งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Block Cipher Principles Stream Ciphers and Block Ciphers stream cipher A symmetric encryption algorithm in which ciphertext output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Block Cipher Principles Stream Ciphers and Block Ciphers stream cipher A symmetric encryption algorithm in which ciphertext output."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Block Cipher Principles boonrit@feu.ac.th

2 Stream Ciphers and Block Ciphers stream cipher A symmetric encryption algorithm in which ciphertext output is produced bit-by-bit or byte- by-byte from a stream of plaintext input. block cipher A symmetric encryption algorithm in which a block of plaintext bits (typically 64 or 128) is transformed as a whole into a ciphertext block of the same length.

3 Stream cipher เป็นวิธีการเข้ารหัสที่ละตัว Encryption This is a Message EWRKLIH…….. Key

4 Stream cipher ข้อดีของ stream cipher ความเร็วในการเข้ารหัสและถอดรหัส ความผิดพลาดต่ำ ข้อเสียของ stream cipher เกิดการซ้ำกันของตัวอักษร ง่ายต่อการ วิเคราะห์ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เช่น จำนวนเงิน

5 Block cipher เป็นการเข้ารหัสแบบกลุ่ม ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น block แล้วนำไป เข้ารหัส Encryption This is a Message EWRKLIH…….. Key This is a Me sage

6 Block cipher ข้อดีของ Block cipher การกระจายความซ้ำกันของตัวอักษร ต่อต้านการดัดแปลงต่อเติมข้อมูลใด้ ข้อเสียของ Block cipher ใช้เวลาในการเข้ารหัสนานกว่า มีการเกิดความผิดพลาดต่อเนื่อง

7 Characteristics of good Cipher ความปลอดภัยของการเข้ารหัสแปรผันตรง กับความยากของการเข้ารหัส ไม่ควรมีข้อจำกัดของการเลือกใช้กุญแจ เข้ารหัส กระบวนการนำวิธีการเข้ารหัสไปใช้ต้อง สะดวกและง่าย ความผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งต้องไม่ขยาย ไปสู่ส่วนอื่นๆ Cipher text ต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า Plaintext

8 Secret key Encryption การเข้ารหัสที่ใช้กุญแจเข้ารหัสและกุญแจ ถอดรหัสตัวเดียวกัน Encryption Plaintext Ciphertext KeyA Decryption Plaintext KeyB KeyA=KeyB

9 Secret key Encryption DES(Data Encryption Standard) เข้ารหัสแบบ Block Cipher พัฒนาโดย US Federa Standard Key size >58 Bit ความเร็วในการเข้าและถอดรหัส

10 Secret key Encryption Triple DES พัฒนาต่อจาก DES มีความปลอดภัยมากกว่า DES Key ขนาดมากกว่า DES AES(Advanced Encryption Standard) มีความปลอดภัยในการเข้าและถอดรหัสมากกว่า DES

11 Secret key Encryption ข้อดีของ Secret key การเข้ารหัสและถอดรหัสทำได้เร็ว วิธีการพัฒนาการเข้ารหัสและถอดรหัสทำให้ง่าย ข้อเสียของ Secret key การกระจายกุญแจทำได้ยาก มีโอกาสที่จะถูกขโมยกุญแจในการขั้นตอนการ ส่งกุญแจ

12 Public key Encryption การเข้ารหัสที่ใช้กุญแจเข้ารหัสและกุญแจ ถอดรหัสคนละตัวเดียวกัน Encryption Plaintext Ciphertext KeyA Decryption Plaintext KeyB KeyA<>KeyB

13 Public key Encryption RSA พัฒนาโดย Rivest,Shamir,Adleman Key>1028 Bit กุญแจเข้ารหัสและถอดรหัสคนละตัว

14 Public key Encryption ข้อดีของ Public key การกระจายกุญแจทำได้ง่าย การขโมยกุญแจในการขั้นตอนการส่งกุญแจไม่มี ผลต่อการถอดรหัส ข้อเสียของ Public key การเข้ารหัสและถอดรหัสทำได้ช้า ไม่เหมาะในการเข้ารหัสที่มีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

15 DES(Data Encryption Standard)

16 DES เบื้องต้น P10 Shift IP fKfK SW fk IP -1 fk SW fKfK IP P8 Shift P8 8 bit plaintext 8 bit ciphertext 10 bit key

17 DES เบื้องต้น S-DES Key Generation ประกอบด้วย P10 Shift P8

18 DES เบื้องต้น P10 (Permutation) ทำหน้าที่ สลับและเปลี่ยนตำแหน่งบิท P10(k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,k9,k10)=(k3,k5,k2,k7,k4,k10,k1,k9,k8,k6) P10 3 5 2 7 4 10 1 9 8 6 1101101001 P10 0111111000

19 DES เบื้องต้น Shift ทำการเลื่อนบิทไปทางซ้าย LeftShift 1 5 bit 10000 01100 LeftShift 00001 11000

20 DES เบื้องต้น P8(Permutation) ทำหน้าที่ สลับและเปลี่ยนตำแหน่ง บิทและลดขนาดของ บิท ลงเหลือ 8 บิท P8 6 3 7 4 8 5 10 9 00100 00011 P8 01000011

21 The Function f K f K (L,R)=(L  F(R,SK),R)

22 E/P(Expansion/permutation) ทำหน้าที่ ขยายบิทและสลับตำแหน่งบิทใหม่ E/P 4 1 2 3 2 3 4 1 1001 E/P 11000011

23 S-box ลดขนาดบิท x x x x P0 P1 P2 P3 0111 P0=0,P1=1,P2=1,P3=1

24 S-box 0 1 2 3 0 1 0 3 2 1 3 2 1 0 2 0 2 1 3 3 3 1 3 2 P0,3 P1,2 0 1 2 3 0 0 1 2 3 1 2 0 1 3 2 3 0 1 0 3 2 1 0 3 P0,3 P1,2 S0= S1= 0100 S0 11

25 P4(Permutation) ทำหน้าที่ สลับและเปลี่ยนตำแหน่ง บิท P4 2 4 3 1 1001 P4 0101

26 The switch Function ทำหน้าที่สลับ 4Bit บน กับ 4 Bit ล่าง 10010110 switch 01101001

27 IP(Initial Permutation) เป็นการเอาข้อมูลมาสลับบิทก่อน IP(x) IP 2 6 3 1 4 8 5 7 00110011 IP 00101101

28 IP -1 (Inverse Permutation) สลับบิทข้อมูลกลับ IP -1 (IP(X))=X IP-1 4 1 3 5 7 2 8 6 01100110 IP-1 00101101

29 General n-bit-n-bit Block Substitution (shown with n = 4) Plaintext Ciphertext 0000 1110 0001 0100 0010 1101 0011 0001 0100 0010 0101 1111 0110 1011 0111 1000 1000 0011 1001 1010 1010 0110 1011 1100 1100 0101 1101 1001 1110 0000 1111 0111

30 The Data Encryption Standard DES Encryption

31

32 Single Round of DES Algorithm

33 Permutation Tables for DES

34

35

36 Calculation of F(R, K)

37 โดยการสลับ และแปลงข้อมูล 6 บิทเหลือ 4 บิท S 1 2 3 4 5 6 Bit 1,6 เลือก Row Bit 2,3,4,5 เลือก Column

38

39

40 ข้อมูล 110010 เข้า S1 10 = Row 2 1001=Column 9 เปิดตาราง S1 110010 S1 1100 (12)

41

42 แปลง key 64 Bit เป็นขนาด 56 Bit

43 แปลง key 56 Bit เป็นขนาด 48 Bit

44 brute-force attack ค้นหา key


ดาวน์โหลด ppt Block Cipher Principles Stream Ciphers and Block Ciphers stream cipher A symmetric encryption algorithm in which ciphertext output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google