งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCG LEARNING CENTER การบริหารการ เปลี่ยนแปลง SCG ACADEMY K.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCG LEARNING CENTER การบริหารการ เปลี่ยนแปลง SCG ACADEMY K."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCG LEARNING CENTER การบริหารการ เปลี่ยนแปลง SCG ACADEMY K

2 SCG LEARNING CENTER ให้สรุปประเด็นขององค์กรที่ต้องการการ เปลี่ยนแปลง โดยเขียนเรื่องราวขององค์กรใน รูปแบบของการเล่าเรื่องดังนี้ - ความเป็นมาขององค์กร มีที่มาอย่างไร อะไร คือภารกิจขององค์กร ความสำเร็จขององค์กรใน อดีตเป็นอย่างไร คนในองค์กรมีทัศนคติอย่างไร เป็นต้น - สิ่งที่อยากเห็น การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในองค์กรแห่งนี้ และปัจจุบันที่เป็นอยู่ อะไรเป็น อุปสรรค

3 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลง นี้เพื่อคุณ ถ้าคุณกำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงาน หรือกิจการที่คุณทำอยู่ แน่ใจแล้วหรือ ว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา ถ้าคุณคิดว่าใช่ก็น่าเป็นห่วงล่ะ แต่ถ้า... คิดว่าไม่ แสดงว่าคุณมีโอกาสอยู่ รอดและก้าวหน้าได้ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ปัจจุบัน คนที่อยู่รอดคือ คนที่ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวต่อความ เคลื่อนไหวรอบข้าง และพร้อมรับมือหรือทำการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริง โลกที่ ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งมัน เป็นเช่นนั้นเสมอมา และจะเป็น เช่นนั้นตลอดไป

4 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? นิยาม การทำหรือมีลักษณะที่แตกต่างไป แตกต่างจากสภาวะเดิม การสับเปลี่ยน ความผันผวนแปรปรวน นามกริยา ได้รับ ประสบ แสดงหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทำหรือมีลักษณะที่แตกต่างไป สิ่งสำคัญคือการทำให้บางสิ่งบางอย่างแตกต่างออกไป ซึ่งเป็น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือแค่เพียง เล็กน้อย แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็หมายถึงความแตกต่างทั้งสิ้น

5 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? วงจรการเปลี่ยนแปลงรายปี การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เกิดขึ้นได้ทั่วไป ในแต่ละปีโลกของเราต้องประสบปัญหากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งมี สาเหตุจากการหมุนตัวของมัน ( โดยที่แต่ละ ส่วนมีการรับรู้หรือสำเนียกมากน้อยไม่เท่ากัน ) และก่อให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่าง กัน ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ผลัดใบและเหี่ยวเฉาในฤดูหนาว ก่อนจะผลิใบอีกครั้งใน ฤดูใบไม้ผลิ และสัตว์บางประเภทผลัดขน ( เช่นตัวมิ้ง / ตัวเออร์มิน ) ลองนึกถึงวิธีที่เราซึ่งเป็นมนุษย์ตอบสนองต่อบรรยากาศที่เปลี่ยนไป ก็ไม่ต่างกัน กล่าวคือเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราไปตามช่วงเวลาในปีหนึ่งๆ แตกต่างกันไป หรือ การปรับเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศของเรา ความเป็นอยู่ของเราขึ้นอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้

6 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? การเปลี่ยนรูป

7 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? องค์กร การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย จำนวนพนักงานลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ การนำเอาหลักการให้ผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานมาใช้ การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ลดจำนวนพนักงานเพิ่มอีก 25 เปอร์เซ็นต์ การปรับปรุงสถานที่ เลิกการลงทุน / การซื้อกิจการ

8 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? การเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจ ความรู้สึกเจ็บปวดไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง ภาวะเดิมไม่ต้องการ ( สำหรับคนบางคน ) ปัจจุบันอนาคต ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

9 SCG LEARNING CENTER การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจมีสาเหตุจาก การแข่งขันใหม่ การเปลี่ยนแปลงราคา เทคโนโลยี กฎหมาย อุปสงค์ของผู้บริโภค

10 SCG LEARNING CENTER การทำความ เข้าใจความ จำเป็นในการ เปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt SCG LEARNING CENTER การบริหารการ เปลี่ยนแปลง SCG ACADEMY K.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google