งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ โดย นางลักษมน เทียมลม ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ โดย นางลักษมน เทียมลม ครูชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ โดย นางลักษมน เทียมลม ครูชำนาญการ

2 ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มี ความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware)

3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น ส่วนประกอบดังนี้ - หน่วยรับข้อมูล - หน่วยประมวลผล - หน่วยแสดงผล

4 หน่วยรับข้อมูล (Input unit) เป็นอุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่ รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็น ส่วนใหญ่ คือ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ ( Mouse) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับเข้า อื่น ๆ อีก เช่น - สแกนเนอร์ ( Scanner), - วีดีโอคาเมรา (Video Camera), - ไมโครโฟน (Microphone), - ทัชสกรีน (Touch screen), - แทร็คบอล (Trackball), - ดิจิตเซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอส แชร์ (Digiter tablet and crosshair)

5 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็นสมองของ ระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ - หน่วยควบคุม - หน่วยคำนวณ และตรรก - หน่วยความจำ

6 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ ได้จากการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อ นำไปใช้ภายหลัง ได้แก่ - จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ส่งออกมาก ที่สุด - เครื่องพิมพ์ (Printer)

7 ซอฟแวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรม ชุดคำสั่งที่เขียนให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม ซึ่งมี 2 ประเภท - ซอฟแวร์ควบคุมระบบ (System Software) - ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)

8 บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรทาง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ ในการใช้และดูแลเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น - นักเขียนโปรแกรม (Programmer) - นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ โดย นางลักษมน เทียมลม ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google