งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน … ภาวะ สมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี วีณา ลิ้มสกุล RN,GAPN บุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน … ภาวะ สมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี วีณา ลิ้มสกุล RN,GAPN บุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการ สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน … ภาวะ สมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี วีณา ลิ้มสกุล RN,GAPN บุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการ สาธารณสุข

2

3

4 ผู้ป่วยคลินิกความทรงจำ จำนวน 306 ราย

5 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา เภสัชกร

6 พยาบาลด้านผู้สูงอายุ นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา

7 นักโภชนาการ นักอาชีวบำบัด

8 ปัจจุบัน

9 ลงทะเบียน รับบัตรคิว ทำแบบทดสอบ

10 Memory training พบแพทย์

11 เภสัชกร รับบัตรนัดและลากลับ

12 ให้ความรู้และเตรียม ความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยใหม่ สร้างแบบประเมินผู้ป่วย ในคลินิก

13 ทำแบบประเมินเฉพาะโรค :ADAS-Cog

14 ADL monitoring

15 ทำกลุ่มโดยสหวิชาชีพ

16 ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

17 อายุเฉลี่ยผู้ดูแล 45.7 ปี

18 ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

19 ส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชน (ภาคใต้ตอนบน)

20 คู่มือการดูแลผู้ป่วยในชุมชน :สหวิชาชีพ คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ในโรงพยาบาล

21 ผลการติดตามเยี่ยมบ้าน

22

23

24 ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีปัญหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (PCU, สอ., อสม. อ. เมือง )

25

26

27

28

29

30 นำเสนอการดำเนินงานแก่ ทีมงาน รพ. อื่นๆ ที่สนใจ คลินิกโรคสมองเสื่อม

31

32


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน … ภาวะ สมองเสื่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี วีณา ลิ้มสกุล RN,GAPN บุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google