งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Smart Card  นำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต, บัตรแทนเงิน สด, บัตรแทนสมุดเงินฝาก, บัตร ประชาชน, บัตรสุขภาพ, บัตร สุขภาพ, เวชทะเบียนหรือบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Smart Card  นำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต, บัตรแทนเงิน สด, บัตรแทนสมุดเงินฝาก, บัตร ประชาชน, บัตรสุขภาพ, บัตร สุขภาพ, เวชทะเบียนหรือบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Smart Card  นำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต, บัตรแทนเงิน สด, บัตรแทนสมุดเงินฝาก, บัตร ประชาชน, บัตรสุขภาพ, บัตร สุขภาพ, เวชทะเบียนหรือบันทึก การตรวจรักษา บัตรบันทึกการ เข้าออกสถานที่ เป็นต้น  จุดเด่นสามารถประมวลผลด้วย ตนเอง และระบบความปลอดภัย สูง

2 บัตรแถบแม่เหล็ก

3  เช่นบัตรเครดิต เดบิต ที่ใช้ กัน อยู่ปัจจุบัน  การออกแบบจะง่ายต่อการ จัดแบ่งข้อมูล ดัง รูปภาพ  แบ่งข้อมูลออกเป็นแทร็ก ทำให้ ง่ายต่อการจัดแบ่งข้อมูล ออกเป็นกลุ่ม

4

5

6

7

8 พื้นฐานของ Smart Card  แนวคิดมาจากการนำ ชิปหน่วยความจำ (EEPROM) มาฝังในบัตรพลาสติก โดยมี หน้าสัมผัสเป็นขาเชื่อมต่อกับระบบ ภายนอก และในการเชื่อมต่อต้องมีการ ป้อนกระแสไฟฟ้าให้ชิปสามารถทำงานได้  การสั่งงานทำได้โดยการเชื่อมสัญญาณ ผ่านหน้าสัมผัสที่กำหนด  อาจไม่เหมาะสำหรับบัตรขนาดเล็ก เนื่องจากขาสัญญาณของหน่วยความจำ Bus มีจำนวนน้อย เพราะยิ่งหน่วยความจำ ที่มีความจุสูง ๆ ยิ่งต้องใช้สัญญาณอ้างอิง ตำแหน่งของข้อมูล Address Bus, มาก  จึงมีการนำเอาระบบสื่อสารแบบ single bus มาใช้ในการรับส่งข้อมูล

9 ข้อดีของการนำเอาชิป หน่วยความจำมาใส่ในบัตรพลาสติก  ความจุมากกว่า  ไม่มีผลต่อสนามแม่เหล็ก  ไม่มีผลต่อรอยขีดข่วน  ข้อเหมือนกับบัตรแถบแม่เหล็กก็คือ สามารถทำการอ่านและเขียนข้อมูลได้ อย่างอิสระ  จึงถือได้ว่าความปลอดภัยของข้อมูลถือ เป็นศูนย์ นั่นคือไม่มีความลับ

10  ดังนั้นจึงมีการเพิ่มวงจรสำหรับ ป้องกันลงไป เพื่อให้ สามารถ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล แต่ละไบต์ด้วยวงจร ที่เมื่อกำหนด เงื่อนไขไปแล้วไม่สามารถแก้ไข ได้อีก  ต่อมาจึงมีการออกแบบวงจรที่ สามารถกำหนด PIN สำหรับ เข้าถึงข้อมูลในบัตร ซึ่งต้องทำ การแสดงกุญแจรหัสทุกครั้งที่บัตร เริ่มทำงาน และยังสามารถ เปลี่ยนแปลงรหัสได้อีกด้วย

11  ต่อมามีการเอา Microcontroller ส่วนมากเรียก Microprocesse ทำให้ เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น ต้องเขียนเป็น ชุดคำสั่ง แล้วส่งให้ชิป Microprocessor ทำงานแทน และทำให้ ต้องเพิ่มส่วนของหน่วยความจำโปรแกรม (OS-Operating System)  ยังมี Smart Card อีกประเภทหนึ่งคือ ไม่ ใช้หน้าสัมผัส (Contactless) แต่ใช้ คลื่นวิทยุส่วนหนึ่งมาเป็นกระแสไฟฟ้า สำหรับป้อนชิป และอีกส่วนหนึ่งมาดีเทก เอาข้อมูลคำสั่งให้ชิป ซึ่งได้รับความ นิยมมาก แต่ราคาก็สูง

12 องค์ประกอบในการใช้งาน สมาร์ตการ์ด  ตัวบัตรและตัวชิป  สามาร์ตการ์ดรีดเดอร์  ชอฟแวร์

13 ชนิดของ Smart Card

14  จากรูปสามารถแบ่ง สมาร์ตการ์ดได้ 2 ชนิดคือ  1. Memory Card  2. Processor Card

15 Memory Card (Synchronous Card) รับส่งข้อมูลตามสัญญาณนาฬิกาที่ ป้อนให้แก่ชิป

16

17

18  Processor Card (Asynchronous Card) ปรับปรุงโดยการใส่เทคโนโลยี ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าไปในชิป เพื่อให้ สามารถประมวลผลได้ และเพิ่มความ ปลอดภัยให้แก่ข้อมูล และมีความเร็วใน การทำงานสูงกว่าสมาร์ตการ์ดชนิด Memory หลายเท่า

19  Contactless Card เป็น สมาร์ตการ์ด ที่ล้ำสมัยที่สุดใน ปัจจุบัน การสื่อสารผ่านคลื่อวิทยุ ที่ได้รับการมอดูเลตข้อมูลและส่ง ให้กับชิป ส่วนชิปสมาร์ตการ์ดจะ ใช้ขดลวดเป็นเสารับ ส่งสัญญาณ และจะถูกฝังในเนื้อบัตร จึงดู แทบจะไม่ออกว่าเป็นสมาร์ตการ์ด  นอกจากนี้ยังมีการรวมเอา สมาร์ตการ์ดชนิด Contactless และ Contact ไว้บนบัตรเดียวกัน

20

21

22 แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  1. Com Bi Card เป็นการ รวมกันระหว่าง contact card and contactless เข้าด้วยกัน

23  2. Hybrid Card หน่วยความจำ จะถูกแยกจากกันระหว่าง contact and contactless เพื่อ ความสะดวกในการใช้งาน Hybrid Card จะรวมถึงบัตรที่มี คุณสมบัติในการใช้งานตั้งแต่ สองอย่างขึ้นไป เช่นสมาร์ตการ์ด ที่มีทั้งชิปสมาร์ตการ์ดและแถบ แม่เหล็ก, บัตรสมาร์ตการ์ดที่เป็น ทั้ง contact และ contactless

24


ดาวน์โหลด ppt Smart Card  นำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต, บัตรแทนเงิน สด, บัตรแทนสมุดเงินฝาก, บัตร ประชาชน, บัตรสุขภาพ, บัตร สุขภาพ, เวชทะเบียนหรือบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google