธ

10 สวดมนต์- สงบนิ่ง ถอดหมวก พนมมือ-สวดมนต์ สงบนิ่ง

11 รองผู้กำกับตรวจสุขภาพ
เชิญรองผู้กำกับตรวจสุขภาพ

12 นายหมู่รายงานเพื่อรับการตรวจสุขภาพ

13 รองผู้กำกับตรวจนายหมู่เดินตาม

14 ตรวจเสร็จนายหมู่กลับประจำที่

15 นายหมู่ขอบคุณรองผู้กำกับกลับหลังหัน
รายงานผู้กำกับ

16 รองผู้กำกับวิ่งกลับเข้าประจำที่

17 รองผู้กำกับนำเล่นเกมก่อนเรียน

18 เข้าสู่บทเรียน

19 จบบทเรียนเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ

20 กลับมาเข้าแถวครึ่งวงกลมเพื่อทำพิธีปิดประชุมกอง

21 ผู้กำกับนัดหมาย

22 รองผู้กำกับตรวจเครื่องแบบ
เชิญรองผู้กำกับตรวจเครื่องแบบ

23 นายหมู่รายงานเพื่อรับการตรวจเครื่องแบบ

24 รองผู้กำกับตรวจนายหมู่เดินตาม

25 รองผู้กำกับเดินด้านหลังนายหมู่เดินตาม

26 นายหมู่ขอบคุณรองผู้กำกับกลับหลังหัน
รายงานผู้กำกับ

27 รองผู้กำกับวิ่งกลับเข้าประจำที่

28 หมู่บริการวิ่งมาที่หน้าเสาธงเพื่อชักธงชาติลง
เชิญหมู่บริการ

29 ชักธงชาติลง เคารพธงชาติ-วันทยาวุธ

30 ลูกเสือกลับเข้าประจำที่
เรียบอาวุธ

31 ผู้กำกับสั่งกองเลิก กองเลิก


ดาวน์โหลด ppt พิธีการเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google