งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
โดย นางลักษมน เทียมลม ครูชำนาญการ

2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware)
ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware)

3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นส่วนประกอบดังนี้ - หน่วยรับข้อมูล - หน่วยประมวลผล - หน่วยแสดงผล

4 หน่วยรับข้อมูล (Input unit)
เป็นอุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ ( Mouse)  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับเข้าอื่น ๆ อีก เช่น - สแกนเนอร์ ( Scanner), - วีดีโอคาเมรา (Video Camera), - ไมโครโฟน (Microphone), - ทัชสกรีน (Touch screen), - แทร็คบอล (Trackball), - ดิจิตเซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair)

5 2.    หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU
ซึ่งถือว่าเป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ - หน่วยควบคุม - หน่วยคำนวณและตรรก - หน่วยความจำ

6 หน่วยแสดงผล (Output Unit)
ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้ภายหลัง ได้แก่ - จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ส่งออกมากที่สุด - เครื่องพิมพ์ (Printer)

7 ซอฟแวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมชุดคำสั่งที่เขียนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม ซึ่งมี 2ประเภท - ซอฟแวร์ควบคุมระบบ (System Software) - ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)

8 บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น - นักเขียนโปรแกรม (Programmer) - นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google