งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการเปลี่ยนแปลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
SCG ACADEMY K

2 ให้สรุปประเด็นขององค์กรที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง โดยเขียนเรื่องราวขององค์กรในรูปแบบของการเล่าเรื่องดังนี้ -ความเป็นมาขององค์กร มีที่มาอย่างไร อะไรคือภารกิจขององค์กร ความสำเร็จขององค์กรในอดีตเป็นอย่างไร คนในองค์กรมีทัศนคติอย่างไร เป็นต้น -สิ่งที่อยากเห็น การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรแห่งนี้ และปัจจุบันที่เป็นอยู่ อะไรเป็นอุปสรรค

3 การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อคุณ
ถ้าคุณกำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงาน หรือกิจการที่คุณทำอยู่ แน่ใจแล้วหรือว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา ถ้าคุณคิดว่าใช่ก็น่าเป็นห่วงล่ะ แต่ถ้า... คิดว่าไม่ แสดงว่าคุณมีโอกาสอยู่รอดและก้าวหน้าได้ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน คนที่อยู่รอดคือ คนที่ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวต่อความเคลื่อนไหวรอบข้าง และพร้อมรับมือหรือทำการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริง โลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งมัน เป็นเช่นนั้นเสมอมา และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

4 การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
นิยาม นาม กริยา การทำหรือมีลักษณะที่แตกต่างไป แตกต่างจากสภาวะเดิม การสับเปลี่ยน ความผันผวนแปรปรวน ได้รับ ประสบ แสดงหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทำหรือมีลักษณะที่แตกต่างไป สิ่งสำคัญคือการทำให้บางสิ่งบางอย่างแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือแค่เพียง เล็กน้อย แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็หมายถึงความแตกต่างทั้งสิ้น

5 การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
วงจรการเปลี่ยนแปลงรายปี การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เกิดขึ้นได้ทั่วไป ในแต่ละปีโลกของเราต้องประสบปัญหากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุจากการหมุนตัวของมัน (โดยที่แต่ละ ส่วนมีการรับรู้หรือสำเนียกมากน้อยไม่เท่ากัน) และก่อให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ผลัดใบและเหี่ยวเฉาในฤดูหนาว ก่อนจะผลิใบอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิ และสัตว์บางประเภทผลัดขน (เช่นตัวมิ้ง/ตัวเออร์มิน) ลองนึกถึงวิธีที่เราซึ่งเป็นมนุษย์ตอบสนองต่อบรรยากาศที่เปลี่ยนไป ก็ไม่ต่างกันกล่าวคือเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราไปตามช่วงเวลาในปีหนึ่งๆ แตกต่างกันไป หรือการปรับเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศของเรา ความเป็นอยู่ของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้

6 การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
การเปลี่ยนรูป

7 การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
องค์กร การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย จำนวนพนักงานลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ การนำเอาหลักการให้ผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานมาใช้ การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ลดจำนวนพนักงานเพิ่มอีก 25 เปอร์เซ็นต์ การปรับปรุงสถานที่ เลิกการลงทุน/การซื้อกิจการ

8 การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
การเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ปัจจุบัน อนาคต ภาวะเดิมไม่ต้องการ (สำหรับคนบางคน) ความรู้สึกเจ็บปวด ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง

9 การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจมีสาเหตุจาก การแข่งขันใหม่ การเปลี่ยนแปลงราคา เทคโนโลยี กฎหมาย อุปสงค์ของผู้บริโภค

10 การทำความเข้าใจความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google