งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน…ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน…ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน…ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วีณา ลิ้มสกุล RN,GAPN บุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการสาธารณสุข

2

3

4 ผู้ป่วยคลินิกความทรงจำ
จำนวน 306 ราย

5 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา เภสัชกร

6 พยาบาลด้านผู้สูงอายุ
นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา

7 นักโภชนาการ นักอาชีวบำบัด

8 ปัจจุบัน

9 ลงทะเบียน รับบัตรคิว ทำแบบทดสอบ

10 Memory training พบแพทย์

11 เภสัชกร รับบัตรนัดและลากลับ

12 สร้างแบบประเมินผู้ป่วย ในคลินิก
ให้ความรู้และเตรียม ความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยใหม่

13 ทำแบบประเมินเฉพาะโรค:ADAS-Cog

14 ADL monitoring

15 ทำกลุ่มโดยสหวิชาชีพ

16 ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

17 อายุเฉลี่ยผู้ดูแล 45.7 ปี

18 ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

19 ส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชน
(ภาคใต้ตอนบน)

20 คู่มือการดูแลผู้ป่วยในชุมชน คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
:สหวิชาชีพ คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ในโรงพยาบาล

21 ผลการติดตามเยี่ยมบ้าน

22

23

24 ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีปัญหา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (PCU,สอ.,อสม. อ.เมือง)

25

26

27

28

29

30 นำเสนอการดำเนินงานแก่ทีมงาน รพ.อื่นๆ ที่สนใจ
คลินิกโรคสมองเสื่อม

31

32


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน…ภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google